Bu araç ile SCCM kurulumu yada yapınıza yeni bir role eklemek için sunucunun hazır olup/olmadığını bu araç sayesinde çok hızlıca doğrulayabilirsiniz. Configuration Manager yüklemek veya yükseltmek için; SCCM kurulum sihirbazı çalıştırmadan yada yeni bir sunucuya site sistemi rolü yüklemeden önce, kullanmak istediğiniz Configuration Manager sürümünden bu bağımsız uygulamayı kullanabilirsiniz. Bir site veya site sistemi rolü yüklemesini engelleyen sorunları belirlemek ve düzeltmek için kurulum işlemine başlamadan önce mutlaka bu aracı kullanmanızı tavsiye ederim.

Prerequisite Checker ile;

  • Uygulamanın çalıştırıldığı sunucu doğrulanır. Remote sistemde doğrulama yapılamaz.
  • Mevcut bir site sunucusu için taranır ve yalnızca site için geçerli olan kontroller çalıştırılır.
  • Mevcut site algılanmaz ise, tüm önkoşul kuralları çalıştırılır.
  • Kurulum için gerekli yazılım ve ayarların durumlarını doğrulamak için kuralları kontrol eder. Gerekli yazılımın Prerequisite Checker tarafından doğrulanmayan ek yapılandırma veya yazılım güncellemeleri için elle müdahale yada SCCM kurulum sihirbazının ilgili aşamasında yeniden doğrulanır.
  • Uygulama çalıştırıldıktan sonra çıkan sonuçlarını bilgisayarın sistem sürücüsündeki ConfigMgrPrereq.log dosyasına kaydeder. Günlük dosyası, uygulama arayüzünde görünmeyen ek bilgiler içerebilir.
  • Tüm varsayılan kontrolleri gerçekleştirmek için /local parametresini kullanmanızı tavsiye ederim.

Prerequisite Checker’ı bir komut isteminde çalıştırdığınızda ve belirli komut satırı seçeneklerini belirlediğinizde:

  • Sadece, komut satırında belirttiğiniz site sunucusu veya site sistemleriyle ilişkili denetimleri gerçekleştirir.
  • Uzak bir bilgisayarı kontrol etmek için, kullanıcı hesabınızın uzak bilgisayarda administrator haklarına sahip olması gerekir ve karşı sistem üzerinde aşağıdaki dosyaların önceden kopyalanmış olması gerekiyor.

SMSSETUP\BIN\X64\ dizindeki; “prereqchk.exe”, “prereqcore.dll” , “prereqchkres.dll”

SMSSETUP\BIN\X64\00000409 dizinindeki; “basesql.dll” , “basesvr.dll” ve “baseutil.dll”

Komut kullanımı ve parametreleri

Prereqchk.exe aracı SCCM kurulum medyasında “\SMSSRETUP\BIN\x64” dizininde yer almaktadır.

Bu aracı komut satırından çalıştırmanız gerecektir. Öncesinde komut satırınızı “run as administrator” seçeneği ile çalıştırınız.

“Prereqchk.exe” aracını varsayılan tüm kontrolleri yapması için “/local” parametresi ile çalıştırınız.

bütün kontroller tamamlandıktan sonra C:\ diskinde “ConfigMgrPrereq.log” log dosyası oluşacaktır. Bu dosya içeriğinde yapılan bütün kontroller adımlarına ait kayıtlar yer almaktadır.

prereqchk.exe [/NOUI] /PRI /SQL <FQDN of SQL Server> /SDK <FQDN of SMS Provider> [/JOIN <FQDN of central administration site>] [/MP <FQDN of management point>] [/DP <FQDN of distribution point>]

/NOUIGerekli değil. Prerequisite Checker’ı kullanıcı arayüzünü görüntülemeden başlatır. Bu seçeneği, komut satırındaki diğer herhangi bir seçenekten önce belirtmelisiniz.
/CASGereklidir. Yerel bilgisayarın, Central Management Site (CAS) gereksinimlerini karşıladığını doğrular.
/SQL <FQDN of SQL Server>Gereklidir. FQDN ile belirtilen bilgisayarın Configuration Manager site veritabanını konumlandırılması için SQL Server gereksinimlerini karşıladığını doğrular.
/SDK <FQDN of SMS Provider>Gereklidir. Belirtilen bilgisayarın SMS Provider gereksinimlerini karşıladığını doğrular.
/SsbportGerekli değil. SQL Server Service Broker (SSB) bağlantı noktasında iletişime izin vermek için bir güvenlik duvarı engeli olup/olmadığını doğrular. Varsayılan SSB bağlantı noktası TCP 4022’dir.
/InstallDir <Configuration Manager installation path>Gerekli değil. Site kurulumu gereksinimleri için minimum disk alanını olup/olmadığını doğrular.
/PRIGereklidir. Yerel bilgisayarın Primary Site gereksinimlerini karşıladığını doğrular.
/JOIN <FQDN of central administration site>Gerekli değil. Yerel bilgisayarın, Central Management Site sunucusuna bağlanma gereksinimlerini karşılanıp/karşılanmadığını doğrular.
/MP <FQDN of management point>Gerekli değil. Belirtilen bilgisayarın Management Point Site System rolü gereksinimlerini karşılanıp/karşılanmadığını doğrular. Bu seçenek yalnızca /PRI seçeneğini kullandığınızda desteklenir.
/DP <FQDN of distribution point>Gerekli değil. Belirtilen bilgisayarın Distribution Point Site System rolü gereksinimlerini karşıladığını doğrular. Bu seçenek yalnızca /PRI seçeneğini kullandığınızda desteklenir.
/SEC <FQDN of secondary site server>Gereklidir. Belirtilen bilgisayarın Secondary Site gereksinimlerini karşıladığını doğrular.
/INSTALLSQLEXPRESSGerekli değil. SQL Server Express’in belirtilen bilgisayara yüklenebileceğini doğrular.
/SqlportGerekli değil. SQL Server servis portu için iletişime izin vermek için bir güvenlik duvarı istisnasının yürürlükte olup/olmadığını ve portun başka bir SQL Server Instance tarafından kullanımda olmadığını doğrular. Varsayılan bağlantı noktası 1433’tür.
/SourceDirGerekli değil. Seconday Site Server hesabının, kurulum için kaynak dosyaları barındıran klasöre erişebildiğini doğrular.
/AdminuiGereklidir. Yerel bilgisayarın Configuration Manager Konsolunun yükleme gereksinimlerini karşıladığını doğrular.
/localTüm varsayılan kontrolleri sağlar.

Prereqchk.exe aracının yapmış olduğu doğrulama seçeneklerini ve kapsamlarını aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.  

https://docs.microsoft.com/en-us/mem/configmgr/core/servers/deploy/install/list-of-prerequisite-checks