15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 http://kadirkozan.com.tr 300 0

ValueError: Cannot merge VIBs Mellanox_bootbank_net-mst Sorunun giderilmesi

HP Proliant DL380 G8 sunucu üzerinde yüklü olan VMware ESXi 5.5 Update 1 işletim sisteminden VMware ESXi 5.5 Update 2 sürümüne yükseltme işlemi sırasında alınan “ValueError: Cannot merge VIBs Mellanox_bootbank_net-mst_2.0.0.0-1OEM.550.0.0.472560, Mellanox_bootbank_net-mst_2.0.0.0-1OEM.550.0.0.472560 with unequal payloads attributes ([net-mst: 8.250 KB], [net-mst: 8.242 KB])” hatasının giderilmesini inceliyor olacağız.  

Sunucu üzerinde bulunan “Mellanox” üreticisine ait ağ  ve infinibant kartlarında VMware ESXi 5.5 sürüm yükseltilmesinde sürücü hatasından dolayı aşağıdaki hata ile karşılaşmanıza neden olur.

Bu sorunu gidermek için sırasıyla aşağdaki işlemleri yapmanız gerekecektir.

 • SSH ile ESXi sunucusuna bağlanınız.
 • ESXi üzerindeki bütün VIB dosyalarını listeleyeniz. Bu işlem için esxcli software vib list komutunu kullanabilirsiniz.
 • VIB listesi çok uzun ve karmaşık gelmesi durumunda içerisinde net adı geçen VIB dosyaları listelenir. Bu işlem için esxcli software vib list | grep net komutunu kullanabilirsiniz.
 • ESXi hostu üzerindeki ağ kartlarını listeyiniz. Bu işlem için esxcli network nic list komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut sunucu üzerindeki aktif ve pasif ağ kartlarını listeleyecektir.

Not: Mellanox’a ait ağ kartlarını listemek için lspci | grep Mellanox komutunu kullanabilirsiniz.

 • net-mst VIB dosyalarını kaldırmak için esxcli software vib remove -n net-mst komutunu çalıştırıldıktan aşağıdaki onayı almalısınız.

Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be effective.

VIBs Removed: Mellanox_bootbank_net-mst_2.0.0.0-1OEM.550.0.0.472560

 • Sunucunuzu yeniden başlatınız.
 • ESXi upgrade öncesinde Mellanox tarafından yayınlanan en güncel firmware uygulamasını yükleyiniz.
 • HP Custom ESXi kurulum medyası ile Upgrade işleminin yeniden başlatınız ve ESXi 5.5 Update 2 sürümü için yükseltme işleminin başlatabilirsiniz.
 • ESXi kurulumu tamamlandıktan sonra Mellanox sitesinde yayınlanan en güncel driver’ın kurulumu yapılır. Bu işlem için Mellanox resmi web sitesinden indirilen driver VMware ESXi sunucuna WinSCP uygulaması yardımıyla kopyalanır. Driver kopyalama işlemi tamamlandıktan sonra aşağıdaki komut ile kurulum işlemi başlatılır.
                ~ # esxcli software vib install -d /tmp/MLNX-OFED-ESX-1.9.10.0-10EM-550.0.0.1331820.zipInstallation ResultMessage: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be effective.Reboot Required: trueVIBs Installed: Mellanox_bootbank_net-ib-addr_1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820, Mellanox_bootbank_net-ib-cm_1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820, Mellanox_bootbank_net-ib-core_1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820, Mellanox_bootbank_net-ib-mad_1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820, Mellanox_bootbank_net-ib-sa_1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820, Mellanox_bootbank_net-ib-umad_1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820, Mellanox_bootbank_net-mlx4-core_1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820, Mellanox_bootbank_net-mlx4-en_1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820, Mellanox_bootbank_net-mlx4-ib_1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820, Mellanox_bootbank_net-rdma-cm_1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820, Mellanox_bootbank_scsi-ib-iser_1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820VIBs Removed:VIBs Skipped:~ #
 • Driver kurulum işlemi tamamlandıktan sonra ESXi sunucu yeniden başlatılır.
 • ESXi sunucu açıldıktan sonra sürücü modullerinin yüklendiğinden emin olunur. Bu işlem için esxcli software vib list | grep Mellanox komutunu kullanabilirsiniz.
~ # esxcli software vib list | grep Mellanoxnet-ib-addr                              1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820         Mellanox  PartnerSupported  2015-03-13net-ib-cm                                 1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820         Mellanox  PartnerSupported  2015-03-13net-ib-core                               1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820         Mellanox  PartnerSupported  2015-03-13net-ib-mad                               1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820         Mellanox  PartnerSupported  2015-03-13net-ib-sa                                   1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820         Mellanox  PartnerSupported  2015-03-13net-ib-umad                            1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820         Mellanox  PartnerSupported  2015-03-13net-mlx4-core                          1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820         Mellanox  PartnerSupported  2015-03-13net-mlx4-en                             1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820         Mellanox  PartnerSupported  2015-03-13net-mlx4-ib                              1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820         Mellanox  PartnerSupported  2015-03-13net-rdma-cm                           1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820         Mellanox  PartnerSupported  2015-03-13scsi-ib-iser                               1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820         Mellanox  PartnerSupported  2015-03-13
                        ~ # esxcli system module list | grep mlx4mlx4_core                               true                 truemlx4_en                                  true                 truemlx4_ib                                   true                true~ # esxcli system module list | grep ib_ib_core                                    true                 trueib_mad                                     true                 trueib_sa                                         true                 trueib_umad                                   true                 trueib_cm                                        true                 trueib_addr                                     true                 trueib_iser                                       true                 true
 • Sunucu yeniden başlatıldıktan sonra sürücülerin yükleneceğinden emin olunur bu işlem için aşağıdaki komutları çalıştırınız.

esxcli system module set -e true -m mlx4_en

esxcli system module set -e true -m mlx4_core

esxcli system module set -e true -m mlx4_ib

 • Virtual Switch uplink bağlantısını doğrulayınız. vSwich standard switch modundayken Mellanox ağ kartlarının switch uplink switch olarak kullanıldığından emin olunuz. esxcli network vswitch standard list komutu ile uplink portu olarak kullanılan ağ kartınını belirleyiniz. Bu komut çıktısında uplink portu olarak vmnic1 kullanılmaktadır.
 # esxcli network vswitch standard listvSwitch0Name: vSwitch0Class: etherswitchNum Ports: 3072Used Ports: 4Configured Ports: 128MTU: 1500CDP Status: listenBeacon Enabled: falseBeacon Interval: 1Beacon Threshold: 3Beacon Required By:Uplinks: vmnic1Portgroups: VM Network, Management Network 
 • esxcli network nic list komutu ile vmnic1 ağ kartının Mellanox üreticisine ait olup-olmadığı kontrol edilir.
 # esxcli network nic listName                    PCI Device          Driver                   Link                        Speed                  Duplex                  MAC Address                                          MTU                     Description————              ————-           ——-  —-  —–  ——  —————–  —-  —————————————————vmnic0                 0000:002:00.0 mlx4_en               Up                          40000                   Full                        00:02:c9:a0:9a:10                                   1500                     Mellanox Technologies MT27500 Family [ConnectX-3]vmnic1                 0000:005:00.0  e1000e                 Up                          1000                      Full                        00:25:90:4f:ea:fa                                   1500                     Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connectionvmnic1                  000002  0000:002:00.0  mlx4_en  Down                0                             Half                        00:02:c9:a0:9a:11                                   1500                     Mellanox Technologies MT27500 Family [ConnectX-3]vmnic2                 0000:006:00.0  e1000e                 Down                    0                             Half                        00:25:90:4f:ea:fb                                   1500                     Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection# 
 • Çalışan sürücüleri yeniden başlatak için aşağıdaki komutu çalıştırınız.
 # /opt/mellanox/bin/openibd.sh restart/etc/init.d/sfcbd-watchdog stopvmkload_mod -u mlx4_ibModule mlx4_ib successfully unloadedvmkload_mod -u ib_iserModule ib_iser successfully unloadedvmkload_mod -u rdma_cmModule rdma_cm successfully unloadedvmkload_mod -u ib_addrModule ib_addr successfully unloadedvmkload_mod -u ib_cmModule ib_cm successfully unloadedvmkload_mod -u ib_umadModule ib_umad successfully unloadedvmkload_mod -u ib_saModule ib_sa successfully unloadedvmkload_mod -u ib_madModule ib_mad successfully unloadedvmkload_mod -u ib_coreModule ib_core successfully unloadedvmkload_mod -u mlx4_enModule mlx4_en successfully unloadedvmkload_mod -u mlx4_coreModule mlx4_core successfully unloadedvmkload_mod mlx4_coreModule mlx4_core loaded successfullyvmkload_mod mlx4_enModule mlx4_en loaded successfullyvmkload_mod ib_coreModule ib_core loaded successfullyvmkload_mod ib_madModule ib_mad loaded successfullyvmkload_mod ib_saModule ib_sa loaded successfullyvmkload_mod ib_umadModule ib_umad loaded successfullyvmkload_mod ib_cmModule ib_cm loaded successfullyvmkload_mod ib_addrModule ib_addr loaded successfullyvmkload_mod rdma_cmModule rdma_cm loaded successfullyvmkload_mod ib_iserModule ib_iser loaded successfullyvmkload_mod mlx4_ibModule mlx4_ib loaded successfully/etc/init.d/sfcbd-watchdog start#
Paylaş:
Kategori:VMware ESXi
ÖNCEKİ YAZI
VMware ESXi’da kullanılabilir Ağ kartları ve özellikleri
SONRAKİ GÖNDERİ
VMware ESXi 6.0 ve uzeri sürümlerde Emulex HBA kartı için sürücü yüklenmesi