Windows Server 2016’da WWN bilgisinin PowerShell ile bulunması

Windows Server 2016 işletim sisteminde HBA kartları WWN bilgilerinin PowerShell uygulaması yardımıyla kolayca görebilirsiniz. Aşağıdaki komutu PowerShell uygulaması ile çalıştırdığımız WWN bilgileri listelenecek.

Get-WmiObject -class MSFC_FCAdapterHBAAttributes -namespace “root\WMI” | ForEach-Object {(($_.NodeWWN) | ForEach-Object {“{0:x}” -f $_}) -join “:”}

Get-InitiatorPort 

Windows Server 2016 Internet Explorer’da Adobe Flash Player Desteğinin Etkinleştirilmesi

Bu makalemizde, Adobe Flash Player uygulaması Windows 10 ve Windows Server 2016 işletim sisteminde güvelik endişeleri nedeniyle varsayılan ayarlarda ettin değildir. Microsoft Internet Explorer uygulamasında Adobe Flash Player entegre olarak sunulmaktadır. Ayrıca Windows Update ile Adobe Flash Player’a ait yeni sürümler ve güvenlik güncellemeleri işletim sisteminize yüklenecektir.

Resim-1: Adobe Flash Player test sayfası Devam

Windows Server 2016 Yerinde Yükseltme (In-Place Upgrade)

Alanında uzman birçok sistem yöneticisi Windows Server işletim sistemlerinin yerinde yükseltme (in-place) işlemine sıcak bakmasa da bazı şartlar sizi bu işleme zorlayabilir. Özelliklede örnek vereceğim bu iki durumda istemeseniz dahi yerinde yükseltme yapmaktan başka bir seçeneğiniz kalmayacaktır. Küçük işletmelerde kısa bir süre önce IT yatırım yapılmış ve yeni bir sunucu alacak yeteri bütçe ayırmamış olabilir. Bu durumda mevcut sunucularınızı kullanmanız gerekebilir. İkinci bir örnekte; büyük işletmelerde mevcut çalışan yapının yeni sistemlere göç edilmesi maliyetinin yüksek olmasının yanı sıra, göç işlemi sırasında harcanan efor ve sunucuların hizmet dışı kalma süresinin uzunluğu ve bu işlemin toplam masraflarının yüksek olması ihtimali.

Yerinde (in-place) yükseltme Windows Server 2016 kurulumunun en karmaşık biçimidir. Yükseltme sırasında sorunlar yaşanması durumunda geri dönüş biraz zahmetli olacaktır. Mümkün olduğunda Microsoft, temiz kurulumu gerçekleştirmekten ya da bunun yerine sunucu üzerindeki rol, uygulama ve ayarların göç (migrate) edilmesini tavsiye etmektedir. Yükseltme sırasında oluşabilecek riskleri en aza indirmek için, yükseltme işleminde çok dikkatli olmanız ve upgrade sonrasında çıkabilecek sorunları kısa sürede gidermeniz oldukça önemlidir.

Yapılacak olan yerinde yükselteme işlemi hayata geçirilmeden önce mutlaka farklı senaryolarda test edilmelidir. Yerinden yükseltme işlemine geçmeden öncede mutlaka sunucu üzerinde çalışan uygulamalarınızın Windows Server 2016 ile uyumluluğu kontrol edilmelidir. Devam

Windows Server 2016 Sistem Gereksinimleri ve Kurulumu

Merhabalar bu makalemde Windows Server 2016 işletim sisteminin kurulum öncesi sistem gereksinimleri ve işletim sistemi kurulumuna değiniyor olacağım.

Windows Server 2016 için Donanım Gereksinimi

Windows Server 2016 işletim sisteminin fiziksel yada sanal sunucuya kurmadan önce, mutlaka kurulum için gerekli olan minimum kaynakların karşılanıp-karşılanmadığından emin olmak gerekir. İşletim sisteminin kurulacağı sanal yada fiziksel sunucunun donanım özellikleri daha az ise, Windows Server 2016 kurulum için elverişli olmayacaktır ve production ortamında performans sorunları ile karşılaşabilirsiniz.

İşlemci Gereksinimleri

  • 4 Ghz x64 işlemci.
  • NX ve DEP desteği.
  • CMPXCHG16b, LAHF/SAHF ve PrefetchW desteği.
  • SLAT (Second Level Address Translation) desteği (Intel – EPT yada AMD NPT) desteği.
  • Windows Server 2016 işletim sistemi üzerinde Hyper-V rolu kurulup, üzerinde sanal makine çalıştırılması durumunda Intel İşlemciler

Devam

Unutulan Windows Administrator Hesap Parolasının Resetlenmesi

Windows işletim sisteminde Administrator şifresi bir çok yöntem ve 3th party araçlar ile sıfırlanabilir. Fakat sadece bu araçlardan bir kaçı Windows Server işletim sistemlerinde size yardımcı olabilmektedir. Bu makalemizde her hangi bir 3th parth araç kullanmadan sadece Windows Server 2012 R2 kurulum medyasından ile administrator şifresinin değiştirilmesi anlatılacaktır. Windows Server 2012 R2 kurulum medyası ile sistem açıldıktan sonra komut yöneticisinden Utilman.exe aracı kullanılarak Windows Server 2012 R2 işletim sisteminde Administrator şifresini sıfırlamak için aşağıdaki adımları yapmanız yeterli olacaktır. Devam

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Twitter