Bu makalemde, VMware Horizon Replica Connection Server kurulması için gereken adımlara değiniyor olacağım. Replicate Connection Server kurulumu Standard Connection Server kurulum işlemi ile büyük ölçüde benzerdir. Sadece birkaç adım farklıdır. Yükleme işlemi sırasında, Horizon Replicate Connection Server, Standard Connection Server ile aynı bileşenlerin tümünü yükler, ancak AD LDS veritabanı, ilk kurulan (Standard) Connection Server AD LDS veritabanının bir kopyası olur. AD LDS veritabanı, Horizon ortamı için yapılandırma verilerini tutar, bu nedenle kurulumun dışında herhangi bir ek yapılandırmaya gerek kalmadan kullanıma hazırlanır.

VMware Horizon Connection sunucularda; yüksek kullanılabilirlik (High Availability) ve yük dengeleme (load-balancing) sağlamak için, mevcut bir Connection Server çoğaltan bir veya daha fazla ek Connecyion Server kurabilirsiniz. Bir Replica Connection Server kurulumunda sonra, Connection Server mevcut ve yeni kurulan sunucular ile aynı olacak şekilde replike olur ve client lerin bağlantılarına cevap verebilir duruma geçecektir. Replica Connection Server kurulumu tamamlandıktan sonra, Replica Server gruptaki tüm Connection Server örnekleri ile aynı LDAP yapılandırma verilerini saklanır. Bir Server’da herhangi bir değişiklik yapıldığında, güncellenen bilgiler diğer bütün Connection Server’lar ile kopyalanır. Replica Connection Server’dan herhangi birinde sorun olması durumunda, gruptaki diğer sunucular üzerinden yapı çalışmaya devam eder. Sorunlu olan sunucu ortam tekrardan devam edecek şekilde onarıldığında, kesinti sırasında meydana gelen değişikliklerle de güncellenecektir.

Not : Replica işlevi, Active Directory ile aynı replikasyon teknolojisini kullanan View-LDAP tarafından sağlanmaktadır.

Horizon Replica Connection Server Sistem Gereksinimleri

  • Replica Connection Server, bir Security Server, Connection Server, View Composer, Horizon Agent veya Horizon Client dahil olmak üzere başka herhangi bir Horizon yazılımının herhangi bir bileşeniyle aynı sanal veya fiziksel makinede bir arada bulunamaz.
  • Replica Server kurulum gereksinimleri ile Connection Server kurulum gereksinimleri benzerdir. Kurulum işlemine başlamadan önce mutlaka “VMware Horizon Connection Server ve Sistem Gereksinimleri” makalemde yer alan gereksinimlerin karşılanıp / karşılanmadığından emin olmanız gerekir.
  • Yapınızda en az bir Connection Sever kurulu ve yapılandırılmış olmalıdır.
  • Replica Connection Server kurulumu için; administrator rolüne sahip bir kullanıcı olarak oturum açılmalı ve ilk Connection Server yüklediğinizde yönetici rolüyle hesabı veya grubu belirtirsiniz. Rol, yerel administrator grubuna veya bir etki alanı kullanıcısına veya grubuna atanabilir.
  • Mevcut Connection Server örneği, Replice örnekten farklı bir etki alanında ise, etki alanı kullanıcısının mevcut örneğin yüklü olduğu Windows Server bilgisayarında da Administrator ayrıcalıklarına sahip olması gereklidir.
  • Replicate ve Connection Server sunucunuz Windows Server 2008 R2 ise bu işletim sistemi üzerinde oturum açmak için mutlaak MIT Kerberos kimlik doğrulamasını kullanınız, bu işlem için Microsoft KB978116 uygulamasını yükleyiniz. http://support.microsoft.com/kb/978116
  • Yükleme işlemine başlamadan önce, Active Directory Security grubuna Horizon’a yönetici erişimi verilmelidir. Horizon Replica Connection Server yazılımını yüklemeden önce, bu grubu ana Windows sunucusundaki “Administrators” grubuna eklediğinizden emin olun ve ardından yüklemeye başlamadan önce sunucunun oturumunu kapatın ve tekrar açın. Bunu yapmazsanız ve Horizon HTML erişim seçeneğini yüklemeye devam ederseniz yükleme başarısız olacaktır.

Replicate Server kurulumunu başlatmak için; daha önce Horizon Connection Server kurulumunda kullanmış olduğumuz “VMware-Horizon-Connection-Server-x86_64-7.12.0-15770369.exe” paketi “Run as administrator” seçeneği ile kurulum işlemi başlatılır.

Not : Horizon Connection Server yazılımı, “VMware-Horizon-Connection-Server-x86_64-7.12.0-15770369.exe dosyasına benzer bir biçimde adlandırılan tek bir yürütülebilir (.exe) dosya olarak teslim edilir. Bu kurulum paketi ile StandardReplicaSecurity ve Enrollment Server’i da içeren dört Horizon Connection Server türünün tümü için kullanabilirsiniz.  

VMware Horizon 7 Connection Server için kurulum sihirbazına hoş geldiniz penceresinde “Next” düğmesine tıklayınız.

License Agreement” bölümünü sözleşmeyi gözden geçirin, Lisans sözleşmesi koşullarında şartları kabul etmek için “I accept the terms in the license agreement” radyo butonu seçin ve “Next” ile kurulum sihirbazının bir sonraki adımına geçilir.

Destination Folder” adımında Connection Server uygulamasının kurulacağı dizin isteğe bağlı olarak “Change” butonu ile değiştirebilirsiniz. Ben varsayılan ayarı kullanıp kurulum işlemine devam edeceğim için “Next” ile bir sonraki adıma geçiyorum. 

Horizon Connection Server örnek türünü vurgulayın. Bu ortamdaki ilk Horizon Replica Connection Server olduğundan, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi “Horizon 7 Replica Server‘ı” seçeceğiz ve ardından “Next” ‘e tıklayınız.

Kurulum adımının bu aşamasında “Install HTML Access” seçilmemesi durumunda HTML hizmeti üzerinden Horizon Management Console ve son kullanıcılar oturumlarına bağlanamayacaklardır. HTML erişimini de kuracağız, bu nedenle mutlaka “Install HTML Access” kutusunu işaretleyin. Bu, kullanıcıların HTML 5 web tarayıcısından Blast Protokolü’nü kullanarak masaüstlerine erişmelerini sağlayacaktır.

Not : IPv6 seçeneği; “Install HTML Access” tarafından desteklenmiyor.

Source Server” adımında; Kopyaladığınız mevcut Connection Server bilgisayar adını yada IP adresini giriniz.

Windows Güvenlik Duvarını otomatik olarak yapılandırması için “Configure Windows Firewall automatically” seçin ve ardından “Next” seçeneğine tıklayın.

Ready to Install the Program” adımında kurulum dizininin doğru olduğundan emin olmak için son kontrolü bu adımda yapabilirsiniz. Değişiklik gerekiyorsa, gerekli yapılandırma ekranına ulaşmak için “Back” düğmesini kullanabilirsiniz. Ayarların doğru olduğunu varsayarsak, otomatik yükleme işlemini başlatmak için “Install” butonuna tıklayın.

Yükleme işleminin tamamlanması istendiğinde “Finish” butonunu tıklayınız.

Kurulumu işlemi tamamlandıktan sonra;

  • Horizon Horizon View” ile başlayan servislerin çalışıp/çalışmadığını kontrol ediniz.  Kurulu olan servislerin listesi aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibidir.

Kurulum başarıyla tamamlandığında, Horizon Managent Console’da Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi Replicate sunucunun “Connection Servers” kısmına eklenmesi gerekiyor.

Horizon Replica Connection Server kurulumu tamamlandıktan sonra, kurulumdaki diğer tüm Horizon Connection Server ve Horizon Replica Connecyion Server ile tam olarak eşidir. Ana-bağımlı veya bölünmüş rol mimarisine sahip bazı yazılım platformlarından farklı olarak, tüm Horizon Connection Server ve Horizon Replicate Connection Server aynı sorumlulukları ve yetenekleri paylaşırlar.

Daha önce de belirtildiği gibi, Horizon herhangi bir yerel yük dengeleme yeteneğinden yoksundur. Sonuç olarak, bir tür yük dengeleme çözümü devreye alınmadıkça, istemcilerin bağlanmak istedikleri iki Horizon Connection Server’dan hangisine manuel olarak karar vermeleri gerekecektir. Bu, istemci kaynaklarının dengesiz dağıtımına yol açması muhtemel olduğundan, Horizon istemci bağlantılarının yük dengelemesi için daha önce bahsedilen seçeneklerden birini göz önünde bulundurmanız önerilir.