Exchange Server 2019 CU 3 ve Exchange Server 2016 sonrası sürümlerde Autodiscover  (MSExchange Autodiscover) Event ID 1 hatasının giderilmesi
  1. Anasayfa
  2. Microsoft Exchange Server

Exchange Server 2019 CU 3 ve Exchange Server 2016 sonrası sürümlerde Autodiscover (MSExchange Autodiscover) Event ID 1 hatasının giderilmesi

Merhabalar, bu makalemde Exchange Server 2019 CU 3 yada Exchange Server 2016 CU 14 kurulumu yada yükseltilmesi işlemi tamamlandıktan sonra aşağıdaki event log hatası ile karışılaşılması durumunda yapılması gerekenler anlatılmaktadır.

Unhandled Exception “Object reference not set to an instance of an object.”
Stack trace: at Microsoft.Exchange.AutoDiscoverV2.FlightSettingRepository.GetHostNameFromVdir(ADObjectId serverSiteId, String protocol)
at Microsoft.Exchange.AutoDiscoverV2.AutoDiscoverV2.ExecuteOnPremEndFlow(AutoDiscoverV2Request request)
at Microsoft.Exchange.AutoDiscoverV2.AutoDiscoverV2.Execute(AutoDiscoverV2Request request, ITenantRepository tenantRepository)
at Microsoft.Exchange.AutoDiscoverV2.AutoDiscoverV2HandlerBase.<>c__DisplayClass11_0.b__0()
at Microsoft.Exchange.Common.IL.ILUtil.DoTryFilterCatch(Action tryDelegate, Func2 filterDelegate, Action1 catchDelegate)

Bu sorunu gidermek için, aşağıdaki sanal dizinler için harici URL’yi kontrol ediniz.

Get-WebServicesVirtualDirectory -server YourExchangeServerName | fl name, *url*
Get-AutodiscoverVirtualDirectory -server YourExchangeServerName | fl name, *url*
Get-ActiveSyncVirtualDirectory -server YourExchangeServerName | fl name, *url*

External URL bilgileri boş ile; External URL’ye genel FQDN’ye karşılık gelen bir değer atayınız.

Örneğin; Aşağıdaki cmdlet’i kullanarak Autodiscover URL’sini kontrol ediniz.

Get-AutodiscoverVirtualDirectory -server "ExchangeServerName" | fl name, *url*

ExternalUrl adresi boş ise, Autodiscover External URL’i genel FQDN’ye karşılık gelen bir değer atamak için aşağıdaki komutu çalıştırınız.

Get-AutodiscoverVirtualDirectory -Server "ExchangeServerName" |set-AutodiscoverVirtualDirectory -ExternalUrl https://autodiscover.FQDN/Autodiscover/Autodiscover.xml

Bu sorun için geçici bir çözüm bulmak için, ExternalUrl’yi erişilebilir hale getirmek için aşağıdaki komutu çalıştırmalısınız. Bu sürümlerdeki hatadan dolayı ExternalUrl’ye yalnızca PSSnapin’i Exchange Server 2019, Exchange Server 2016 ve Exchange Server 2013’te yeni bir PowerShell oturumuna (Exchange Management Shell’de EMS değil) eklediğinizde erişilebilir. Önce aşağıdaki komutu çalıştırınız ve sonrasında Autodiscover External URL eklemek için yukarıdaki komutu çalıştırınız.

Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010