Ubuntu Server 20.04 ve güncel sürümlerde Swap Devre Dışı Bırakılması
  1. Anasayfa
  2. Linux

Ubuntu Server 20.04 ve güncel sürümlerde Swap Devre Dışı Bırakılması

Bazen bir Linux sunucusunda Swap’ı devre dışı bırakmanız gerekir. Örneğin, performansı ve kararlılığı artırmak için Kubernetes Worker Node’larında Swap’ın kapalı olması gerekir.

Bu makalemde, bir Ubuntu Server işletim sisteminde Swap’ı nasıl devre dışı bırakacağımızı inceleyeceğiz.

Swap’ın etkin olup olmadığını kontrol edilmesi;

sudo swapon –show

swap etkinse, swap dosyasının yolunu ve boyutunu görmelisiniz.

sysadmin@k8s-worker01:~$ sudo swapon –show NAME TYPE SIZE USED PRIO /swap.img file 1.9G 4.5M -2

free komutunu çalıştırarak da bu durumu kontrol edebilirsiniz;

free -h

swap satırı toplam boyutu ve ne kadar kullanıldığını göstermelidir.

sysadmin@k8s-worker01:~$ free -h total used free shared buff/cache available Mem: 952Mi 211Mi 124Mi 1.0Mi 617Mi 582Mi Swap: 1.9Gi 4.0Mi 1.9Gi sysadmin@k8s-worker01:~$

Swap Devre Dışı Bırakılması

Swap’ı devre dışı bırakmak için aşağıdaki komutu çalıştırınız.

sudo swapoff -a

Şimdi swap dosyasını siliniz.

sudo rm /swap.img

Yapılması gereken bir sonraki işlemde , fstab dosyasının işletim sistemi yeniden başlatıldıktan sonra Swap dosyasının yeniden oluşturulmayacağı şekilde değiştirmektir.

/swap.img none swap sw 0 0

Swap’ın devre dışı olduğunu kontrol etmek için aşağıdaki komutu çalıştırınız.

sudo swapon –show