VMware ESXi Hostname (Bilgisayar Adı) Değişimi

VMware ESXi sunucularda bilgisayar adını değiştirmenin birkaç yolu vardır. Temel olarak bir şey yapmadan önce yapılma sebebi araştırılmalıdır. Bu durumda kullanıcı, hostname değiştirme nedenini bilmeli ve ardından değiştirmelidir.

VMware ESXi kurulumu tamamlandıktan sonra yapmanız gereken ilk işlemlerin başında sunucu için yönetim IP adresini ve host adını belirtmektir. Varsayılan olarak sunucu adı localhost‘a eşittir ve IP adresi DHCP’dir. Bu makalemin ilerleyen bölümlerinde size 5 farklı yöntem kullanarak ESXi’de bilgisayar adını nasıl değiştireceğini gösteriyor olacağım.

ESXi sunucu adını değiştirilmeden önce mutlaka aşağıdaki işlemlerin öncesinde yapılmış olması gerekiyor.

  • ESXi host adı Management Network de bir vSphere Distributed Switch üzerindeyse, bu işleme başlamadan önce bu ağı bir vSphere Standard Switch yapısına geçiriniz. Bu işlem için yayınlanan “Disabling vNetwork Distributed Switches (1010718)” makalesini incelemenizi tavsiye ederim. https://kb.vmware.com/s/article/1010718
  • ESXi sunucusu bir VSA (VMware vSphere Storage Appliance) cluster yapısının bir parçası ise öncesinde mutlaka bilgisayar adının envanterden çıkarılması gerekmektedir. Bu işlem için yayınlanan “Recover Cluster workflow in VMware vSphere Storage Appliance adds hosts to vCenter Server by IP address rather than FQDN (2045779)” makalesini incelemenizi tavsiye ederim. https://kb.vmware.com/s/article/2045779
  • ESXi sunucusu bir vSAN cluster’a üye ise mutlaka maintanence mode’a alınıp node hala vSAN cluster’da birincil veya yedek node olabilir ve cluster yapısından kaldırmak için ESXi sunucusunu cluster ortamından manuel olarak sürüklemeniz gerekir.
  • ESXi sunucunuz bir cluster ortamına üye ise, önce cluster ortamında çıkarmak için onu cluster’un dışına sürükleyiniz ve bu işlem tamamlanana kadar bu sunucu herhangi bir cluster ortamına dahil etmeyiniz.
  • ESXi sunucus vCenter Server tarafından yönetiliyorsa, ESXi sunucusunun bağlantısını kesin (disconnect) ve vCenter’dan kaldırın (remove) .
  • Yeni isim için doğru adı ve IP ilişkilendirmesini yansıtmak için DNS ortamınızda değişiklikleri yapınız.
  • iSCSI depolama yapılandırması için kullanılan iSCSI Qualified Name bilgisi, ESXi sunucusunun hostadını temel alır. ESXi sunucusnun hostadını değiştirdikten sonra veri depolama bağlantısı sorunu yaşıyorsanız, iSCSI SCSI software initiator daki yapılandırma bilgilerini gözden geçirmeniz gerekerebilir.

Yöntem 1 : VMware ESXi Host Client ile hostname değiştirilmesi

VMware’in eski sürümlerinde bu işlevi elde etmek için ek vib kurmanız gerekiyordu. Ancak artık host client web tarayıcınız üzerinden erişebilirsiniz ve ek bir yazılıma ihtiyacınız yoktur.

ESXi Host cihazınıza aşağıdaki adres üzerinden bağlanabilirsiniz.

https://host-ip-yada-fqdn-adresi/ui

Ardından Networking -> TCP/IP stacks -> Default TCP/IP stack -> Edit Settings‘e gidin. Bu durumda söz konusu yola gidilerek karşınıza yeni bir açılır pencere çıkacaktır.

Açılan bu pencerede hostname değiştirmek için kullanabileceğiniz buton’ar vardır.

Yöntem 2 : vSphere Web Client ile hostname değiştirilmesi

Bilgisayar adını değiştirmenin ikinci yolu, vSphere Web Client kullanmaktır. Bunun şu anda tüm vSphere altyapı yapılandırmalarını yönetmenize izin veren tek istemci olduğunu unutmayın.

İlk adım, vSphere Web client uygulaması açılır. hostame değişimi yapılacak olan sunucu seçilir.

Sırasıyla Host -> Configure -> Networking -> TCP/IP seçilir. Açılan bu ekranın ardından, Default System Stack seçilir ve ardından Edit simgesine tıklanır.

Açılan bu pencerede hostname değiştirmek için ilgili alanda değişiklik tamamlanır.

Yöntem 3 : DCUI ile hostname değiştirilmesi

ESXi sunucu DCU arayüzünden hostname değişimi için ilk önce F2 tuşuna basılarak oturum açılır.

Açılan DCUI seçeneklerinde sırasıyla Configure Management Network -> DNS Configuration -> Hostname adresine gidilir.

DNS configuration ekranında “Use the following DNS server addresses and hostname” seçilir.

hostname bölümüne sunucu için isim bilgisi tanımlanır ve Enter tuşuna basılır.

Yapılan bu değişikliğin geçerli olması için Management servisi yeniden başlatılır.

Yöntem 4 : SSH bağlantısı ile hostname değiştirilmesi

ESXi sunucusuna Shell’e bağlanınız. sistem üzerinde geçerli sunucu adını öğrenmek için aşağıdaki komutu çalıştırınız.

hostname

ESXi sunucuda bilgisayar adını (hostname) değiştirmek için aşağıdaki komutu çalıştırınız.

esxcli system hostname set –host=esx01

Fully Qualified Domain Name (FQDN) ayarlamak için aşağıdaki komutu çalıştırın. –host ve –fdqn öğelerinin birbirini dışladığına dikkat ediniz.

esxcli system hostname set –fqdn=esx01.kadirkozan.local

Tanımladığımız bilgisayar adı (hostname) ve FQDN bilgisini doğrulamak için aşağıdaki komutu çalıştırınız.

esxcli system hostname get

Yöntem 5 : ESXi host üzerinden değiştirilmesi

ESXi sunucusunun konsolunda root kullanıcı ile oturum açınız. Bu arayüze işlem için DCUI arayüzü seçili iken Alt+F1 tuşuna basınız.

ESXi host üzerindeki metin düzenleyici (vi) kullanarak aşağıdaki iki dosyalardaki bilgisayarın adını ve varsa alan adını değiştiriniz.

vi /etc/hosts

FQDN tanımlamak için aşağıdaki komutu çalıştırınız.

esxcfg-advcfg -s ESXi_FQDN /Misc/hostname