Exchange Server 2016 CU20 ve Exchange Server 2019 CU9 kurulum sonrasında ECP’den kullanıcı oluşturulmasında karşılaşılan”500 Unexpected Error” hatasının giderilmesi
  1. Anasayfa
  2. Microsoft Exchange Server

Exchange Server 2016 CU20 ve Exchange Server 2019 CU9 kurulum sonrasında ECP’den kullanıcı oluşturulmasında karşılaşılan”500 Unexpected Error” hatasının giderilmesi

Merhabalar,

Bu makalemde Exchanger Server 2016 CU 20 ve Exchange Server 2019 CU9 güncelleme işlemi sonrasında uygulanan dahili bir değişiklik sonrasında, Exchange ECP’ile yeni bir kullanıcı posta kutusu (user mailbox) oluşturulduğunda ECP’ de aşağıdaki hata mesajı ile karşılaşabilirsiniz.

500

Unexpected Error  : (

An error occurred and your request couldn't be completed. Please try again.

Bu sorunu gidermek için; etkilenen kullanıcı hesabı “View-Only Organization Management” grubuna üye yapılır.

Yapılan bu değişiklik sonrasında aynı sorun yeni açılan kullanıcı hesaplarında da yaşanması durumunda aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir.

View-Only Configuration” yönetim rolünü temel alan yeni bir yönetim rolü oluşturunuz. Bunu yapmak için aşağıdaki powershell komutunu çalıştırınız.

New-ManagementRole -Name "ViewOnly-Conf" -Parent "View-Only Configuration"

Diğer tüm yönetim rolü girişlerini kaldırınız ve sadece “Get-RemoteDomain” olarak oluşturunuz. Bu işlem için aşağdaki powershell komutunu kullanabilirsiniz.

Get-ManagementRoleEntry ViewOnly-Conf\* | Where-Object{$_.Name -ne "Get-RemoteDomain"} | Remove-ManagementRoleEntry

Yeni rolü, “Recipment Management” yönetim rol grubunun üyesi olan tüm kullanıcılara atayınız. Bu işlem için aşağıdaki powershell komutunu çalıştırabilirsiniz.

New-ManagementRoleAssignment -User "Veli Kadir KOZAN" -Role "ViewOnlt Conf"