Exchange Server 2019 CU10 kurulumunda “restart-service MSExchangeServiceHost” hatasının gidilmesi

Merhabalar, bu makalemde Exchange Server 2019 CU10 güncellenmesinin 4. adımında alınan MSExchangeServiceHost hatasının giderilmesine değineceğim.

CU kurulumun bu adımında aşağıdaki örnek hata mesajı ile karşılabilirsiniz.

Error: 
The following error was generated when "$error.Clear(); 
      if (get-service MSExchangeServiceHost* | where {$_.name -eq "MSExchangeServiceHost"}) { restart-service MSExchangeServiceHost }" was run: "Service 'Microsoft Exchange Service Host (MSExchangeServiceHost)' cannot be started due to the following error: Cannot start service MSExchangeServiceHost on computer '.'.".

Bu hatanın giderilmesi için “Microsoft Exchange Active Directory Topology” servisini başlatınız.

Servisin başarılı açılışı tamamlandıktan sonra, Exchange Server CU kurulumunu tekrardan başlatınız.

Not: Exchange Server CU kurulum sürecinin bu admında aynı hata ile karşılaşılması durumunda Excahnge servislerini başlatmadan “Disable” durumdaki başlama tipini “Automatic” olarak değiştirip tekrardan kurulum sihirbazını başlatınız.

Get-Service | where{$_.Name –Like ‘MSExchange*’} | set-Service –StartupType ‘automatic’