Active Directory Domaian Controller’da NetLogon dosyalarında tespit edilen eksik alt ağları rapor edilmesi için gerekli olan Powershell Scriptini sizlerle paylaşıyorum.

PS C:\User\VKadir KOZAN> ./TOOL-AD-SITE-Report_Missing_Subnets.ps1 -Verbose -EmailServer mail.kadirkozan.com.tr -EmailTo "info@kadirkozan.com.tr" -EmailFrom system@kadirkozan.com.tr -EmailSubject "MIssing Subnets

Download

Kaynak