Exchange Server 2019’da Event ID 1013 hatasının giderilmesi
Potential data loss warning in RetentionAgent: RetentionAgent: Warning: Potential data loss. The size of this folder E:\Exchange Server\V15\Logging\Diagnostics\DailyPerformanceLogs has reached 70% of max size allowed - 5120 MB. Some data will be purged once it reaches the max limit.

Bu sorunu gidermek için Exchange Server kurulum dizininde yer alan Program “Microsoft.Exchange.Diagnostics.Service.exe.config” yapılandırma dosyasındaki “DailyPerformanceLogs” satırındaki “LogDataLoss ” kaydı “False” olarak değiştirilir.

Yapılan bu değişikliğin ardından “Microsoft Exchange Diagnostic” servisini yeniden başlatınız.