Active Directory’deki bir kullaniciyi PowerShell ile OU’ya taşımak

Active Directory ortamındaki kadir.kozan kullanıcısı Sales OU birimine taşımak için aşağıdaki komutu powershell komutunu kullanabilirsiniz .

Get-ADUser kadir.kozan| Move-ADObject -TargetPath ‘OU=Sales,DC=contoso,DC=com’

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Twitter