15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 http://kadirkozan.com.tr 300 0

Active Directory’deki bir kullaniciyi PowerShell ile OU’ya taşımak

Active Directory ortamındaki kadir.kozan kullanıcısı Sales OU birimine taşımak için aşağıdaki komutu powershell komutunu kullanabilirsiniz .

Get-ADUser kadir.kozan| Move-ADObject -TargetPath ‘OU=Sales,DC=contoso,DC=com’

Paylaş:
ÖNCEKİ YAZI
NetApp OnCommand Performance Manager Add Cluster Hatasi
SONRAKİ GÖNDERİ
Silinen VMware Management Ağını DCUI üzerinde tekrardan oluşturmak