GET-WMIObject ile HBA kartına ait detaylı bilgileri görüntülemek
 1. Anasayfa
 2. Windows Server

GET-WMIObject ile HBA kartına ait detaylı bilgileri görüntülemek

Sistem ve Storage yöneticisi için SAN’lar ve Host’lar arasındaki bağlantı kurarken HBA bilgilerine erişmek oldukça önemlidir. Herhangi bir storage sistem üreticisi ile WWN’ler, zone yapılandırılmasında uygun şekilde yapılandırılması durumunda otomatik olarak storage tarafındaki host’ların taraması otomatik olarak gerçekleşecektir. Böylece Storage yönetim arayüzünden WWN’leri göreceksiniz. Ama bu WWN’lerin hangi sistemlere ait olduğunu bilmek stotage yönetmini açısından oldukça önemlidir.

Aşağıdaki komut ile Powershell üzerinde Windows Server işletim sistemi üzerinde HBA kartlarına ait bilgilere ulaşabilirsiniz.

Get-InitiatorPort

Windows Management Interface’i (WMI) kullanılarak yapılan sorgularda, HBA kartına ait daha çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki, sorguya kullanarak HBA kartınıza ait daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki script ile HBA bilgilerine, özellikle QLogic kartı için WWN (WWNodeName) ve WWPN (WWPortName) bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu komut çıktısında HBA kartına ait tüm ayrıntılara erişebilirsiniz..

Bu komut dosyasında tek bir sunucu adı alır ve HBA’nın kurulu olduğu sunucuda çalıştırılmalıdır.

function Get-HBAInfo {
  [CmdletBinding()]
  Param
  (
   [Parameter(Mandatory=$false, ValueFromPipeline=$true, Position=0)]
   $ComputerName
  )

  Begin 
  {
   $Namespace = "root\WMI"
  } Process {
   $port = Get-WmiObject -Class MSFC_FibrePortHBAAttributes -Namespace $Namespace @PSBoundParameters
   $hbas = Get-WmiObject -Class MSFC_FCAdapterHBAAttributes -Namespace $Namespace @PSBoundParameters
   $hbaProp = $hbas | Get-Member -MemberType Property, AliasProperty | Select -ExpandProperty name | ? {$_ -notlike "__*"}
   $hbas = $hbas | Select $hbaProp
   $hbas | %{ $_.NodeWWN = ((($_.NodeWWN) | % {"{0:x2}" -f $_}) -join ":").ToUpper() }
 
   ForEach($hba in $hbas) {
    Add-Member -MemberType NoteProperty -InputObject $hba -Name FabricName -Value (
    ($port |? { $_.instancename -eq $hba.instancename}).attributes | `
    Select `
    @{Name='Fabric Name';Expression={(($_.fabricname | % {"{0:x2}" -f $_}) -join ":").ToUpper()}}, `
    @{Name='Port WWN';Expression={(($_.PortWWN | % {"{0:x2}" -f $_}) -join ":").ToUpper()}} 
    ) -passThru
  }
 }
}
Get-HBAInfo $env:COMPUTERNAME
PSComputerName  : VKKVN4
Active      : True
DriverName    : ql2300.sys
DriverVersion  : 9.2.9.23
FirmwareVersion : 8.08.01
HardwareVersion : 
HBAStatus    : 0
InstanceName   : PCI\VEN_1077&DEV_2532&SUBSYS_015D1077&REV_02\4&37536792&0&0018_0
Manufacturer   : CAVIUM, INC.
MfgDomain    : com.qlogic
Model      : QLE2562
ModelDescription : QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for System x
NodeSymbolicName : QLE2562 FW:v8.08.01 DVR:v9.2.9.23
NodeWWN     : 20:00:00:24:FF:76:07:EA
NumberOfPorts  : 1
OptionROMVersion : 3.24
SerialNumber   : RFD1616K67275
UniqueAdapterId : 0
VendorSpecificID : 624038007
FabricName    : @{Fabric Name=20:01:00:DE:FB:5C:CE:F1; Port WWN=21:00:00:24:FF:76:07:EA}

PSComputerName  : VKKVN4
Active      : True
DriverName    : ql2300.sys
DriverVersion  : 9.2.9.23
FirmwareVersion : 8.08.01
HardwareVersion : 
HBAStatus    : 0
InstanceName   : PCI\VEN_1077&DEV_2532&SUBSYS_015D1077&REV_02\4&37536792&0&0118_0
Manufacturer   : CAVIUM, INC.
MfgDomain    : com.qlogic
Model      : QLE2562
ModelDescription : QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for System x
NodeSymbolicName : QLE2562 FW:v8.08.01 DVR:v9.2.9.23
NodeWWN     : 20:00:00:24:FF:76:07:EB
NumberOfPorts  : 1
OptionROMVersion : 3.24
SerialNumber   : RFD1616K67275
UniqueAdapterId : 0
VendorSpecificID : 624038007
FabricName    : @{Fabric Name=00:00:00:00:00:00:00:00; Port WWN=21:00:00:24:FF:76:07:EB}

PSComputerName  : VKKVN4
Active      : True
DriverName    : ql2300.sys
DriverVersion  : 9.2.9.23
FirmwareVersion : 8.08.01
HardwareVersion : 
HBAStatus    : 0
InstanceName   : PCI\VEN_1077&DEV_2532&SUBSYS_3263103C&REV_02\4&25d64d4&0&0012_0
Manufacturer   : CAVIUM, INC.
MfgDomain    : com.qlogic
Model      : HPAJ764A
ModelDescription : HP 8Gb Dual Channel PCI-e 2.0 FC HBA
NodeSymbolicName : HPAJ764A FW:v8.08.01 DVR:v9.2.9.23
NodeWWN     : 50:01:43:80:06:2E:5F:0D
NumberOfPorts  : 1
OptionROMVersion : 2.16
SerialNumber   : MY5313001F
UniqueAdapterId : 0
VendorSpecificID : 624037948
FabricName    : @{Fabric Name=20:01:00:DE:FB:5C:D2:D1; Port WWN=50:01:43:80:06:2E:5F:0C}

PSComputerName  : VKKVN4
Active      : True
DriverName    : ql2300.sys
DriverVersion  : 9.2.9.23
FirmwareVersion : 8.08.01
HardwareVersion : 
HBAStatus    : 0
InstanceName   : PCI\VEN_1077&DEV_2532&SUBSYS_3263103C&REV_02\4&25d64d4&0&0112_0
Manufacturer   : CAVIUM, INC.
MfgDomain    : com.qlogic
Model      : HPAJ764A
ModelDescription : HP 8Gb Dual Channel PCI-e 2.0 FC HBA
NodeSymbolicName : HPAJ764A FW:v8.08.01 DVR:v9.2.9.23
NodeWWN     : 50:01:43:80:06:2E:5F:0F
NumberOfPorts  : 1
OptionROMVersion : 2.16
SerialNumber   : MY5313001F
UniqueAdapterId : 0
VendorSpecificID : 624037948
FabricName    : @{Fabric Name=00:00:00:00:00:00:00:00; Port WWN=50:01:43:80:06:2E:5F:0E}