Exchange Server 2019’da Event id :9646 “Mapi session with client type AirSync exceeded the maximum of 250 objects of type Message” hatasının giderilmesi
  1. Anasayfa
  2. Microsoft Exchange Server

Exchange Server 2019’da Event id :9646 “Mapi session with client type AirSync exceeded the maximum of 250 objects of type Message” hatasının giderilmesi

Merhabalar, bu makalemde exchange server 2019’da bir çok kullanıcının eriştiği daha büyük posta kutuları veya ekip posta kutuları olması durumunda, işletim sistemi application loglarında her zaman aşağıdaki hata oluşabilir.

Mapi session /o=VKK/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=6cc60cd579b042f6b0b997a9bbed927e-Veli Kadir Kozan with client type AirSync exceeded the maximum of 250 objects of type Message.

Bu gibi durumlarda, gerekirse sınırı artırabilirsiniz, ancak sınırın yalnızca kademeli olarak artırılmasını tavsiye ederim. Bu işlem için aşağıdaki adımları yapmanız gerekecektir;

Windows Register Manager’da “Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS” dizinine gidiniz.

ParametersSystem klasöründe “MaxObjsPerMapiSession” adıyla yeni bir alt klasör (anahtar) oluşturunuz.

Oluşturulan bu dizin altında “objtMessage” adıyla bir DWORD oluşturun ve 800 (ondalık – Decimal ) gibi bir değer oluşturunuz.

Bu işlemlerden sonra yapılan değişikliklerin etkili olması için Servcies’e gidip Exchange Information Store servisini yeniden başlatabilir ve ardından sorunun devam edip etmediğini kontrol edebilirsiniz.

Bu sorunun Devam ettiği mail hesaplarındaki güncel olamayan yada daha eski bir ActiveSync sürümüne sahip daha eski bir cihaz kullanıyorsanız, cihazın işletim sistemini yükseltmek ve ardından hatanın o kullanıcı / kullanıcılar için düzelip/düzelmediğini kontrol etmeniz gerekecektir.

Kaynak : https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/office/exchange-server-2010/ff477612(v=exchg.141)?redirectedfrom=MSDN