VMware vRealize Operations Manager (vROPS) Kurulum Sonrası Yapılandırılması (initial Setup–New Install)

vRealize Operations Manager kurulumu başarılı olarak tamamlandıktan sonra, yeni bir kurulum (New Install) , hızlı kurulum (Express Install) gerçekleştirebilir yada mevcut bir vROPS kurulumunu (Expand and Existing Installation) genişletebilirsiniz.

Tercih ettiğiniz tarayıcıdan vROPS sunucunuzun IP adresini yada FQDN adres bilgisini giriniz.

https://vkk-vrops.kadirkozan.local/admin yada https://192.168.100.30/admin adreslerinden herhangi birisini kullanarak ilk yapılandırma (initial Setup) ekranına bağlantı sağlanır.

vROPS “Get Started” karşılama ekranında kurulum türünü seçin. Biz bu çalışmamızda “New Install” seçeneği ile devam edeceğiz.

Getting Started” adımında “Next” ile yapılandırma sihirbazı başlatılır.

Set Administrator Credentials” adımında root hesabı için parola tanımlanır ve “Next” butonu ile bir sonraki adıma geçilir.

Choose Certificate” adımında “Use the default certificates” seçeneğini ile varsayılan sertifika kullanımı seçilir ve “Next” ile bir sonraki adıma geçiş yapılır.

Okumaya devam et “VMware vRealize Operations Manager (vROPS) Kurulum Sonrası Yapılandırılması (initial Setup–New Install)”

VMware vRealize Operations Manager 8.1.1 (vROPS) OVF Kurulumu

vRealize Operations Manager, bir cluster ortamında en az bir veya daha fazla node’dan oluşabilir. Node’ları oluşturmak için, vRealize Operations Manager sanal makinesini her cluster ve node için bir kez indirip kurulumu için vSphere client üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

vRealize Operations Manager 8.1.1’i VMware ‘in resmi web sitesinden indiriniz.

Not : vROPS için Sanal makine template dosyasını indirirseniz ve dosya uzantısı .tar ise dosya uzantısını .ova olarak değiştiriniz.

vROPS dağıtımına geçmedens önce, DNS’nizde Forwarder ve Reverse Lookup Zone kayıtlarını hazır olması gerekiyor.

Not : vROPS kurulumuna başladan önce ESXi Hostunuzu bir cluster’in parçasıysa, cluster üzerinde DRS’yi mutlaka etkinleştirin. ESXi hoştunuz DRS dışı bir cluster aitse, tüm resource pool işlevleri devre dışı bırakınız.

Okumaya devam et “VMware vRealize Operations Manager 8.1.1 (vROPS) OVF Kurulumu”

VMware vRealize Operations Manager (vROPS) 8.1 ve 8.2 Boyutlandırma Yönergeleri (Sizing Guidelines)

Bu makalemde, vROPS 8.1 ve 8.2 kurulum sırasında yada kurulum işlemi sonrasında vROPS mimarisinin boyutlandırma yönergesi detaylı olarak anlatılacaktır. Varsayılan ayarlarda, VMware vROPS kurulum sırasında “ExtraSmall, “Small, “Medium”, “Large” ve Ekstra Large” yapılandırmalar sunmaktadır. Bu seçeneklerde uygun olanın seçimi için izlenecek şey; mevcut altyapıya göre ortamı boyutlandırabilirsiniz. vRealize Operations Manager mevcut boyutu aştıktan sonra, aynı boyutta düğümler eklemek için kümeyi genişletmenizi önerecektir.

Bir önceki “VMware vRealize Operations Manager (vROPS) Sizing Tools Kullanımı” yazımda yapınızdaki bileşenlere göre vROPS için önerilen boyutun belirlenmesi için vmware’in resmi aracı olan “vropssizer” üzerinde örnek çalışma yapmıştır. Şimdede detaylı olarak bu boyutların kapsamlarına değiniyor olacağım.

Aşağıdaki tabloda; vROPS nodeları ve Remote Collector uygulamalarının boyutlandırılması ve desteklediği üst seviye (maximum usage) kullanım oranı tablosu yer almaktadır.

Okumaya devam et “VMware vRealize Operations Manager (vROPS) 8.1 ve 8.2 Boyutlandırma Yönergeleri (Sizing Guidelines)”

VMware vRealize Operations Manager (vROPS) Sizing Tools Kullanımı

VROPS çalıştırmak için dağıttığınız sanal makinelerinizi boyutlandırmanın mutlak en iyi yolu, “vROPS sizing” aracını kullanmaktır. Bu araca https://vropssizer.vmware.com/ adresinden ulaşabilirsiniz. Bu sayfada yaptığınız ilk şey buraya gelip dağıtmakta olduğunuz vROPS sürümünü seçmektir.

Bizim durumumuzda 8.1 sürümü ile devam ediyor olacağız. Ayrıca bu sayfadan vROPS için temel (Basic) veya gelişmiş (Advanced) bir ölçeklendirme kılavuzu da yapabilirsiniz. Mümkün olduğunca daha çok detay görmek için ben bu aşamada “Advanced” seçeneği ile işlem yapıyorum.

Okumaya devam et “VMware vRealize Operations Manager (vROPS) Sizing Tools Kullanımı”

VMware vRealize Operations Manager (vROPS) Cluster Node Network Gereksinimleri

Bu makalede, yeni bir VMware vRealize Operations 8.2 Cluster Node kurulumu için gerekli olan network gereksinimlerine değiniyor olacağız.

vRealize Operations Manager Cluster Node’larının kurulumunda, ağ ortamınızdaki node’lar arası iletişimin düzgün çalışması için oldukça kritiktir. vRealize Operations Manager Analytics Cluster Node’ları birbirleriyle sık iletişim kurması gerekiyor.

Genel olarak, temeldeki vSphere mimariniz, bazı vSphere eylemlerinin bu iletişimi etkilediği durumlarda olumsuz koşullar yaratabilir. Örnekler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, vMotions, Storage-vMotions, HA olayları ve DRS olayları bulunur. Cluster yapı kurulmadan önce mutlaka aşağıda sıralanmış maddeleri dikkatle okumanızı ve yapılandırmanızı bu maddeleri baz alarak yapmanızı kurulum ve sonrasında yapınızın düzğün çalışması açısından oldukça önemlidir.

 • Master ve Replica düğümleri, statik IP adresi tanımlanmalıdır. Data ve Remote collector sunucuları DHCP yi kullanabilir fakat yönetim kolaylığı için bu node’lar içinde statik IP adresi tanımlayabilirsiniz.
 • Bütün node’ların FQDN adı ile ortamınızdaki DNS sunucusu üzerinde Forwarder ve Reverse DNS kayıtlarını tanımlayınız. Kurulum işlemine başlamadan önce mutlaka nslookup komutu ile kontrol ediniz. OVF tarafından dağıtılan node’ların bilgisayar adları varsayılan olarak alınan FQDN’ye ayarlıdır.
 • Herhangi bir cluster node’larının bilgisayar adına alt çizgi (_) ve orta çizgi (-) eklemeyiniz.
 • Remote Collector’ler dahil tüm node’lar, IP adresi veya FQDN ile çift yönlü olarak yönlendirilebilir (bidirectionally routable) olmalıdır.
 • Analytics cluster node’ları ağ adresi çevirisi (NAT), yük dengeleyici (LB), güvenlik duvarı (Firewall) veya IP adresi veya FQDN ile çift yönlü iletişimi (bidirectional communication) engelleyen bir proxy ile ayırmayınız.
 • Analytics cluster node’ları aynı makine adına sahip olmamalıdır. Cluster adı benzersiz olmalıdır.
 • Analytics cluster node’lar, aynı veri merkezine yerleştiriniz ve bunları aynı yerel alan ağına (LAN) bağlayınız.
 • Analytics cluster node’larını aynı Layer-2 ağına ve IP alt ağında konumlandırınız. Uzatılmış bir Layer-2 (stretched layer-2) veya yönlendirilmiş Layer-3 (routed Layer-3) ağı desteklenmez.
 • Sürekli kullanılabilirlik (Continuous Availability) etkinleştirildiğinde, Analytics Cluster Node’larını arıza etki alanlarına (fault-domain) ayırınız, vSphere cluster yapısı boyunca genişletiniz.
 • Analytics Cluster Node’ları arasındaki tek yönlü gecikme 5 ms veya daha düşük olmalıdır.
 • Analytics Cluster Node’ları arasındaki ağ bant genişliği 1gbps veya daha yüksek hızda olmalıdır.
 • Analytics Cluster Node’ları bir geniş alan ağı (WAN) üzerinden dağıtmayınız. Bir WAN’dan, uzak veya ayrı bir veri merkezinden veya farklı bir coğrafi konumdan veri toplamak için Remote Collector kullanınız.
 • Remote Collector’lar yönlendirilmiş bir ağ aracılığıyla (routed network) desteklenir, ancak NAT aracılığıyla desteklenmez.

VMware vRealize Operations Manager (vROPS) Lisanslama Modelleri

VMware vSphere’in lisanslanmasında olduğu gibi, VMware vRealize Operations Manager lisanslanması bazen kafa karıştırıcı olabilir. Size vROPS lisansının nasıl işlediğine dair bilgi veriyor olacağım.

vRealize Operations’ı satın alma konusunda ciddiyseniz, VMware’deki bir lisanslama uzmanıyla görüşmenizi tavsiye ederim. Dolayısıyla vRealize Operations, gerçekte üç farklı lisanslama biriminde satılır;

PLU (Portable Licensing Unit): VMware vRealize Suite, vSphere’de, üçüncü taraf hipervizörlerde, fiziksel sunucularda veya desteklenen public cloud’da şirket içinde olup olmadıklarına bakılmaksızın müşterilere iş yüklerini yönetme esnekliği sağlayan bir Taşınabilir Lisans Birimi (PLU) kullanılarak lisanslanmıştır. Taşınabilir lisans birimi, iş yüklerini vSphere’den diğer hipervizörlere, fiziksel sunuculara veya public cloud’a taşımanıza olanak tanır. Dolayısıyla, PLU’ya sahip olduğunuzda, iş yükünüz nereye taşınırsa taşınsın bu lisans taşınabilirdir. Yani bir PLU, sınırsız sanal makinelerle 1 vSphere CPU’ya eşittir. Bunun anlamı, eğer VMware vSphere çalıştırıyorsanız ve vROPS kullanıyorsanız ve bir PLU satın aldıysanız, bunu bir vSphere CPU’ya uygulayabilir ve sınırsız sayıda sanal makine çalıştırabilirsiniz. Bir PLU, sınırsız sanal makineye sahip; AWS CPU üzerindeki bir VMware bulutuna eşit olabilir. Bir PLU, desteklenen public cloud veya 3.party hipervizörlere veya hatta fiziksel sunuculara yerleştirilmiş en fazla 15 OSI veya işletim sistemi örneğine eşit olabilir. Böylece, bu PLU’nun size lisansınız için nasıl muazzam bir taşınabilirlik sağladığını görebilirsiniz. Taşınabilir lisans birimi, vCloud Suite ve vRealize Suite için geçerlidir. Dolayısıyla, vRealize Suite’i satın alırsanız ve taşınabilir lisans birimi seçeneğini kullanırsanız, sanal makineleriniz başlangıç ​​için vSphere üzerinde çalışıyorsa, bu PLU, sınırsız sanal makinelere sahip bir CPU’ya eşittir. Ancak bu sanal makineleri AWS veya diğer public cloud’a VMware bulutuna taşırsanız, bu iş yüklerini satın aldığınız vRealize Suite ve PLU seçeneğiyle yine de izleyebilirsiniz.

Okumaya devam et “VMware vRealize Operations Manager (vROPS) Lisanslama Modelleri”

VMware vRealize Operations Manager (vROPS) Sürümleri

Bu makalemde VMware vRealize Operations Manager (vROPS) ürününü sürümleri ve sürümler arasındaki farklılıklara değiniyor olacağım.

VMware vRealize Operation Manager (vROPS) genişletilebilirdik ve özelleştirmenin kritik bileşenleri dahil olmak üzere üç sürümü bulunmaktadır. vRealize Operations üç sürümü mevcuttur ve bunlar hangi işlevsellik ve bileşenlere hakkınız olduğunu tanımlar. Bu üç sürüm; Standard, Advanced ve Enterprise’dır.  vROPS ürün yelpazesini yukarı çıkardıkça (Standard –> Advanced -> Enteprise) daha fazla özellik ve bileşen eklenmektedir. vROPS ürünü her büyük ve küçük sürümde gelişiyor ve işlevsellik eklendikçe/ kaldırıldıkça veya bir bileşenden diğerine taşındıkça, her sürümdeki yetenek biraz değişebilmektedir.

vROPS sürümleri özellik kümelerine göre ayrılırken, True Visibility Suite sürümleri basitçe entegrasyonlarla ayrılır.

Okumaya devam et “VMware vRealize Operations Manager (vROPS) Sürümleri”

VMware vRealize Operations Manager (vROPS) Kullanım Avantajları

vRealize Operations Manager’ı kullanarak bir dizi avantaj elde edeceksiniz. Bu makalemde vROPS kullanmanın bir takım avatanjlarını açıkladım.

 • proaktif iyileştirmeler; Başka bir deyişle, bir sorunu ortaya çıkmadan önlemenize yardımcı olabilir. Dolayısıyla, uygulamalarınızı yavaşlatmadan veya tüm ana bilgisayarı veya depolama dizisini çökertmeden önce olası bir darboğazı tespit ederek, bu sorunları son kullanıcılarınızı ve kritik uygulamalarınızı etkilemeden önce önlemeye yardımcı olabilir.
 • vROps ayrıca, uygulamalarınızı vSphere kümesinde çalıştırmak için en iyi yer neresi sorusunu yanıtlayarak iş yükü yerleştirme konusunda size yardımcı olabilir. Örneğin, optimum performans için bu uygulamalar hangi ana bilgisayarlar veya bir küme veya bir depolama dizisi üzerinde çalıştırılmalıdır.
 • vROps ayrıca, uygulamaların nerede çalıştığından bağımsız olarak uygulamalarınız ve bağımlılıkları hakkında size görünürlük sağlar. Hypervisor ve sanal makinelerin, belirttiğiniz donanım ve yapılandırma standartlarıyla uyumlu kalmasını sağlayarak standartları uygulamanıza yardımcı olur.
Okumaya devam et “VMware vRealize Operations Manager (vROPS) Kullanım Avantajları”

VMware vRealize Operations Manager (vROPS)Nedir?

vRealize Operations Manager, vSphere’deki sanal makinelerin performans ve kapasitesini yönetmek için başvurulan bir yapay zeka destekli platformdur, ancak bundan çok daha fazlası vardır. VMware vRealize Operations Manager, uygulamalarınız nerede çalışırsa çalışsın gelecek için kapasite sağlarken uygulama performansını ve kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmak için başvurulan bir izleme aracıdır. vRealize Operations Manager, yalnızca bir veri merkezinde değil, public cloud dahil olmak üzere birden çok veri merkezinde altyapınız için operasyonlara genel bir bakış sağlar.

vROPS sanal makinelerde çalışan uygulamalarınızın yanı sıra fiziksel altyapılar, hibrit veya public cloud ortamlarında çalışan uygulamalarınızı da yönetir. Bu nedenle, uygulamalarınız ister sanal makinede ister container mimarisinde ister fiziksel ana bilgisayarlarda veya hatta bulutta şirket içinde vSphere’de çalışıyor olsun; vRealize Operations Manager performansı ve kapasite yönetebilir. Ayrıca, performans darboğazlarını oluşmadan önleyebilir ve darboğaz meydana gelirse; sorunu gidermeye yardımcı olabilir. vRealize Operations Manager, yönetim yükünü azaltarak bir sistem yöneticisi olarak hayatınızı kolaylaştırabilir. vSphere altyapınızın ve hatta public cloud performansını ve kapasitesini yönetirken varsayımları ortadan kaldırır. Kaynak kullanımı, doğru boyutlandırma ve kapasite tahmini dahil altyapınızı optimize etmenize yardımcı olur.  

Okumaya devam et “VMware vRealize Operations Manager (vROPS)Nedir?”