1. Anasayfa
  2. VMware Horizon

VMware Horizon 7.12 Security Server High-Availability


Horizon Security Server’ları dağıtırken bunun yüksek kullanılabilirlik gereksinimlerimizi nasıl etkilediğini bilmek oldukça önemlidir. Bu bölümde, hem iç, hem de dış istemcilere hizmet vermesi gereken yüksek düzeyde kullanılabilir bir Horizon altyapısının nasıl görüneceğine genel bir bakış sunacaktır.

Aşağıdaki şemada, aşağıdaki dört gereksinimi karşılayan bir Horizon altyapısı gösterilmektedir:

  • Internal Horizon istemcileri, Connection Server’larda yük dengeli bağlantılar kullanır.
  • Remote Horizon istemcileri, Connection Server’larda yük dengeli bağlantılar kullanır.
  • DMZ’ye kurulan Security Server’lar.
  • Yalnızca uzak Horizon istemcileri için geçerli olan iki faktörlü kimlik doğrulama veya bağlantı tünelleme kullanabilirler.

Diyagram Horizon masaüstlerine veya uygulamalarına bağlantıları göstermez; sadece yük dengeleme cihazlarının yerleşimini göstermek ve birden fazla Horizon Security Server içeren bir ortamda gerçek yüksek kullanılabilirliğin nasıl elde edilebileceğini göstermek içindir. Ayrıca, bu istemciler uzak istemcilerle aynı güvenlik ayarlarını gerektirmediğinden, iç istemciler için ek Connection Server’ları kullanıldığını gösterir:

Bu Horizon mimarisi, Horizon istemcilerinin şu iki senaryodan birinin gerçekleşmesi durumunda bağlanabilmesini veya yeniden bağlanabilmesini sağlar:

  • Şemada gösterilen dört Connection Server’dan herhangi birinde sorun yaşanması durumunda,
  • Security Server’dan herhangi birinde sorun yaşanması durumunda. Tek bir Horizon Security Server, birden fazla Connection Server ile eşleştirilemediğinden, Securty Server ile Connection Server arasına bir yük dengeleyici yerleştirmeye gerek yoktur. Security Server’ların yük dengelemesi, bir Security Server veya eşleştirildiği Connection Server olsun, hangi sunucunun başarısız olduğuna bakılmaksızın Horizon istemci bağlantısının korunmasını sağlar.