VMware meydana gelen olaylarla ilgili ayrıntılı olarak Pod kapsamındaki bütün bilgileri, olayarı ve anlık durumları kaydetmek için harici bir Horizon Connection Server da Event veritabanı kullanılmasını önerir. Event Database, sistem olayları görüntüleme ile ilgili bilgileri bir günlük dosyası yerine veri tabanında kayıt olarak saklar. Event veritabanı olmadan, her bir Horizon Connection Server’daki günlük dosyalarına yalnızca çok az bilgi kaydedecektir ve olaylar arşivlenmeyecektir.  

Hem Horizon olaylarıyla ilgili geçmiş verilerini tutmak hem de sorun giderme yapılabilecek işlemlerin desteklenmesi için bu veritabanı oluşturmanız önerilir. Her Horizon Pod için yalnızca SQL Server üzerinde boş bir veritabanı yeterli olacaktır.

Event Database yapılandırma işlemine başlamadan önce;

  • Veritabanı sunucunun sürüm uyumluluğunun kontrol edilmesi bu işlem için blog sitemde yer alan “VMware Horizon 7.12 de View Composer ve Event Database için Uyumlu Veritabanı Sürümleri” makalesinin incelemenizi öneririm.
  • Veritabanı sunucusu için IP adres ve Host adı bilgilerinin DNS’de (Forwarder ve Reverse kayıtlarının) tanımlı olması.
  • Veritabanı sunucusu türü olarak Microsoft SQL Server veya Oracle seçilmelidir. En yaygın kullanım Microsoft SQL Server.
  •  Veritabanı sunucusuna erişmek için kullanılan bağlantı noktası numarası. Oracle için varsayılan 1521 ve SQL Server için 1433‘tür. SQL Server için, veritabanı sunucusu adlandırılmış bir örnekse veya SQL Server Express kullanıyorsanız, bağlantı noktası numarasını belirlemeniz gerekebilir.
  • Production ortamlarda Express veya Demo versiyonlar kullanılmamalıdır.
  • Veritabanı sunucusunda önceden Event Database oluşturulması
  • Oracle 12c veya 11g veritabanı için, Event veritabanını yapılandırırken veritabanı adı olarak Oracle System Identifier’ı (SID) kullanmanız gerekir.
  • Yeni oluşturukan event veritabanı için kullanıcı hesabının açılması (kullanıcı adı ve şifresi) Bu kullanıcı için mutlaka Microsoft SQL Server Kimlik Doğrulaması kullanınız.
  1. Adım : Microsoft SQL Server’da boş veri tabanı ve SQL kullanıcısı oluşturulması

VMware Horizon Connection Server’da Events database’in depolanması için SQL Server üzerine boş bir veri tabanı oluşturulmalıdır. SQL Server Management Studio (SSMS) uygulamasını çalıştırınız ve yeni bir veri tabanı oluşturmak için; “Databases” bölünde yan tıklayınız ve gelen seçeneklerden “New Database…” ‘i seçiniz.

Açılan “New Database” penceresinde “Database name” kısmına veritabanı adı olarak “Event-DB” girilir ve bu işlemin ardından “Options” adımına girilir.

Yeni bir veritabanı oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra, SQL server üzerinde “Event-DB” veritabanı için “db_owner” yetkisine sahip kullanıcı hesabı oluşturulur. Bu işlem için SQL Server Management Studio (SSMS)’de “Security” bölümünde “Logins” dizinine gidilir. Bu alanda yan tıklayınız ve gelen seçeneklerden “New Login” seçeneği seçilir.

Açılan “Login – New” penceresinde “SQL Server Authentication” seçilir. VMware Horizon Event database yapılandırılmasında Windows kimlik doğrulaması desteklenmez.Login name” kısmına kullanıcı adı bilgisi ve parola tanımlanır.  

User Mapping” bölümünde yeni oluşturduğumuz “Event-DB” veritabanı için “db-owner” yetkisi eklenir.

Status” bölümünde veritabanı motoruna bağlantı izini tanımlamak için “Grant” ve bu hesabın oturum açabilmesi için “Login” bölümünde “Enabled” seçilerek “OK” butonuna basılır.

Yapılan bu adımlardan sonra SSMS’de yeni oluşturduğumuz “view-sql-user” kullanıcı hesabını görüntüleyebilirsiniz.

Not : SQL Server’de sunucu kimlik doğrulama türünün “SQL Server and Windows Authentication Mode” seçili olmasını kontrol ediniz. Bu işlem için SQL Management Studio’da sunucu adı üzerine yan tıklayın ve gelen seçeneklerden “Properties” seçilir.

SQL Server, Horizon View Connection sunucusundan farklı bir ortamda olduğundan, veritabanı bağlantısı için ağ ayarlarının etkinleştirmem gerekiyordu. Bunu yapmak için SQL Server Configuration Manager’ uygulamasını çalıştırınız.

Açılan “SQL Server Configuration Manager” uygulamasından “SQL Server Network Configuration” sırasıyla; “Protocols for MSSQLSERVER” ve “TCP/IP” adresine gidiniz. Bu seçeneğin mutlaka “Enabled” durumda olması gerekiyor.

TCP/IP” üzerinde yan tıklayınız ve “Properties” i seçiniz. Açılan “TCP/IP Properties” ekranından “IP Addresses” sekmesinde “IP1”, “IP2” … “IPALL” daki “TCP Port” bilgilerinin 1433 olup/olmadığını kontrol ediniz.   

Bu ekranda yapılacak olan bir değişikliğin etkin olması için SQL Server servisinin yeniden başlatabilirsiniz.

SQL Server” servisini yeniden başlatmak için “SQL Server Configuration Manager” da “SQL Server Services” kısmındaki “SQL Server (MSSQLSERVER)” üzerinde yan tıklayın ve “Restart” seçeneği ile servisi yeniden başlatabilirsiniz.  

  • Adım: Horizon Management Console da Event Database Yapılandırılması

Horizon Management Console konsolunu açınız ve Horizon Connection sunucusunda yetkili kullanıcı hesabı ile oturum açınız.

Horizon Management Console ile oturum açtığınız “Monitor” bölümünden “Event” seçeneğine gidildiğinde Event Database yapılandırmasının olmadığına dair açıklama yer alacaktır.

Event Database yapılandırılması için “Settings” bölümünden “Event Configuration” dizinine gidiniz.

Event Configuration” sayfasında yer alan “Event Database” bölümünde “Edit” butonuna basınız. Açılan “Edit Event Database” sayfasında;

Database Server” kısmına: Veritabanı sunucusunun IP ya da FQDN olarak adres bilgisi girilir.

Database Type” kısmına: Database türü seçilir. Biz bu çalışmada “Microsoft SQL Server” seçiyor olacağız.

Port” kısmına: SQL Server tarafından varsayılan olarak kullanılan “TCP 1433” nolu port bilgisi tanımlanır.

Database Name” kısmına: database isim bilgisi tanımlanır.

User Name” kısmına: event database erişimi için tanımlanan kullanıcı isimi tanımlanır.

Password” ve “Confirm Password” kısmına database kullanıcı hesabı için parola bilgisi tanımlanır.  

 “Table Prefix” alanı, veritabanının kendisinde bu Horizon kurulumunu tanımlamak için kullanılır ve veritabanını birden çok Horizon Pod arasında paylaşırken kullanılır. Aşağıdaki ekran görüntüsü, örnek sunucumuz için veritabanı yapılandırmasını göstermektedir.

Bu ekrandan tüm bilgiler tanımlandıktan sonra “OK” butonuna tıklayınız; Horizon, bu bölümde daha önce belirtildiği gibi gerekli ayrıcalıkların verildiğini varsayılarak veritabanı yapılandırmasını tamamlayacaktır.