Veeam Backup and Replication ile Microsoft Exchange Server Yedeklemesinde Karşılaşılan”Writer Retryable Error” Hatasının Giderilmesi
  1. Anasayfa
  2. Veeam

Veeam Backup and Replication ile Microsoft Exchange Server Yedeklemesinde Karşılaşılan”Writer Retryable Error” Hatasının Giderilmesi

Veeam Backup kullanılırken Microsoft Exchange Server yedekleme işlemi sırasında aşağıdaki hata mesajına rastlamak oldukça sık görülen bir durumdur.

6/20/2023 1:42:14 PM :: VSS: Backup job failed.
Cannot notify writers about the 'BACKUP FINISH' event.
A VSS critical writer has failed. Writer name: [Microsoft Exchange Writer]. Class ID: [{d7db8c31-1940-4980-b278-0c7ebe57edf2"}]. Instance ID: [{3e4675f1-c721-4ffd-8c40-986e6c68079b}]. Writer's state: [VSS_WS_FAILED_AT_BACKUP_COMPLETE]. Error code: [0x800423f3]. 

Exchange Server üzerinde “vssadmin list writers” komutunu çalıştırsanız Microsoft Exchange VSS Writer’in “Write Retryable Error” hatasıyla karşılaşabilirsiniz.

Writer name: 'Microsoft Exchange Writer'
Writer Id: {d7db8c31-1940-4980-b278-0c7ebe57edf2}
Writer Instance Id: {3e4675f1-c721-4ffd-8c40-986e6c68079b}
State: [12] Failed
Last error: Retryable error

Bu sorunu gidermek için sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapmamız gerekecektir.

  • Tüm Active Mailbox Database’lerinin başka bir Exhange sunucusuna taşıyınız (DAG Cluıster olduğu bir yapı varsayarak)
$ActiveServer="VKK-EXC01"
Move-ActiveMailboxDatabase MBX01 -ActivateOnServer $ActiveServer  -MountDialOverride:GoodAvailability -Verbose
Move-ActiveMailboxDatabase MBX02 -ActivateOnServer $ActiveServer  -MountDialOverride:GoodAvailability -Verbose
  • Microsoft Exchange Information Store” ve “MS Exchange Mailbox Replication Services” servisi yeniden başlatılır.
Restart-Service -Name MSExchangeIS
Restart-Service -Name MSExchangeMailboxReplication 
  • vssadmin list writers” kullanarak tekrar kontrol ederseniz Microsoft Exchange Writer hata göstermemelidir. Tekrar hata vermesi durumunda Windows Server işletim sistemi yeniden başlatılır.