VMware ESXi 7.0 ‘da “No coredump target has been configured. Host core dumps cannot be saved.” uyarısının giderilmesi
  1. Anasayfa
  2. Uncategorized

VMware ESXi 7.0 ‘da “No coredump target has been configured. Host core dumps cannot be saved.” uyarısının giderilmesi

VMware ESXi 7.0’da “No coredump target has been configured. Host core dumps cannot be saved.” Uyarısının giderilmesi

Bir projemde SD kartlardan önyükleme yapan bir Dell Rack sunucu’da VMware ESXi 7.0 ‘yi kurma görevim vardı. VMware ESXi 7.0 işletim sistemi yüklenip vCenter’a eklendikten sonra, “No coredump target has been configured. Host core dumps cannot be saved‘” uyarısını gördüm.

VMware ESXi 7.0′ işletim sistemini USB sürücü veya SD kart gibi daha küçük bir yerel disklere kurulması durumunda core dump konumunun yapılandırılmadığına dair yeni bir uyarı mesajı fark etmiş olabilirsiniz. Bu sorunu çözmeden önce, bunun ne anlama geldiğini ve neden anladığımızı anlamamız gerekir. Bu yeni sunucularda SD kart üzerine işletim sistemi kurulduğundan core dump dosyası kaydetme alanımız yok. Bu hatayı gidermek için ESXi işletim sisteminin Coredump dosyasını bir iSCSI veya FCoE destekli datastore’a dahil edilmesi gerekiyor. Ama bu kullanım durumu tavsiye edilen bir yöntem değildir.

Bir VMware Purple Screen of Death (PSOD) ile karşılaşılması durumunda; VMware ESXi  işletim sisteminin bu hataya neden olan bir olayla karşılaştığı zaman arızanın çözülmesine yardımcı olabilecek önemli olaylara ait bilgileri core dump alanında saklar. Tüm bu crash olaylarına ait bilgileri, VMware vSphere 7.0’dan itibaren kolay erişim için tanılama core dump bölümünde depolanır normal şartlar altında varsayılan olarak core dump yapılandırılır. ESXi işletim sisteminin önyükleme (boot) sürücünüz olarak USB sürücü / SD kart kullandığınız durumunda VMware varsayılan olarak bu cihazlarda core dump bölümlerini devre dışı bırakmıştır. Ancak neyse ki bu seçeneği etkinleştirebiliriz.

Bu uyarıdan kurtulmanın iki yöntemi vardır; bu uyarıyı kalıcı olarak kaldirin veya core dump alanını tekrardan etkinleştiriniz. Manuel olarak oluşturun. Lab ortamında tanılama verileri o kadar önemli değildir ve bunları basitçe uyarıyı kapatabilirsiniz. Bu uyarının bir production ortamında bu sorunun çözülmesi kesinlikle tavsiye edilir.

Bu uyarının görülmesini istemiyorsanız eğer; Advanced System Setting ‘de UserVars.SuppressCoredumpWarning ‘in değerine 1 olarak ayarlamamız gerekecek. Bu ayarı VMware ESXi Host Client veya VMware vSphere UI aracılığıyla veya ESXCLI aracılığıyla komut satırından da yapabilirsiniz.

VMware vCenter arayüzünden bu uyarı kaldırmak / yok saymak için aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekecektir.

  • vCenter Server’da bu uyarı ile karşılaştığınız ESXİ sunucusunu seçiniz ve ardından Configure > System > Advanced System Settings adresine gidiniz.
  • Bu ekranın sağ üst köşesindeki “Edit” butonuna tıklayınız.
  • UserVars.Suppress‘e göre filtreleyin ve UserVars.SuppressCoredumpWarning değerinin bulunuz.

Buradaki değeri 0’dan 1’e değiştirin, ardından OK butonuna tıklayınız.

Yapılan bu değişiklikten sonra bu host için uyarı mesajı görüntülenmeyecektir.

Aynı işlemi VMware ESXi sunucusuna SSH bağlantısı sonrasında aşağıdaki komutun çalıştırılması ile de yapabilirsiniz.

esxcli system settings advanced set -o /UserVars/SuppressCoredumpWarning -i 1

USB sürücüsünde coredump’ın etkinleştirilmesi ve partition oluşturulması;

Bir VMware ESXi sunucusu iSCSI bağdaştırıcısı, FCoE bağdaştırıcısı veya bir NFS bağlantısı kullanılarak uzak core dump dosyasının yapılandırılmasını önermez ve desteklenen bir yöntem değildir.

  • Web kullanıcı arayüzünden uyarı içeren VMware ESXi sunucusuna gidiniz ve ardından Configure > System > Advanced System Settings adresine gidiniz.
  • Açılan ekrandan “Edit” butonuna tıklayınız.

VMkernel.Boot.allow‘a göre filtreleyiniz ve VMkernel.Boot.allowCoreDumpOnUsb değerini bulunuz.

Buradaki değeri false’dan -> true’ya değiştiriniz.

VMware ESXi sunucusuna SSH aracılığıyla bağlanınız ve aşağıdaki komutu kullanarak VMFS-L olarak listelenen mevcut yerel storage konumlarını kontrol ediniz.

esxcli storage filesystem list

Şimdi coredump dosyasını oluşturmamız gerekiyor. Aşağıdaki komutu kullanarak “vsanDatastore” da ESXi sunucusu adıyla coredump dosyasını oluşturuyoruz.

esxcli system coredump file add -d LOCKER-6300c765-059561fd-895a-000e1ebd60b0 -f vHost02 -s 2000

Coredump dosyasının oluşturulduğundan emin olmak için ESXi sunucusu üzerindeki dosya listesini görüntüleyiniz.

esxcli storage filesystem list

  • Coredump dosyası oluşturulduğunda Active ve Configured durumunun false olarak ayarlandığına dikkat ediniz. Bunları etkinleştirmek için bu değerleri true olarak ayarlamamız gerekir. Bunu yapmak için aşağıdaki komutu çalıştırınız.

esxcli system coredump file set -s -e=True

Yapılan bu değişiklikten sonra bu host için uyarı mesajı görüntülenmeyecektir.