Active Directory’de Password Never Expire Kullanıcı Hesaplarının Belirlenmesi ve Bu Hesapların

Merhabalar, Bu yazımda Active Directory ortamındaki kullanıcı hesaplarında Password Never Expire olan kullanıcı hesaplarrının bulunması ve bu seçeneğinin kapatılması / açılması için gerekli olabilecek powershell komutlarını paylaşıyor olacağım.

Aşağıdaki komutlar ile Active Directory ortamında kullanıcı hesaplarında Password never expire seçili olan hesaplar listelenmecektir. 

Search-ADAccount -PasswordNeverExpires -UsersOnly -ResultPageSize 99999 -resultSetSize $null | Select-Object Name, SamAccountName, DistinguishedName | Export-CSV “C:\Reports\PasswordNeverExpiresUsersList.csv” -NoTypeInformation

Bu komutun çıktısı tamamlandıktan sonra C:\Reports dizini altında .csv çıktısı oluşacaktır.