VMware ESXi 7.0 Sistem Logları için Disk Alan Gereksinimi
  1. Anasayfa
  2. VMware ESXi

VMware ESXi 7.0 Sistem Logları için Disk Alan Gereksinimi

VMware ESXi 7.0 işletim sistemini kurmak için vSphere Auto Deploy uygulamasını kullandıysanız veya VMFS volume’de bir scratch dizininde varsayılan konumdan ayrı bir log dizini ayarladıysanız mutlaka bu alanın yeterli olduğundan emin olmak için mevcut log boyutunu ve döndürme (rotation) ayarlarınızı değiştirmeniz gerekebilir.

Tüm vSphere bileşenleri bu altyapıyı kullanır. Bu altyapıdaki log kapasitesi için varsayılan değerler kullanılabilir depolama miktarına ve sistem log’larının nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak değişir.

vSphere Auto Deploy ile dağıtılan sunucularda, log’lari bir RAM diskinde depolar. Bu durum log’lar için kullanılabilir alan miktarının az olduğu anlamına gelir. ESXi sunucunuz vSphere Auto Deploy ile kurulumu yapılması durumunda, log alanlarini aşağıdaki yollardan biriyle yeniden yapılandırmanız gerekecektir.

  • Log’ların ağ üzerinden uzak bir toplayıcıya yönlenderebilirsiniz.
  • Log’ları bir NAS veya NFS alanına yönlendirebilirsiniz.  

Log’ların NAS veya NFS depolama alanı gibi varsayılan olmayan bir depolamaya yeniden yönlendirirseniz diske yüklenen log boyutlandırmasını ve rotations süresini de yeniden yapılandırmanız gerekecektir. Log’ların VMFS volume üzerinde sıfırdan bir dizinde depolayan varsayılan yapılandırmayı kullanan ESXi sunucular için log depolamayı yeniden yapılandırmanız gerekmez. Bu ESXi 7.0 sunucuda loğları kurulumunuza en uygun olacak şekilde yapılandırır ve log mesajlarını barındırmak için yeterli alan sağlar.,

Aşağıdaki tabloda hostd, vxpa, ve fdm log’ları için önerilen minimum boyut ve saklama süresi yer almaktadır.

LogMaximum Log File SizeNumber of Rotations to PreserveMinimum Disk Space Required
Management Agent (hostd)10 MB10100 MB
VirtualCenter Agent (vpxa)5 MB1050 MB
vSphere HA agent (Fault Domain Manager, fdm)5 MB1050 MB