SCCM 2019 yazılımının istemci üzerindeki tüm kontrolleri “Client Settings” ile yapılandırılan özelliklere bağlıdır. SCCM/MECM istemci ayarlarına ulaşmak için SCCM yönetim konsolundan sırasıyla; “Administration” -> “Overview” -> “Client Settings” bölümüne geçilir. SCCM 2019 kurulumu ile 1 adet istemci ayarı ile gelmektedir. İsteğe bağlı olarak kullanıcılara ya da bilgisayarlara özgün olarak birden fazla istemci ayarı hazırlanabilir. Oluşturulan her istemci ayarı içinde farklı yapılandırmaların bulunmasını sağlayabiliriz. İsteğe bağlı olarak da bunlara öncelik atayarak istediğimiz ayarın öncelikli çalışmasını da sağlayabiliriz. SCCM kurulumu ile gelen “Default Client Settings” in önceliği 10.000 dir.

Default Client Settings” ayarlarını değiştirmek için üzerinde sağ tıklayın gelen seçeneklerden “Properties”i seçiniz. İstemci ayarlarının özelliklerine girdiğinizde yapılandırma için 22 seçenek sunacaktır.

Background Intelligent Transfer (BITS)

Bu özellik SCCM sunucusu ile client sistem arasında akıllı dosya transferi için kullanılmaktadır.

Bu bölümde yer alan ayar seçenekleri;

 • Limit the maximum network bandwidth for BITS background transfers : BITS arka plan transferleri için maksimum ağ bant genişliğini sınırlayıp/sınırlanmayacağı belirklenir. “False” seçeneği ile bu sınırlandırmanın yapılmayacağı belirtilir.
 • Throotling window start time: BITS uygulaması akıllı veri transferi için arka planda ag bant genişliğini daraltır. Bu daraltmanın ne zaman başlatılacağı belirlenir.
 • Throotling window end time: Ağ bant genişliği daraltma süresinin ne zaman biteceği belirlenir.

Not : Start time ile End time sürelerinin aynı yapılması durumunda BITS ağ bant genişliği daraltılması sürekli olarak gelişecektir.

 • Maximum transfer rate during throttling window (Kbps): BITS ağ bant genişliği daraltması sırasında ağ üzerinden akacak verinin kullanacağı en fazla veri iletim hızıdır. Kilobyte cinsinden ifade edilmelidir.
 • Allow BITS downloads outside the throttling window : BITS ağ bant genişliği daraltılması sırasında BITS tarafından dosya indirmesi yapılıp/yapılmayacağıdır.
 • Maximum transfer rate outside the throttling window (Kbps) : BITS ağ bant genişliği daraltılması dışında ağ üzerinden akacak verinin kullanacağı en fazla veri iletim hızıdır. Kilobyte cinsinden ifade edilmektedir.

Client Cache Policy

 • Configure BranchCache : SCCM Client bilgisayarı Windows BranchCache için ayarlanır. Client sistemde BranchCache önbelleğe devreye alınmasına izin vermek için bu seçenek “Yes” olarak değiştirilir.
 • Enable BranchCache : Client sistem üzerinde BranchCache özelliğini etkinleştirir.
 • Maximum BranchCache cache size (percentage of disk) : BranchCache’nin kullanmasına izin verdiğiniz diskin yüzdesi. (en fazla oranı)
 • Configure Client cache size : Windows bilgisayarlarındaki Configuration Manager istemci önbelleği, uygulamaları ve programları yüklemek için kullanılan geçici dosyaları depolar. Bu seçenek “No” olarak ayarlanırsa, varsayılan boyut 5.120 MB’dir. Bu seçeneği “Evet” olarak değiştirilmesi durumunda “Maximum cache size” için değer tanımlanması gerekiyor.
 • Maximum cache size (MB) : İstemci önbellek boyutu, megabayt (MB) cinsinden maksimum boyutudur.
 • Maximum cache size (percentage of disk) : İstemci önbellek boyutu, maksimum diskin yüzdesine genişletilir.
 • Minimum duration before the client can remove cached content (minute) : İstemcinin önbelleğe alınmış içeriği kaldırabilmesi için minimum süre tanımı yapılır.
 • Enable as peer cache source : Configuration Manager istemcileri için Peer-Cache yapısını etkinleştirir. Etkinleştirme işlemi için “Yes” seçilir ve ardından istemcinin eş bilgisayarla iletişim kurduğu bağlantı noktasını belirtiniz.
 • Port for initial network broadcast : (varsayılan UDP 8004): Configuration Manager bu bağlantı noktasını Windows PE’de veya tam Windows işletim sisteminde kullanır. Windows PE’deki görev dizisi motoru, görev dizisini başlatmadan önce içerik konumlarını almak için yayını gönderir.
 • Port for content downloaded from peer : (varsayılan TCP 8003): Configuration Manager, bu trafiğe izin vermek için Windows Güvenlik Duvarı (Windows Firewall) kurallarını otomatik olarak yapılandırır. Farklı bir güvenlik duvarı kullanıyorsanız, bu trafiğe izin vermek için kuralları manuel olarak yapılandırmanız gerekecektir.

Client Policy

Client policy ile ilgili ayarlar bulunmaktadır. SCCM 2019 üzerinden yapılan değişikliklerin istemciler tarafından ne kadar sürede bir çekileceğine (varsayılan olarak 60 dakikadır), kullanıcı politikaları çekme işlemini istemci makineler üzerinden yapılıp / yapılmayacağına ve internet üzerinden gelen istemcilerin kullanıcı politikalarını çekip/çekmeyeceğine bu bölümden tanımlama yapılır.

Yapılan ayarların daha hızlı bir şekilde yansımasını istiyorsanız buradaki süreyi 5 dk ya çekebilirsiniz. Ayrıca istemci üzerinden politikaları kendiniz çekmeniz de gerebilir. “Enable user policy on client” seçeneğini “True” olarak bırakılmasını tavsiye ederim.

Bu bölümde yer alan ayar seçenekleri;

 • Client policy polling interval (minute) : Windows bilgisayarlar (desktop, sunucular ve laptoplar), SCCM’nin kaydedildiği mobil cihazlar, MAC bilgisayarlar ve SCCM ye kayıtlı; Linux veya UNIX çalıştıran bilgisayarlarında da dahil olduğu Configuration Manager istemcilerinin, SCCM sunucusunda tanımlı olan Client Policy’lerin ne kadar sıklıkla indirdiğini belirler. Bu değer varsayılan olarak 60 dakikadır. Bu değerin düşürülmesi, client’lerin site sunucuya daha sık yoklamasına neden olur. Birçok istemcide bu davranışın site performansı üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Yeni dağıtımlar da dahil olmak üzere istemci politikalarında yapılan herhangi bir değişikliğin, istemcilerin indirmesi ve işlemesi daha uzun sürer.
 • Enable user policy on clients : Bu seçeneği “Yes” olarak ayarladığınızda ve kullanıcı keşfini kullandığınızda, istemciler oturum açmış kullanıcıyı hedefleyen uygulamaları ve programları alır. Bu ayar “No” ise, kullanıcılar, kullanıcılara dağıttığınız gerekli uygulamaları almaz. Kullanıcılar ayrıca kullanıcı politikalarında başka herhangi bir yönetim görevi almazlar. Bu seçeneğin “Yes” olarak kullanılmasını tavsiye ederim. Bu ayar, bilgisayarları intranet veya internet üzerindeyken kullanıcılar için geçerlidir. İnternette kullanıcı politikalarını da etkinleştirmek istiyorsanız, “Yes” olmalıdır.
 • Enable user policy requests from internet clients : Kullanıcıların internet tabanlı bilgisayarlarda; kullanıcı ilkesini alması için bu seçeneği “Yes” olarak ayarlayın. Aşağıdaki gereksinimler de geçerlidir:
  • İstemci ve site, yapılandırmalarında “internet-based client Management” yada bulut yönetimi ağ geçidi için yapılandırılmıştır.
  • “Enable user policy on client” seçeneği “Yes” olarak yapılandırılmalıdır.
  • Internet-based Management point, Windows kimlik doğrulamasını (Kerberos veya NTLM) kullanarak kullanıcının kimliğini başarıyla doğrulamalıdır.
  • Cloud Management Gateway yapısı Azure Active Directory kullanarak kullanıcının kimliklerini başarıyla doğrulayabilmelidir.
 • Enable user policy for multiple user sessions : Varsayılan olarak bu ayar devre dışı bırakılmıştır. Kullanıcı politikalarını etkinleştirseniz bile, 1906 sürümünden başlayarak istemci, birden çok eşzamanlı etkin kullanıcı oturumuna izin veren herhangi bir cihazda varsayılan olarak bunları devre dışı bırakır. Mevcut bir cihazda, cihazın birden fazla kullanıcı oturumuna izin verdiğini tespit etse bile kullanıcı politikası ayarını yapılandırır. Bu senaryoda kullanıcı ilkesine ihtiyaç duyuyorsanız ve olası performans etkilerini kabul ediyorsanız, bu istemci ayarını etkinleştirin.

Cloud Services

Bu bölümde yer alan ayar seçenekleri;

 • Automatically register new Windows 10 domain joined device with Azure Active Directory : Azure Active Directory’yi hibrit domain join destekleyecek şekilde yapılandırdığınızda, Configuration Manager Windows 10 cihazlarını bu işlevsellik için yapılandırır. Daha fazla bilgi almak için “How To: Plan your hybrid Azure Active Directory join implementation” makalesini incelmenizi tavsiye ederim.
 • Enable clients to use a cloud management gateway: Varsayılan olarak, tüm internet-roaming istemciler, mevcut herhangi bir cloud Management gateway’i kullanır. Bu ayarın ne zaman “No” olarak yapılandırılacağına bir örnek, bir pilot proje sırasında veya maliyetlerden tasarruf etmek gibi hizmet kullanımının kapsamını oluşturmaktır.
 • Allow access to cloud distribution point: Bulut ortamında yapılandırılan Distribution Point erişime izin verilir.

Compliance Settings

Uyumluluk ayarları istemciler üzerinden uyumluluk değerlendirilmesinin aktifleştirilmesi bu adımda yapılır. SCCM 2019’da bu bölümde tanımlanan değerler ile belirlediğiniz aralıklarla istemcilerin uyumlulukları kontrol edilmektedir. Varsayılan olarak 7 gün boyunca istemci kontrolü yapılmaktadır.

Bu bölümde yer alan ayar seçenekleri;

 • Enable compliance evulation on client : Bu gruptaki diğer ayarları yapılandırmak ve bu ayarı aktif etmek için bu seçeneği “Yes” olarak ayarlayın.
 • Schedule compliance evulation : Yapılandırma temel dağıtımları için varsayılan zamanlamayı oluşturmak üzere “Schedule” seçin. Bu değer, Deploy Configuration Baseline iletişim kutusundaki her temel için yapılandırılabilir.
 • Enable User Data and Profile : Kullanıcı verilerini ve profil yapılandırma öğelerini dağıtmak istiyorsanız “Yes” ‘i seçiniz.

Computer Agent

Bilgisayar üzerindeki ajanlar ile ilgili olarak sunucu ve istemci arasındaki tüm iletişim ayarları bu bölümde yapılandırılır.

Bu bölümde yer alan ayar seçenekleri;

 • Deployment deadline greater than 24 hours, remind user every (hours) : SCCM 2019 ile yapılan dağıtımlarda (yazılım, uygulama ve işletim sistemi) dağıtımının bitmesine 24 saatten daha fazlasına ayarlandı isek kullanıcıların belirlenen süre boyunca sürekli uyarılmasını sağlar.
 • Deployment deadline less than 24 hours, remind user every (hours) : Dağıtım süresinin bitimine 24 saatten daha az bir süreye ayarlandı ise; kullanıcıların belirlenen süre boyunca uyarılmasını sağlar.
 • Deployment deadline less than 1 hour, remind user every (minutes) : Dağıtım süresinin bitimine 1 saatten daha az bir süreye ayarlandı ise; kullanıcıların belirlenen süre boyunca uyarılmasını sağlar.
 • Default Application Catalog website point : Uygulama dağıtımını takip edeceğimiz uygulama kataloğu web sayfasını barındıran sunucuyu bu bölümden ayarlıyoruz. “Set website” ile sayfayı barındıran sunucuyu SCCM konsoluna göstermemiz gerekmektedir. Bu özelliğin kurulması için SCCM 2019 sunucumuza “Application Catalog” rolünün yüklenmesi gerekiyor.

Configuration Manager, kullanıcıları Software Center’dan uygulama kataloğuna bağlamak için bu ayarı kullanır. Software Catalog web sitesi noktasını barındıran bir sunucu belirtmek için “Set Website” seçiniz. NetBIOS adını veya FQDN’sini girin, otomatik algılamayı belirtin veya özelleştirilmiş dağıtımlar için bir URL belirtin. Çoğu durumda, otomatik algılama en iyi seçimdir.

 • Add default Application Catalog Website to Internet Explorer trusted site zone : Uygulama kataloğu, web sitemizin internet tarayıcımızdaki güvenli sayfalar grubuna eklenmesini sağlar.
 • Allow Silverlight application to run it elevation trust mode: İstemci Silverlight’ı otomatik olarak kurmaz. Sürüm 1806’dan itibaren, uygulama kataloğu web sitesi noktası için Silverlight kullanıcı deneyimi artık desteklenmemektedir. Kullanıcılar yeni Yazılım Merkezini kullanmalıdır. Kullanıcıların uygulama kataloğunu kullanması için bu ayar “Yes” olmalıdır. Bu ayarı değiştirirseniz, kullanıcılar tarayıcılarını bir sonraki yüklediklerinde veya o anda açık olan tarayıcı pencerelerini yenilediklerinde etkili olur.
 • Organization name displayed in Software Center : Yazılımı ve uygulama dağıtımını takip ettiğimiz “Software Center” programının arayüzü açıldığında kurumumuzun adının gözükmesini sağlayabiliriz.
 • Use new Software Center : Varsayılan ayarlarda “Yes” olarak gelmektedir. Bu seçeneği “Yes” olarak ayarladığınızda, tüm istemci bilgisayarlar Software Center kullanır. Software Center, kullanıcılara veya cihazlara dağıttığınız yazılımları, yazılım güncellemelerini ve görev dizilerini gösterir.
 • Enable communication with Health Attestation Service : Windows 10 cihazlarının Durum (Health) onayını kullanması için bu seçeneği “Yes” olarak ayarlayınız. Bu ayarı etkinleştirdiğinizde, “Use on-premises Health Attestation Service” ayarının da yapılandırma için kullanılabilir.
 • Use on-premises Health Attestation Service : Cihazların şirket içi hizmeti kullanması için bu seçeneği “Yes” olarak ayarlayın. Cihazların Microsoft bulut tabanlı hizmeti kullanması için “No” olarak ayarlayın.
 • Install permissions : Dağıtılan yazılımları kimlerin kuracağına karar verilmektedir. Sadece yöneticiler ya da tüm kullanıcılara bu hakkı verebiliriz.
 • Suspend BitLocker PIN entry on restart : Disk sürücüleri BitLocker veri koruması ile şifrelenmiş bilgisayarları yeniden başlatıldığında (yazılım yada uygulama kurulması sonucunda) PIN numarası sorulması işlemini askıya alıp / alınmayacağımıza kadar veriyoruz. “Never” seçeneği PIN sorulmasını sağlar. “Always” de ise PIN sorulmaz.
 • Additional software manages the deployment of application software updates : Bu seçeneği yalnızca aşağıdaki koşullardan biri geçerliyse etkinleştirin:
  • Bu ayarın etkinleştirilmesini gerektiren bir satıcı çözümü kullanıyorsunuz.
  • İstemci aracısı bildirimlerini ve uygulamaların ve yazılım güncellemelerinin kurulumunu yönetmek için Configuration Manager yazılım geliştirme kitini (SDK) kullanırsınız.
 • Agent extensions manage the deployment of applications and software updates: istemcilere yazılım ve uygulama dağıtımı ile güncelleme dağıtımı gibi uygulamaları SCCM 2019 Configuration Manager Software Development Kit (SDK) ile yapıyorsanız bu özelliği aktivite etmeniz gerekiyor. Eğer kullanmıyorsanız mutlaka “False” olarak kalmalıdır, aksi takdirde yazılım dağıtımı, güncelleme dağıtımı gibi uygulamalar çalışmayacaktır.
 • PowerShell execution policy : istemci ve sunucularda varsayılan olarak powershell scriplerini çalıştırmak yasaklanmış durumdadır. Bu seçenek ile istersek bu yasaklamayı aşabiliriz. Configuration Manager istemcilerinin Windows PowerShell komut dosyalarını nasıl çalıştırabileceğini yapılandırın. Uyumluluk ayarları için yapılandırma öğelerinde algılama için bu komut dosyalarını kullanabilirsiniz. Komut dosyalarını bir dağıtımda standart bir komut dosyası olarak da gönderebilirsiniz.
  • Bypass: Configuration Manager istemcisi, istemci bilgisayardaki Windows PowerShell yapılandırmasını atlar, böylece imzasız komut dosyaları çalıştırılabilir.
  • Restricted: Configuration Manager istemcisi, istemci bilgisayardaki geçerli PowerShell yapılandırmasını kullanır. Bu konfigürasyon, imzasız komut dosyalarının çalışıp çalışamayacağını belirler.
  • All Signed: Configuration Manager istemcisi komut dosyalarını yalnızca güvenilir bir yayıncı imzaladıysa çalıştırır. Bu kısıtlama, istemci bilgisayardaki geçerli PowerShell yapılandırmasından bağımsız olarak geçerlidir.
 • Show notification for new deployments : Yeni bir dağıtım olduğu zaman istemcilerin uyarılmasını sağlar. Dağıtılan yazılım, uygulama, güncelleme ya da işletim sistemi için istemci makinelere uyarı çıkarılır.
 • Disable deadline randomization : Dağıtım son tarihinden sonra, bu ayar, istemcinin gerekli yazılım güncellemelerini yüklemek için iki saate kadar etkinleştirme gecikmesi kullanıp kullanmadığını belirler. Varsayılan olarak, aktivasyon gecikmesi devre dışıdır. İstemcilerin gerekli yazılım güncellemelerini son dağıtım tarihine kadar gecikmeden yüklemesi gerekiyorsa, bu ayarı “Yes” olarak yapılandırın.
 • Grace period for enforcement after deployment deadline (hours) : Kullanıcılara gerekli uygulama veya yazılım güncelleme dağıtımlarını son teslim tarihinden sonra yüklemeleri için daha fazla zaman vermek istiyorsanız, bu seçenek için bir değer belirleyin. Bu yetkisiz kullanım süresi, uzun bir süre kapalı olan bir bilgisayar içindir ve kullanıcının birçok uygulama veya güncelleme dağıtımı yüklemesi gerekir. Örneğin, bir kullanıcı tatilden döndüğünde ve istemci gecikmiş uygulama dağıtımlarını yüklerken uzun bir süre beklemek zorunda kalırsa bu ayar yararlıdır.

Computer Restart

Bekleyen bir cihaz yeniden başlatma için kullanıcının aldığı bildirimler, bilgisayar yeniden başlatma istemci ayarlarına ve kullandığınız ayarlar bu bölümde yapılmaktadır.

Bu bölümde yer alan ayar seçenekleri;

 • Specify the amount of time after the deadline before a device gets restarted (minutes): Bu ayar, kullanıcıların bilgisayarını yeniden başlatması yada oturumu kapatması için gerekli zaman bir uyarı penceresinde belirtilir. Bu pencerede kalan zamanı görüntülenir. Bu süreyi bu bölümden ayarlarız. Bu değer bilgisayara uygulanan en kısa bakım penceresinden daha kısa olmalıdır. Varsayılan değer 90 dakikadır. 1906 sürümünden başlayarak, maksimum değer 1440 dakikadan (24 saat) 20160 dakikaya (iki hafta) yükseldi.
 • Specify the amount of time that a user is presented a final countdown notification before a device gets restarted (minutes): Kullanıcıların bilgisayarlarını kapatması yada oturumunu kapatması gerektiğine dair bir uyarının ne kadar öncesinden çıkacağıdır. Bu uyarı penceresini kullanıcı kapatamaz. Bir cihaz yeniden başlatılmadan önce kullanıcıya son bir geri sayım bildirilir. Burada tanımlanan varsayılan değer 15 dakikadır.
 • Specify the frequency of reminder notifications presented to the user, after the deadline, before a device gets restarted (minutes): Bu sıklık süre değeri, son tarihten sonra bir cihaz yeniden başlatılmadan önce geçen süre miktarını belirtin (dakika) eksi bir cihaz yeniden başlatılmadan önce kullanıcıya son bir geri sayım bildirimi sunulduğu süreyi belirtin değerinden daha az olmalıdır. (dakika). Aksi takdirde hatırlatma bildirimleri çalışmayacaktır.
 • When a deployment requires a restart, show a dialog window to the user instead of a toast notification: Bir dağıtım yeniden başlatma gerektirdiğinde, kullanıcıya not bildirimi yerine bir iletişim penceresi gösterilir.

https://docs.microsoft.com/en-us/mem/configmgr/core/clients/deploy/device-restart-notifications

Delivery Options

Kurumsal ağınız genelinde ve uzak ofislere içerik dağıtımını tanımlamak ve düzenlemek için Configuration Manager boundary group kullanıluır. Windows Delivery Optimization, Windows 10 cihazları arasında içerik paylaşmak için cloud-based, peer-to-peer bir teknolojidir. Eşler arasında içerik paylaşırken boundary gruplarınızı kullanmak için Delivery Optimization yapılandırılması gerekiyor. Delivery Optization sadece Windows 10 işletim sistemlerinde kullanılmaktadır.

Bu bölümde yer alan ayar seçenekleri;

 • Use Configuration Manager Boundary Groups for Delivery Optimization Group ID : Boundary Group tanımlayıcısını istemcide Delivery Optimization grup tanımlayıcısı olarak uygulanması için “Yes” seçilir.
 • Enable devices managed by Configuration Manager to use Microsoft Connected Cache servers for content download : İstemcilerin, Microsoft Connected Cache sunucusu olarak etkinleştirdiğiniz bir şirket içi dağıtım noktasından içerik indirmesine izin vermek için “Yes” seçilir.

Enrollment

Bu bölümde yer alan ayar seçenekleri;

 • Specify settings that apply to all clients in the hierarchy, and can be modified by custom settings: Eski mobil cihazların politikaları için sorguladığı süre belirlenir “Set Interval” seçeneği ile; dakika veya saat olarak belirleyebilirsiniz. Bu cihazlar, Eski mobil cihazlar; Windows CE, macOS ve Unix veya Linux gibi platformları içerir.
 • Polling interval for modern devices (minutes): Modern cihazların politika için yokladığı dakika sayısını girin. Bu ayar, şirket içi mobil cihaz yönetimi aracılığıyla yönetilen Windows 10 cihazları içindir.
 • Allow users to enroll mobile devices and Mac computers: Eski cihazların kullanıcı tabanlı kaydını etkinleştirmek için bu seçeneği “Yes” olarak ayarlanır.
 • Allow users to enroll modern devices: Modern cihazların kullanıcı tabanlı kaydını etkinleştirmek için bu seçeneği “Yes” olarak ayarlanır.

Hardware Inventory

SCCM 2019 yazılımı istemci makinelerinden çok detaylı olarak donanım envanter bilgisini çeker. Bu envanter bilgisini de belirleyeceğimiz zaman aralıklarında çekerek bilginin sürekli olarak güncel kalmasını sağlar.

Bu bölümde yer alan ayar seçenekleri;

 • Enable hardware inventory on clients : Bu seçenek ile donanım envanter bilgisini çekme özelliğinin aktif olacağı belirlenmiş olur.
 • Hardware inventory Schedule : SCCM yazılımının bilgiyi hangi aralıklarla çekeceğine kadar veriyoruz. Varsayılan olarak 7 gün boyunca her gün tüm istemci makinelerden donanım bilgisi çekilmektedir. İsteğe bağlı olarak “Schedule” seçeneği ile bu süre uzatılabilir yada kısaltılabilir.
 • Maximum random delay (minutes) : Configuration Manager istemcisinin donanım envanteri döngüsünü tanımlanan programdan rastgele hale getirmesi için maksimum dakika sayısını belirtin. Tüm istemcilerdeki bu randomizasyon, site sunucusunda envanter işlemenin yük dengelemesine yardımcı olur. 0 ile 480 dakika arasında herhangi bir değer belirtebilirsiniz. Varsayılan olarak, bu değer 240 dakikaya (4 saat) ayarlanmıştır.
 • Maximum custom MIF file size (KB) : Envanter bilgisinin en fazla ne kadar yer tutulacağı ayarıdır. Bir donanım envanteri döngüsü sırasında istemcinin topladığı her özel Management Information Format (MIF) dosyası için izin verilen maksimum boyutu kilobayt (KB) cinsinden belirtin. Configuration Manager donanım envanteri aracısı, bu boyutu aşan herhangi bir özel MIF dosyasını işlemez. 1 KB ile 5.120 KB arasında bir boyut belirtebilirsiniz. Varsayılan olarak, bu değer 250 KB olarak ayarlanmıştır. Bu ayar, normal donanım envanteri veri dosyasının boyutunu etkilemez.
 • Hardware inventory classes : Hangi donanım bileşenlerinin çekileceğini bu bölümde yapılandırılmaktadır. “Set Classes” ile varsayılan olarak çekilen donanım bileşenlerini görebilirsiniz ve ek donanım bileşenlerini de bu bölüme ekleyebilirsiniz.
 • Collect MIF files : Donanım envanteri sırasında MIF dosyalarının Configuration Manager istemcilerinden toplanıp toplanmayacağını belirtmek için bu ayarı kullanın. Bir MIF dosyasının donanım envanteri tarafından toplanması için istemci bilgisayarda doğru konumda olması gerekir. Varsayılan olarak, dosyalar aşağıdaki yollarda bulunur:
  • IDMIF dosyaları : Windows\System32\CCM\Inventory\Idmif
  • NOIDMIF dosyaları : Windows\System32\CCM\Inventory\Noidmif

Power Management

Configuration Manager’daki Güç Yönetimi, birçok kuruluşun bilgisayarlarının güç tüketimini izlemesi ve azaltması ihtiyacını karşılar. Bu özellik, kuruluştaki bilgisayarlara ilgili ve tutarlı ayarları uygulamak için Windows’ta yerleşik olarak bulunan güç yönetimi özelliklerinden yararlanır. Çalışma saatleri ve mesai saatleri dışında bilgisayarlara farklı güç ayarları uygulayabilirsiniz. Örneğin, mesai saatleri dışında bilgisayarlara daha kısıtlayıcı bir güç planı uygulamak isteyebilirsiniz. Bilgisayarların her zaman açık kalması gereken durumlarda, güç yönetimi ayarlarının uygulanmasını engelleyebilirsiniz.

Configuration Manager’daki güç yönetimi, kuruluşunuzdaki güç tüketimini ve bilgisayar güç ayarlarını analiz etmenize yardımcı olacak birkaç rapor içerir. Güç yönetimi ile ilgili sorunları gidermenize yardımcı olması için raporları da kullanabilirsiniz.

Not : Configuration Manager güç yönetimi, sanal makinelerde desteklenmez. Güç planlarını sanal makinelere uygulayamazsınız veya onlardan güç verilerini bildiremezsiniz.

Bu bölümde yer alan ayar seçenekleri;

 • Allow power management of devices: İstemcilerde güç yönetimini etkinleştirmek için bu seçeneğin “Yes” olarak ayarlanması gerekiyor.
 • Allow users to exclude their device from power Management : Bu seçenek ile bilgisayarlarını yapılandırılmış güç yönetimi ayarlarından hariç tutmasına izin vermek için “Yes” olarak yapılandırılır.
 • Allow network wake-up : Bu ayarı etkinleştirdiğinizde, istemci bilgisayardaki güç ayarlarını ağ bağdaştırıcısının aygıtı uyandırmasına izin verecek şekilde yapılandırır. Bu ayarı devre dışı bırakırsanız, bilgisayarın ağ adaptörü cihazı uyandıramaz.
 • Enable wake-up Proxy : Tek noktaya yayın paketleri için yapılandırıldığında, sitenin Wake-on-LAN ayarını tamamlamak için “Yes” olarak ayarlanması gerekiyor.

Not : Önce nasıl çalıştığını anlamadan ve bir test ortamında değerlendirmeden bir üretim ağında uyandırma proxy’sini etkinleştirmeyiniz.

 • Wake-up proxy port number (UDP) : İstemcilerin uyuyan bilgisayarlara uyandırma paketleri göndermek için kullandıkları bağlantı noktası numarası. Varsayılan bağlantı noktası 25536’yı kullanabilir veya port numarasını istediğiniz bir değerle değiştirebilirsiniz.
 • Wake On LAN port number (UDP) : Site Özelliklerinin port numaraları sekmesindeki Wake On LAN (UDP) bağlantı noktası numarasını değiştirmediğiniz sürece varsayılan 9 değerini koruyunuz.
 • Windows Defender Firewall exception for wake-up Proxy : Configuration Manager istemcisi, Windows Defender Güvenlik Duvarı çalıştıran cihazlarda uyandırma proxy bağlantı noktası numarasını otomatik olarak yapılandırır. Güvenlik duvarı profillerini belirtmek için “Configure” ile seçiniz. İstemciler farklı bir güvenlik duvarı çalıştırıyorsa, uyandırma proxy port numarasına (UDP) izin vermek için manuel olarak yapılandırın.
 • IPv6 prefixes if required for DirectAccess or other intervening network devices. Use a comma to specify multiple entries: Uyandırma proxy’sinin ağınızda çalışması için gerekli IPv6 öneklerini girin.

Remote Tools

SCCM 2019 üzerinden istemci makinelere rahatlıkla bağlanabilir, uzaktan yönetim araçları ile onları yönetebiliriz. İstemci ayarlarındaki uzaktan bağlantı araçları, istemcilere bağlanmak için gerekli olan yazılımların yapılandırılmasına olanak sağlar.

Bu bölümde yer alan ayar seçenekleri;

 • Enable Remote Control on clients, and Firewall exception profiles: Configuration Manager uzaktan denetim özelliğini etkinleştirmek için “Configure Settings” seçiniz. Aynı zamanda istemci makineler üzerinde uzak bağlantı için gerekli olan güvenlik duvarı yapılandırmasının da otomatik olarak gerçekleştirilmesine olanak tanır. Client sistemlerin uzaktan yapılandırmasını aktif etmek için “Enable Remote Control on client computers” aktif edilir. Alttaki menüden de “Domain”, “Private” ve “Public” profiller seçilir.
 • Users can change policy or notification settings in Software Center: Kullanıcıların uzaktan bağlantı ile ilgili politikaları veya uyarıları Software Center üzerinden değiştirmesini sağlar. Son kullanıcının bir müdahalesini istemiyorsanız varsayılan ayar olan “False” seçeneği ile bırakabilirsiniz. Bu seçenek “True” yapılması durumunda; Kullanıcıların Software Center içinden remote control seçeneklerini değiştirilme yetkisi tanımlanır.
 • Allow Remote Control of an unattended computer: Bu ayar ile kullanıcı oturumu kapatılmış durumda olsa dahi uzak bağlantı araçları ile bağlanmanıza izin verir. Bir yöneticinin oturumu kapatılmış veya kilitlenmiş bir istemci bilgisayara erişmek için uzaktan kumandayı kullanıp kullanamayacağını seçin. Bu ayar devre dışı bırakıldığında yalnızca oturum açmış ve kilidi açılmış bir bilgisayar uzaktan kontrol edilebilir.
 • Prompt user for Remote Control permission: Uzak bağlantı kullanıcının izni olmadan yapıldığı gibi kullanıcıdan izin isteyerek de gerçekleştirilebilir. Böylelikle kullanıcının bağlantıdan haberi olacaktır. Kullanıcının karşısına bir uyarı penceresi çıkacak bir başka kullanıcının bilgisayarına bağlanmak istediği uyarı gelecektir. Kullanıcı izin verir ise bağlantı sağlanır. Mutlaka “Yes” olarak kullanılmasını tavsiye ederim. Böylelikle; İstemci bilgisayarın, uzaktan denetim oturumuna izin vermeden önce kullanıcının iznini isteyen bir mesaj gösterip bağlantı gerçekleşir .
 • Prompt user for permission to transfer content from shared clipboard: Uzaktan kontrol oturumunda paylaşılan panodan içerik aktarmadan önce, kullanıcılarınıza dosya aktarımlarını kabul etme veya reddetme fırsatı verin. Kullanıcıların oturum başına yalnızca bir kez izin vermesi gerekir. Görüntüleyen kişi kendisine dosyayı aktarma izni veremez.
 • Grant Remote Control permission to local Administrators group: Local Administrators grubunun’da uzak bağlantı yapmasına izin verir. Uzaktan kontrol bağlantısını başlatan sunucudaki yerel yöneticilerin, istemci bilgisayarlara uzaktan kontrol oturumları oluşturup oluşturmayacağını seçin.
 • Access level allowed: Erişim seviyesinin ayarlandığı bölümdür. Bağlantı yapan kullanıcının bağlantı seviyesi bu ekranda ayarlanır. “Full Control” seviyesindeki bir bağlantıda istemci makinesinin tamamen kontrol edebilirsiniz. “View Only” seviyesinde ise; sadece bağlantı kurulduğunda bilgisayarda kullanıcının yaptığı işlemleri gözlemleyebilirsiniz. Bu tür bağlantıda hiçbir şekilde kullanıcıya müdahale edemeyiz.
 • Permitted viewers of Remote Control and Remote Assistance: Bu bölümde hangi kullanıcı yada kullanıcı gruplarının SCCM istemcilere uzaktan bağlantı yapacağına karar veriyoruz. “Set Viewers” seçeneği seçilir. Açılan pencereden sarı tuşa basıp kullanıcıları yada kullanıcı gruplarını seçip eklememiz gerekiyor. Genellikle bu kısıma son kullanıcılara destek veren teknik destek yada helpdesk grubu tanımlanır.
 • Show session notification icon on taskbar: Bu seçenek uzaktan bir bağlantı yapıldığında, istemci makinelerin görev çubuğunda bağlantı ile ilgili bir simge çıkmasını sağlar. “Yes” seçeneği ile bu simgenin çıkmasını sağlayabilirsiniz. 
 • Show session connection bar: Bağlantı oturumunu gösteren bir bağlantı penceresinin çıkması sağlanır.
 • Play a sound on client: istemci makinelere uzaktan bağlantı başlatılırken, biterken ya da bağlantı süresi boyunca sesli bir uyarının çıkması sağlanır.
 • Manage unsolicited Remote Assistance settings: Configuration Manager’ın istenmeyen Uzaktan Yardım oturumlarını yönetmesine izin vermek için bu ayarı “Yes” olarak yapılandırın. İstenmeyen bir Uzaktan Yardım oturumunda, istemci bilgisayardaki kullanıcı oturumu başlatmak için yardım istemedi.
 • Manage solicited Remote Assistance settings: Configuration Manager’ın istenen Uzaktan Yardım oturumlarını yönetmesine izin vermek için bu seçeneği “Yes” olarak ayarlayın. İstenen bir Uzaktan Yardım oturumunda, istemci bilgisayardaki kullanıcı, uzaktan yardım için yöneticiye bir istek gönderdi.
 • Level of access for Remote Assistance: Uzak asistan bağlantısında bağlanılan bilgisayarın erişim seviyesidir. “Full Control” ile tam kontrol sağlanırken “Remote Viewing” ile karşı bilgisayarlara müdahale edilmez.   
 • Manage Remote Desktop settings: uzak masaüstü bağlantısı bu seçenek ile aktif hale gelir.
 • Allow permitted viewers to connect by using Remote Desktop connection: Permitted viewers daki grup yada kullanıcıların aynı zamanda RDP yapabilmesini sağlar.
 • Require network level authentication on computers that run Windows Vista operating system and later versions: Windows Vista ve sonrası işletim sistemlerine RDP bağlantısı gerçekleştiren ağ seviyesinde kimlik doğrulaması gerektirir. RDP güvenlik önlemi açısından “Yes” seçebilirsiniz.

Software Center

 • Select these new settings to specify company information : Bu seçeneği “Yes” olarak ayarlayın ve ardından aşağıdaki ayarları kuruluşunuz için Software Center olarak belirleyiniz:

“General” Sekmesinde;

 • Company Name : şikret/kuruluş adı bilgisi
  • Color Schema for Software Center : Software Center tarafından kullanılan birincil rengi tanımlamak için “Select Color” ‘a tıklayınız.
  • Select a logo for Software Center : Software Center’da görünecek bir resim seçmek için “Browse” ‘a tıklayınız. Logo, maksimum 750 KB boyutunda 400 x 100 piksellik bir JPEG, PNG veya BMP olmalıdır. Logo dosyası adı boşluk içermemelidir.
  • Hide unapproved applications in Software Center : Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde, onay gerektiren kullanıcı tarafından kullanılabilen uygulamalar Software Center’da gizlenir.
  • Hide installed applications in Software Center : Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde, zaten yüklü olan uygulamalar artık Uygulamalar sekmesinde gösterilmez. Bu seçenek, Configuration Manager’ı yüklediğinizde veya yükselttiğinizde varsayılan olarak ayarlanır. Yüklenen uygulamalar, yükleme durumu sekmesi altında incelenmeye devam edebilir.
  • Hide Application Catalog link in Software Center : Software Center’da application catalog web sitesi bağlantısının görünürlüğünü belirtin. Bu seçenek ayarlandığında, kullanıcılar Software center’da Kurulum durumu düğümünde uygulama kataloğu web sitesi bağlantısını görmezler.

“Tabs” Sekmesinde;

Software Center’da hangi sekmelerin görüneceği seçilir. Bir sekmeyi Görünür (Visible) sekmelere taşımak için “Add” düğmesini kullanın. Gizli sekmeler (Hidden tabs) listesine taşımak için “Remove” düğmesini kullanın. Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı düğmelerini kullanarak sekmeleri sıralayabilirsiniz.

Software Deployment

Yazılım dağıtımı ayarlarının ne kadar sıklıkla kontrol edileceği bu bölümden ayarlanır. Varsayılan olarak 7 gündür.

Bu ayar, yerel istemci için ağ veya site sunucusundan daha istilacıdır. Daha agresif bir yeniden değerlendirme programı, ağınızın ve istemci bilgisayarlarınızın performansını olumsuz etkiler. Microsoft, varsayılandan daha düşük bir değer ayarlanmasını önermemektedir. Bu değeri değiştirirseniz, performansı yakından izleyin.

Software Inventory

Donanım envanterinden sonra yazılım envanteri özelliği de SCCM için oldukça önemlidir. Bu özellik sayesinde SCCM 2012 sunucusu client makineler üzerinde yüklü bütün yazılımlarını envanterlerini toplayabilir.

Bu bölümde yer alan ayar seçenekleri;

 • Enable software inventory on clients : SCCM 2019 üzerinde yazılım envanter toplama özelliğinin açılmasını sağlar.
 • Schedule software inventory and file collection : Hangi sıklıkla yazılım bilgisinin toplanacağına karar verilir. Varsayılan olarak 7 gün boyunca yazılım bilgisi çekilir.  
 • Inventory reporting detail : Yazılım envanter bilgisindeki raporlama detaylarını ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak tüm detaylar ile ilgili bilgi gelirken, sadece ürün bilgisi yada dosya bilgisini de almak mümkündür.
 • Inventory these file types: Sadece belirlenen dosya türlerine göre envanter bilgisi çıkarılabilir. Örnek olarak istemcilerde bulunan .exe uzantılı dosyaların envanteri çekilmek isteniyorsa öncelikle “Set types” seçeneği seçilir. Açılan pencereden sarı tuşa basarak kriterimiz belirlenir. “Path” kısmındaki “Location” bölümünde ise; istemcilerin tüm disklerinden yada sadece belirli bir alanından bilgi çekmesini sağlayabiliriz. Ayrıca sıkıştırılmış dosyalardan ve Windows dizininden bilgi toplanmasını kural dışında tutabiliriz.
 • Collect files : Envanter bilgisi toplanacak dosyaları seçiyoruz. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi özel ayarlamada yapılabilir.
 • Configure the display names for manufacturer or product : yazılım bilgisi toplanırken, yazılımın üreticisi olan firmanın bilgileri farklılık gösterebilir. Örneğin, Microsoft’a ait bir yazılımın üretici bilgisi “Microsoft” iken, aynı firmaya ait başka bir yazılımda “Microsoft Corporation” olarak da görüntülenebilir.

Software Metering

İstemci makineler üzerinde kullanılan yazılımların takibini sağlar. Hangi yazılımın ne kadar kullanıldığı konusunda detaylı rapor almanıza olanak sağlar. Varsayılan ayarlarda açık gelen bir özelliktir. Aynı zamanda veri toplaması 7 gün boyunca devam eder.

Software Update

SCCM 2019 sunucusunun yazılım güncelleme özelliği ile ilgili ayarlar yapılandırmalar bu bölümde yapılmaktadır.

Bu bölümde yer alan ayar seçenekleri;

 • Enable software updates on clients : Configuration Manager istemcilerinde yazılım güncellemelerini etkinleştirmek için bu ayarı kullanın. Bu ayarı devre dışı bıraktığınızda, Configuration Manager mevcut dağıtım ilkelerini istemcilerden kaldırır. Bu ayarı yeniden etkinleştirdiğinizde, istemci mevcut dağıtım ilkesini indirir. Bu ayarı devre dışı bıraktığınızda, yazılım güncellemelerine dayanan uyumluluk politikaları (compliance policy) artık çalışmayacaktır.
 • Software update scan Schedule : SCCM 2019 sunucusunun istemci makinelerde yazılım güncelleme ihtiyacı kontrol etme sıklığını bu bölümden ayarlanmaktadır. Varsayılan olarak, bu tarama 7 günde bir başlamak için basit bir program kullanır. Özel bir program oluşturabilirsiniz. Tam bir başlangıç günü ve saati belirleyebilir, Evrensel Koordineli Saati (UTC) veya yerel saati kullanabilir ve haftanın belirli bir günü için yinelenen aralığı yapılandırabilirsiniz.

Not : Bir günden daha kısa bir aralık belirtirseniz, Configuration Manager otomatik olarak varsayılan olarak bir gün olur.

Not : İstemci bilgisayarlardaki gerçek başlama saati, başlangıç zamanı artı iki saate kadar rasgele bir süredir. Bu randomizasyon, istemci bilgisayarların taramayı başlatmasını ve aynı anda etkin yazılım güncelleme noktasına bağlanmasını engeller.

 • Schedule deployment re-evulation : Yazılım güncellemelerinin tekrar kontrol edildiği süredir. Önceden kurulan güncellemeler kontrol edilir eğer yok ise tekrardan kurulur. Varsayılan ayarlarda bu süre 7 gündür. Yazılım güncellemeleri istemci aracısının Configuration Manager istemci bilgisayarlarındaki yükleme durumu için yazılım güncellemelerini ne sıklıkla yeniden değerlendireceğini yeniden yapılandırmak için “Schedule” ‘i seçin.

Not : Bir günden daha kısa bir aralık belirtirseniz, Configuration Manager otomatik olarak varsayılan olarak bir gün olur.

 • When any software update deployment deadline is reached, install all other software update deployments with deadline coming within a specified period of time : Belirli bir süre içerisinde kurulum zamanı geçmiş yazılım güncellemelerin, güncelleme için son tarihi yaklaşan dağıtımlar ile birlikte kullanılmasını sağlar. Tüm yazılım güncellemelerini, belirli bir süre içinde ortaya çıkan son tarihlerle gerekli dağıtımlardan yüklemek için bu seçeneği “Yes” olarak ayarlayın. Gerekli bir yazılım güncellemesi dağıtımı son teslim tarihine ulaştığında, istemci, dağıtımdaki yazılım güncellemeleri için yüklemeye başlar. Bu ayar, belirtilen süre içinde son tarihi olan diğer gerekli dağıtımlardan yazılım güncellemelerinin yüklenip/yüklenmeyeceğini belirler. Gerekli yazılım güncellemelerinin kurulumunu hızlandırmak için bu ayarı kullanın. Bu ayar aynı zamanda istemci güvenliğini artırma, kullanıcıya gelen bildirimleri azaltma ve istemcinin yeniden başlatılmasını azaltma potansiyeline sahiptir. Varsayılan olarak, bu ayar “Hayır” olarak ayarlanmıştır.
 • Period of time for which all pending deployments with deadline in this time will also be installed : Yukarıdaki seçenekte gelen belirli bir süre değeri bu kısımda tanımlanır. 1 ila 23 saat ve 1 ila 365 gün arasında bir değer girebilirsiniz. Varsayılan olarak, bu ayar yedi gün için yapılandırılmıştır.
 • Allow clients to download delta content when available : İstemcilerin delta içerik dosyalarını kullanmasına izin vermek için bu seçeneği mutlaka “Evet” olarak yapılandırın. Bu ayar, cihazdaki Windows Update Agent hangi içeriğin gerekli olduğunu belirlemesine ve seçerek indirmesine olanak tanır.
 • Port that clients use to receive requests for delta content : Bu ayar, HTTP dinleyicisinin delta içeriğini indirmesi için yerel bağlantı noktasını yapılandırır. Varsayılan olarak 8005’e ayarlanmıştır. Bu bağlantı noktasını istemci güvenlik duvarında açmanıza gerek yoktur.
 • Enable management of the Office 365 Client Agent : Bu seçeneği “Yes” olarak ayarladığınızda, Microsoft 365 Uygulamaları kurulum ayarlarının yapılandırılmasını etkinleştirir. Ayrıca Office Content Delivery Networks’ten (CDN’ler) dosya indirmeye ve dosyaları Configuration Manager’da bir uygulama olarak dağıtmaya da olanak tanır.
 • Enable installation of software updates in “All deployments” maintenance window when “Software Update” maintenance window is available : Bu seçeneği “Yes” olarak ayarladığınızda ve istemcinin tanımlanmış en az bir “Software Update” bakım penceresi olduğunda, yazılım güncellemeleri “All Deployment” bakım penceresi sırasında yüklenecektir.
 • Specify thread priority for feature updates : Configuration Manager sürüm 1902’den başlayarak, Windows 10 sürüm 1709 veya sonraki istemcilerin Windows 10 hizmeti aracılığıyla bir özellik güncelleştirmesi yükleme önceliğini ayarlayabilirsiniz. Bu ayarın Windows 10 yerinde yükseltme görevi dizileri üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu istemci ayarı aşağıdaki seçenekleri sağlar:
  • Not Configured : Configuration Manager, ayarı değiştirmez. Yöneticiler kendi setupconfig.ini dosyalarını önceden hazırlayabilir. Bu değer varsayılandır.
  • Normal : Windows Kurulumu daha fazla sistem kaynağı kullanır ve daha hızlı günceller. Daha fazla işlemci süresi kullanır, bu nedenle toplam kurulum süresi daha kısadır, ancak kullanıcının kesintisi daha uzundur.
  • Low : Cihaz indirilirken ve arka planda güncellenirken cihaz üzerinde çalışmaya devam edebilirsiniz. Toplam kurulum süresi daha uzundur, ancak kullanıcının kesinti daha kısadır. Bu seçeneği kullandığınızda zaman aşımını önlemek için güncelleme maksimum çalışma süresini artırmanız gerekebilir.
 • Enable third party software updates : Bu seçeneği “yes” olarak ayarladığınızda, bir intranet Microsoft güncelleme hizmeti konumu için imzalı güncellemelere izin ver politikasını ayarlar ve imzalama sertifikasını istemcideki Güvenilir Yayıncı deposuna yükler.
 • Enable Dynamic Update for feature updates : Configuration Manager sürüm 1906’dan başlayarak, Windows 10 için Dinamik Güncelleştirmeyi yapılandırabilirsiniz. Dinamik Güncelleştirme, istemciyi bu güncellemeleri internetten indirmeye yönlendirerek Windows kurulumu sırasında dil paketlerini, isteğe bağlı özellikleri, sürücüleri ve toplu güncellemeleri yükler. Bu ayar “Yes” veya “No” olarak ayarlandığında, Configuration Manager özellik güncelleme yüklemesi sırasında kullanılan setupconfig dosyasını değiştirir.

State Messaging

İstemci makineler belirli aralıklarla kendi durumlarını SCCM 2019 sunucuya bildirirler. Böylelikle istemci makinelerinin açık ya da kapalı olduğunu veya agent durumunu rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Bu bildirim zaman aralığı varsayılan olarak 15 dk dır. İsteğe bağlı olarak bu süreci “State message reporting cycle (minutes)” seçeneğinde değiştirebiliriz. Buradaki süre 1 – 43200 dakika arasında değer verilebilir.

User and Device Affinity

SCCM 2019 yazılımı kullanıcı ile cihazlar arasında bir ilişki sağlayabilmektedir. Client ile kullanıcı arasında bir bağ kurarak SCCM uygulamalarının daha verimli çalışmasını ve bu ilişkiye bazı görevlerin atanmasını sağlayabilmektedir.

 • User device affinity usage threshold (minutes) : Kullanıcı ile cihaz arasında bağ oluşturmadan önce bekleyeceği süredir. Dakika cinsinden yapılandırılmaktadır. Örneğin; 100 dakikaya ayarlanması durumunda SCCM sunucusu kullanıcı ve cihazlar arasında bir ilişki kurmak için 100 dakika bekleyecektir. Varsayılan olarak, bu değer 2880 dakikadır (iki gün).
 • User device affinity usage threshold (days) : Kullanıcı ile cihaz arasında bağ oluşturmadan önce bekleyeceği gün süresidir. Yukarıdaki değeri 100 yapıp, bu değeri de 7 güne ayarlanması durumunda; gerekli bağın oluşması için kullanıcının 7 gün boyunca en az 100 dakika kullanması gerekecektir.
 • Automatically configure user device affinity from usage data : SCCM sunucusunun gerekli bağı otomatik olarak oluşturmasını sağlamak için “Yes” olarak değiştirilir.
 • Allow user to define their primary devices : Bu ayar “Yes” olduğunda, kullanıcılar Software Center’da kendi birincil cihaz listesinde öncelikli cihaz olarak  tanımlayabilir.