SQL Server Evaluation (Derleme) Kalan Süresinin görüntülenmesi
  1. Anasayfa
  2. Microsoft SQL Server

SQL Server Evaluation (Derleme) Kalan Süresinin görüntülenmesi

Microsoft SQL Server evalution sürümü ücretsiz olarak sunulur. Bu bir ürün deneme sürümüdür ve sınırlı bir süre için geçerli olacaktır.

SQL Server evalution süresinin son kullanma tarihi her zaman ilk kurulum tarihinden itibaren 180 gündür.

Aşağıdaki sorgu size değerlendirme örneğinin sona erme tarihini verecektir:

SELECT
@@SERVERNAME as SERVERNAME,
CREATE_DATE as INSTALALTIONDATE,
SERVERPROPERTY('EDITION') as Version,
DATEADD(DD, 180, CREATE_DATE) AS "EXPIRY DATE"
FROM SYS.SERVER_PRINCIPALS
WHERE SID = 0X010100000000000512000000