Apache 2.4 “error checking for APR … no configure: error: APR not found. Please read the documentation.” Kurulum Sorunun Giderilmesi
  1. Anasayfa
  2. Linux

Apache 2.4 “error checking for APR … no configure: error: APR not found. Please read the documentation.” Kurulum Sorunun Giderilmesi

Centos 7 işletim sisteminde Apache 2.4 kurulum sırasında alınan bu hatanın giderilmesi için; eksik olan apr, apr-util ve pcre paketleri uygun dizinlere kopyalanır.

[root@localhost package]# cd httpd-2.4.48
[root@localhost httpd-2.4.48]# ./configure --prefix=PREFIX
configure: error: expected an absolute directory name for --prefix: PREFIX
[root@localhost httpd-2.4.48]#
[root@localhost httpd-2.4.48]# ./configure --prefix=/usr/l
lib/     lib64/   libexec/ local/
[root@localhost httpd-2.4.48]# ./configure --prefix=/usr/local/apache2/
checking for chosen layout... Apache
checking for working mkdir -p... yes
checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking target system type... x86_64-pc-linux-gnu
configure:
configure: Configuring Apache Portable Runtime library...
configure:
checking for APR... no
configure: error: APR not found. Please read the documentation.
[root@localhost httpd-2.4.48]#

Gerekli olan bu yazılım paketinin en güncel sürümlerini indirmek için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

# APR 1.7.0 paketi için;
wget https://downloads.apache.org//apr/apr-1.7.0.tar.gz 

# APR-util 1.6.1 paketi indirmek için; 
wget https://downloads.apache.org//apr/apr-util-1.6.1.tar.gz

# pcre-8.32-17.el7.x86_64.rpm paketini indirmek için;
wget http://mirror.centos.org/centos/7/os/x86_64/Packages/pcre-8.32-17.el7.x86_64.rpm 

apr sorunu için;

 tar -zxf apr-1.7.0.tar.gz
 cd apr-1.7.0
 ./configure --prefix=/usr/local/apr
 make && make install

apr-util sorunu gidermek için;

tar -zxf apr-util-1.6.1.tar.gz
cd apr-util-1.6.1
 ./configure --prefix=/usr/local/apr-util -with-apr=/usr/local/apr/bin/apr-1-config
make && make install 

pcre sorunu gidermek için;

rpm -ivh pcre-8.32-17.el7.x86_64.rpm   
./configure --disable-shared --with-pic --prefix=/usr/local/pcre
make && make install

Son olarak, pcre-config… için kontrol edildiğini bildirirseniz false configuration: error: libpcre için pcre-config bulunamadı. PCRE gerekli ve http://pcre.org/ adresinden erişilebilir Hata, aşağıdaki komutla çözebiliriz.

yum -y install pcre-devel

Son olarak, Apache sunucusunu yapılandırmak, derlemek ve kurmak için aşağıdaki parametreleri kullanabiliriz.

./configure --prefix=/application/apache2.4.48 --with-apr-util=/usr/local/apr-util --with-apr=/usr/local/apr --with-pcre=/usr/local/pcre --enable-deflate --enable-expires --enable-headers --enable-modules=most --enable-so --with-mpm=worker --enable-rewrite

make

make install