VMware Horizon 7.12’de Event Database Yapılandırılması

VMware meydana gelen olaylarla ilgili ayrıntılı olarak Pod kapsamındaki bütün bilgileri, olayarı ve anlık durumları kaydetmek için harici bir Horizon Connection Server da Event veritabanı kullanılmasını önerir. Event Database, sistem olayları görüntüleme ile ilgili bilgileri bir günlük dosyası yerine veri tabanında kayıt olarak saklar. Event veritabanı olmadan, her bir Horizon Connection Server’daki günlük dosyalarına yalnızca çok az bilgi kaydedecektir ve olaylar arşivlenmeyecektir.  

Hem Horizon olaylarıyla ilgili geçmiş verilerini tutmak hem de sorun giderme yapılabilecek işlemlerin desteklenmesi için bu veritabanı oluşturmanız önerilir. Her Horizon Pod için yalnızca SQL Server üzerinde boş bir veritabanı yeterli olacaktır.

Okumaya devam et “VMware Horizon 7.12’de Event Database Yapılandırılması”