Exchange Server 2013 ve sonrası sürümlerde KB5000871 güncellemesi sonrasında oluşan Offline Address Book sorunlarının giderilmesi
  1. Anasayfa
  2. Microsoft Exchange Server

Exchange Server 2013 ve sonrası sürümlerde KB5000871 güncellemesi sonrasında oluşan Offline Address Book sorunlarının giderilmesi

Exchange Server 2010 ve sonrası sürümlerde yayınlanan; CVE-2021-26855, CVE-2021-26857, CVE-2021-26858,CVE-2021-27065 güvenlik açıkları için yayınlanan KB5000871 güncellemesi sonrasında Offline Address Book’larda sorunlarla karşılaşmanız durumunda aşağıdaki powershell komutu komutunu çalıştırıp, IIS servisini yeniden başlattıktan sonra bu sorunu giderebilirsiniz.

Set-OfflineAddressBook -Identity “OAB-NAME” -VirtualDirectories $null -GlobalWebDistributionEnabled $true

Bu komut sonrasında IIS servisini yeniden başlatmak için aşağıdaki komutu çalıştırınız.

iisreset