System Center Configuration Manager 2019 (2002) yazılımı veritabanı uygulaması olarak SQL Server kullanmaktadır. SQL Server sürümü olarak da 2017 veya 2019 sürümlerinin kullanılması tavsiye edilmektedir. Center Management Site ve Primary Site sunucuları için SQL Server kullanımı gerekmektedir.

SCCM uygulamasının kuruluğu olduğu sunucu üzerinde SQL Server üzerinde olabilir yada uzak sunucuları da konumlandırabilirsiniz. İş sürekliliği ve yüksek kullanılabilirlik gerekmesi durumunda AlwaysOn mimarisini kullanabilirsiniz. SCCM Secondary Site yapısı için ise SQL Server Expresss Edition uygulamasını kullanabilirsiniz. SCCM Secondary Site Server üzerinde SQL Server veritabanı uygulaması çalıştırabilirsiniz.  

System Center Configuration Manager ürün lisansı ile birlikte SQL Server 2017 veya SQL 2019 Standard Edition lisansı ile gelmektedir. Bu SQL sunucusu sadece System Center Configuration Manager ile kullanılması gerekiyor. Enterprise Edition sürümü kullanma ihtiyacınız yada fikriniz var ise yeni lisans satın almanız gerekecektir.

SQL Server Kurulum Öncesi Hazırlıkların Tanımlanması

SQL Server sunucunuzu domain ortamına dahil ediniz.

SCCM bilgisayar hesabını SQL Server üzerinde “Administrators” grubuna üye olarak dahil ediniz.

İşletim sisteminizin bölge ve dil ayarlarında bütün seçeneklerin “English (United States)” olması gerekiyor. Örnek yapılandırma ekran görüntüleri aşağıdaki gibidir.

İşletim sisteminizin kritik ve güvenlik güncellemelerinin yüklü ve güncel olması gerekiyor.

Statik IP adresi tanımlayınız.

DNS sunucunuzdaki Forwarder ve Reverse Lookup Zone kayıtlarının kontrol ediniz.

Pagefile dosyanızı farklı bir diskte tanımlayınız. Biz bu çalışmamızdaki P:\ sürücüsüne aktarıyoruz.

İşletim sisteminizin saat ve tarih bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz.

Performans ve yönetim kolaylığı için SQL Server işletim sisteminizde çok diskli yapılandırma kullanınız, mümkün ise Database, Database LOG, Temp DB, Temp LOG ve PageFile farklı disklerde olması tavsiye edilir. Önerilen disk yapılandırması için aşağıdaki örnek yapılandırmayı kullanabilirsiniz.

Disk TürüDisk Allocation SizePartition Etiketi
Page File64 KP:\
SQL-Database64 KE:\SQL-DB
SQL-LOG64 KE:\SQL-LOG
TEMP-DB64 KE:\TEMP-DB
TEMP-LOG64 KE:\TEMP-LOG
YedeklemeDefaultR:\

Database ve LOG disklerinin kurulum öncesinde mutlaka 64K ile formatlanması gerekiyor.

SQL Server Kurulumu

SQL Server kurulumunu başlatmak için SQL medyası kök dizinde yer alan “setup.exe” paketi yönetici ayrıcalıkları ile çalıştırılır.

Açılan “SQL Server Installation Center” ekranının sol kısmında yer alan “Installation” seçeneği seçilir.

Installation” sekmesinde kurulum ve sürüm yükseleme ile ilgili seçenekler yer almaktadır. Bu ekranda yer alan seçeneklerden en üst kısımda yer alan “New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation” seçilerek yeni bir SQL Server kurulumu başlatılır yada mevcutta kurulu olan SQL Server için ilave özellikler ekleyebiliriz.

SQL Server kurulumu sihirbazı işletim sisteminizi sürüm bilgisi ve SQL kurulumu için kısa bir test işlemi yapacaktır. Kurulum için olumsuz bir durum var ise sihirbaz başlatılmadan size raporlanacaktır.

SQL Server kurulum sihirbazının bu ilk adımında sahip olduğunuz SQL sunucu lisans anahtarının giderilmesidir. Eğer lisans anahtarınız yok ise 180 gün süresince geçici sürümünü kullanabilirsiniz.

License Terms” ekranında lisans sözleşme anlaşması yer almaktadır. SQL Server kurulum sihirbazına devam etmek için; lisans sözleşmesi seçilir. Bu işlem için “I accept the license terms and Privacy Statement” seçilir ve “Next” ile bir sonraki adıma geçilir.

Install Rules” adımında SQL Server kurulumu için işletim sistemi tarafındaki kontroller yapılır. “View Detailed” butonu tıklanarak yapılan kontroller ve durumlarını kontrol edebilirsiniz. Bu adımda “Next” butonu ile kurulum sihirbazının bir sonraki adımına geçiş yapabilirsiniz.

Feature Selection” adımında SCCM için gerekli olan özellikler ve roller yüklenecektir. SQL Server 2019 üzerinde yer alan özelliklerden “Database Engine Services”, “SQL Server Replication”, “Full-Text and Semantic Extractions for Search”, “Client Tools Connectivity” ve “SQL Client Conectivity SDK” seçilir. Bu ekranın alt bölümünde SQL Server’in kurulacağı dizini seçimini yapabilirsiniz. Biz bu kısımda varsayılan dizinleri kullanıp kurulum işlemine devam edeceğiz.

Installation Rules” adımında, Kurulum öncesi sistem gereksinimleri kontrol edilmektedir. “Hide details” butonu ile kontrol işleminin içeriği ve durumunu görüntüleyebilirsiniz. Bu aşamadan “Next” butonu ile kurulum sihirbazının bir sonraki adımına geçilir.

Instance Configuration” bölümünde varsayılan olarak gelen “MSSQLSERVER” instance’ini seçilir ve “Next” butonu seçilir.

Server Configuration” adımında SQL kurulumu için en önemli bölümlerden birisidir; bu bölümde SQL servisleri için servis hesaplarının tanımlanması, servislerin başlatılma tipi ve veritabanı karakter seti ayarları yapılmaktadır.

Service Accounts” sekmesinde; SQL Server 2019 servislerini çalıştıracak kullanıcı hesap bilgisi ve SQL Servislerinin başlatılma türü seçilir.

Collation” sekmesinde; SQL Server veritabanının karakter seti ayarlanır. SCCM nin bütün sürümlerinde “SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS” karakter setini destekler. SQL Server kurulum sihirbazı bu dil setini işletim sistemi bölge ve dil ayarlarından almaktadır. Kurulum öncesi hazırlıkların tamamlanması bölümündeki örnek ayarlar yapılması durumunda bu dil kodlaması otomatik olarak seçili gelmektedir. Eğer bu şekilde kurulum yapılmadıysa “Customize” butonu ile gerekli karakter seti seçilir ve kurulum sihirbazının bir sonraki adımına geçmek için “Next” butonu seçilir.

Database Engine Configuration” adımında SQL Server için kimlik doğrulama yöntemleri, SQL Server yöneticilerinin tanımlanması (kullanıcı ve veya Grup), sa hesabı için parola tanımlaması, Database dizinleri tanımlama ve bellek yapılandırması gibi önemli ayarlar yer almaktadır.

Bu ekranında yer alan “Server Configuration” sekmesinde; SQL Server yönetiminde Database Engine servisine bağlanmak için gerekli olan kimlik doğrulama yöntemi seçilir. Bu sekmede SCCM güvenliği için “Windows authentication mode” seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Ekranın alt kısmında yer alan “Specify SQL Server Administrators” bölümünde “Add Current User” butonu ile Windows oturumundaki kullanıcı hesabı eklenir. Bu ekranda yer alan “Add” butonu ile Active Directory ortamında yada işletim sistemin yerel kullanıcı ve gruplarındaki; kullanıcı ve/veya grup tanımlanarak, SQL Server üzerinde sistem admin (sa) yetkisi tanımlanır.

Data Directories” adımında SQL Server verilerinin duracağı dizinler tanımlanır. Bu bölüm SQL Server Database performansı ve yönetim kolaylığı açısından oldukça önemlidir. SQL Server kurulum dosyaları sunucunuzun varsayılan olarak kullanılan ve sistem dosyalarının da bulundu “C:\” dizininde bulunabilir. Bu nedenle “Data root directory” bölümünde değişiklik yapmayabilirsiniz. Ama “User database directory”, “User database log directory” ve “Backup Directory” dizinlerinin ayırmanız gerekecektir.

Not : Bu örnek yapılandırmada “E:\” diski altındaki “SQL-DB” ve “SQL-LOG” ve “SQL-BACKUP” dizinleri ayrı birer disk olarak tanımlanmıştır.

TempDB” sekmesinde; Temp database ve Temp-Log veritbanlarının dizinler tanımlanır.

Yapılan bu değişiklik ile; SQL Server veritabanı kayıt dosyaları ve yedekleri için ayrı diskler üzerinde barındırılması; işletim sisteminden kaynaklanan sıkıntılar sonucu “C:\” diskinin zarar görmesi SQL Server üzerindeki veritabanının etkilenmemesi ve daha performanslı çalışmasını sağlayacaktır.

Not: Fiziksel sunucular üzerinde veya veri depolama cihazlarında SQL Server performans ve bozulan diskler sonucu sistemin devamlılığının sağlanması için RAID10 kullanabilirsiniz.

Memory” sekmesinde; SQL Server’in bellek kullanımını sınırlandırabilirsiniz. SQL Server işletim sistemi üzerindeki belleği oldukça fazla kullanır. Sunucu üzerinde yeteri kadar belleğiniz yok ise sunucunuz üzerinde performans sorunları yaratarak SCCM’in düzgün çalışmamasına neden olacaktır.

SQL Server’in belleğin tamamını kullanması durumunda, başka uygulamalar için yeteri miktarda bellek kalmayacak ve kullanılacak bellek miktarı azalınca Windows’da pagefile dosyasını ayrılmış bellek olarak kullanacaktır. Bu durum disk performansını olumsuz etkileyecektir.

SQL Server üzerinde kullanılacak en az ve en çok bellek miktarını yapılandırabilirsiniz. Varsayılan ayarlarda en az 0 MB en fazla da 2147483647 MB olarak ayarlanmıştır. Buraya tanımlayacağınız değerleri işletim sisteminizdeki bellek boyutuna göre tanımlayabilirsiniz. Aşağıdaki yapılandırma ekranında örnek bir yapılandırma yer almaktadır. 

Feature Configuration Rules” yapılan değişikliklere göre SQL Server kurulumu için kontrol işlemleri yapılır.

Ready to Install” adımında SQL Server kurulumunu başlatmak için “Install” butonu seçilir.

Complate” adımında SQL Server kurulumu başarılı olarak tamamlandığı kontrol edilir ve Close butonu ile kurulum sihirbazı kapatılır.

SQL Server Cumulative Update Kurulumu

SQL Server 2019 kurulumu tamamlandıktan sonra, bu sürüm için yayınlanan en güncel Cumulative Update uygulaması kurulmalıdır. Bu makalenin yayınlandığı tarihte SQL Server 2019 için yayınlanan en güncel sürüm CU 7 dir. SQL Server 2019 Cumulative Update 7 sürümün indirmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://support.microsoft.com/en-us/help/4570012/cumulative-update-7-for-sql-server-2019

SQL Server 2019 CU7 için indirmiş olduğumuz “SQLServer2019-KB4570012-x64.exe” kurulum paketi “Run as administrator” yetkisi ile çalıştırılır.

SQL Server 2019 Update” adımında update kurulumu için uygunluk durumu kontrol edilir. Bütün testlerin başarılı olması durumunda “Next” ile kurulum sihirbazı başlatılır.

License Terms” adımında lisans sözleşmesini kabul etmek için “I accept the license terms and Privacy Statement” seçilir ardından “Next” butonuna basılır.

Select Features” adımında update paketinin etki edeceği SQL Server Instant ve Instance içeriğinde SQL Server özelliklerinin seçimini yapabilirsiniz. Bu ekranda ek olarak SQL Server Instance ve yülü olan özelliklerin patch sürüm bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Güncellemek istediğiniz SQL Server Instance ve özellik seçildikten sonra “Next” butonuna basılır.

Check Files In Use” adımında Update uygulamasının kurulması için; işletim sistemindeki servis ve uygulamaların, kurulumu tamamlamak için gerekli olan dosyaları kullanması durumunda uygulama adı, uygulamayı kullanan kullanıcı bilgisi ve Proccess ID ile bilgilendirir. Bu adımda “Next” ile kurulum sihirbazının bir sonraki adımına geçilir.

Not : Bu aşamada güncelleme paketinin kurulumunu engel olacak uygulamayı; Windows servisler yada Task Manager üzerinden sonlandırınız.

Ready yo update” adımında güncelleme paketinin kurulumunu başlatmak için ”Install” butonuna basınız.

Update Install” adımında SQL Server sunucunuz için CU güncellemesi yapılmakta olup işlem tamamlanma sürecine kadar beklenir.

CU kurulumu başarılı tamamlandığında yapılan değişikliklerin uygulanabilmesi için işletim sistemini yeniden başlatınız.

İşletim sistemi açıldıktan sonra SQL Server Servislerini ve işletim sistemi event log kayıtlarını kontrol ediniz.

SSMS Kurulumu

SQL Server 2017 ve 2019 sürümlerinde SQL Server kurulumu ile birlikte SSMS uygulaması artık gelmiyor, sonradan kurulması gerekiyor. Bu adımda SQL Server yönetimi gerekli olan SSMS uygulamasının kurulumunu yapacağız.

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver15

SQL Server Management Studio için indirmiş olduğumuz “SSMS-Setup-ENU.exe” kurulum paketi “Run as administrator” yetkisi ile çalıştırılır.

SSMS kurulumunu başlatmak için “Install” butonu ile seçilir.

Kurulum işlemini tamamlandıktan sonra kurulum sihirbazını kapatmak için “Close” butonunu kullanabilirsiniz.