Tüm çevrimdışı (offline) diskleri tek bir Powershell komutuyla çevrimiçi (online) olarak ayarlanmasi
  1. Anasayfa
  2. Windows Server

Tüm çevrimdışı (offline) diskleri tek bir Powershell komutuyla çevrimiçi (online) olarak ayarlanmasi

Özellikle Microsoft Exchange’da DAG yapısı yada Microsoft SQL Server’da Always-On gibi çoklu disk ihtiyacı olan yada benzer bir yapı kurulumunu hazırlamanız durumunda, fiziksel yada sanal sunucular üzerine tanımlanan çok sayıdaki diskleri tek tek çevrimiçi (online) olarak ayarlamak çok zaman alan bir iş olabilir. Windows PowerShell ile tüm çevrimdışı (offline) diskleri çevrimiçi (online) olarak ayarlayabilirsiniz.

Çevrim dışı (offline) durumdaki bütün diskleri çevrim içi (online) duruma geçirmek için çalıştırılacak komut aşağıdaki gibidir.

Get-Disk | Where-Object IsOffline -Eq $True | Set-Disk -IsOffline $False

Komut başarılı olarak çalıştırıldıktan sonra Windows Disk Management yönetim konsolunu kapatıp yeniden açtığımızda disklerin hepsi bilinmeyen (unknown) durumuna geçecek ve açılacak olan Initialize Disk penceresi ile online duruma alınacak olan diskler için disk yapılandırma formati belirlenir.

Initialize Disk işlemi tamamlandıktan sonra disklerin tamamı online duruma geçecektir.