15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 http://kadirkozan.com.tr 300 0

Jenkins Kurulumu

Jenkins, CI/CD için yaygın olarak kullanılan açık kaynak kodlu otomasyon sunucusu ve entegrasyon uygulamasıdır. Bu makalemde Jenkins uygulamasının Centos 7 işletim sistemi üzerine kurulumuna değiniyor olacağız.

Junkies kurulumu öncesinde Java paketi kurulu olmalıdır.

sudo yum install java

Not : Birden fazla Java sürümü olması durumunda; sistemin varsayılan olarak kullanacağı sürümün tanımlanması gerekecektir. Bu işlem için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz?

sudo alternatives –config java

Junkies kurulumu için gerekli olan rpm paketi temini için http://pkg.jenkins.io/redhat-stable/ adresine giriş yapılır. Açılan web sitesinin üst kısmında yer alan komutlar çalıştırılır.

Not : wget uygulaması yüklü değil ise “sudo yum install wget” komutunu kullanabilirsiniz.

sudo wget -O /etc/yum.repos.d/jenkins.repo https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/jenkins.repo

sudo rpm –import https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/jenkins.io.key

repository ekleme işlemi tamamlandıktan sonra Jenkins kurulumunu başlatmak için aşağıdaki komutu çalıştırınız.

sudo yum -y install jenkins

Jenkins servisini başlatmak ve işletim sistemi başlatıldığında otomatik olarak açılması için aşağıdaki komutları çalıştırınız

sudo systemctl start jenkins

sudo systemctl status jenkins

sudo systemctl enable jenkins

Web arayüzü erişimi için gerekli olan 8080 portu işletim sistemi güvenlik duvarından erişime açılır. Bu işlem için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz.

firewall-cmd –permanent –new-service=jenkins

firewall-cmd –permanent –service=jenkins –set-short=”Jenkins Service Ports”

firewall-cmd –permanent –service=jenkins –set-description=”Jenkins service firewalld port exceptions”

firewall-cmd –permanent –service=jenkins –add-port=8080/tcp

firewall-cmd –permanent –add-service=jenkins

firewall-cmd –zone=public –add-service=http –permanent

firewall-cmd –reload

firewall-cmd –list-all

Web tarayınız üzerinden jenkins web arayüzüne erişim için http://jenkins_ip_adresi:8080 adresine gidilir. Açılan “Unlock Jenkins” penceresinden admin parolasına erişmek için

cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword komutu çalıştırılır.

Customize Jenkins” adımında Jenkins için plug-in yapılandırılmasının yapılıp/yapılmayacağı sorulmaktadır. Bu ekranda yer alan “Install suggested plugins” seçilmesi ile; Jenkins community tarafından en sık kullanılan eklentiler ile kurulacaktır.

Getting Started” adımında Jenkins için sık kullanılan paketler kurulacaktır.

Create First Admin User” adımında Junkins için admin hesabı tanımlanır.

“Instance Configuration” ekanında web erişimi port bilgisini tanımlayabilirsiniz.

Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra Jenkins yönetici paneli açılacaktır.

Paylaş:
Kategori:Jenkins
ÖNCEKİ YAZI
VMware Tools Nedir ? Kullanım Avantajları ve Bileşenleri
SONRAKİ GÖNDERİ
Windows Client Log Collector