1. Anasayfa
  2. Active Directory

Active Directory’deki bir kullaniciyi PowerShell ile OU’ya taşımak


Active Directory ortamındaki kadir.kozan kullanıcısı Sales OU birimine taşımak için aşağıdaki komutu powershell komutunu kullanabilirsiniz .

Get-ADUser kadir.kozan| Move-ADObject -TargetPath ‘OU=Sales,DC=contoso,DC=com’