vRealize Operations Manager kurulumu başarılı olarak tamamlandıktan sonra, yeni bir kurulum (New Install) , hızlı kurulum (Express Install) gerçekleştirebilir yada mevcut bir vROPS kurulumunu (Expand and Existing Installation) genişletebilirsiniz.

Tercih ettiğiniz tarayıcıdan vROPS sunucunuzun IP adresini yada FQDN adres bilgisini giriniz.

https://vkk-vrops.kadirkozan.local/admin yada https://192.168.100.30/admin adreslerinden herhangi birisini kullanarak ilk yapılandırma (initial Setup) ekranına bağlantı sağlanır.

vROPS “Get Started” karşılama ekranında kurulum türünü seçin. Biz bu çalışmamızda “New Install” seçeneği ile devam edeceğiz.

Getting Started” adımında “Next” ile yapılandırma sihirbazı başlatılır.

Set Administrator Credentials” adımında root hesabı için parola tanımlanır ve “Next” butonu ile bir sonraki adıma geçilir.

Choose Certificate” adımında “Use the default certificates” seçeneğini ile varsayılan sertifika kullanımı seçilir ve “Next” ile bir sonraki adıma geçiş yapılır.

Deployment Settings” adımında vROPS cluster yapısı için Master Node Cluster için isim bilgisi ve bu sistemin kullanılacağı NTP sunucu/sunucuları bilgisi tanımlanır.

Configure Availability” adımında, Bir veya daha fazla node hatası olması durumunda verilerinizi korumak için vRealize Operations Manager için Continous Avaliability (sürekli kullanılabilirliği) (CA) etkinleştirebilirsiniz. vRealize Operations Manager, yüksek kullanılabilirliği (HA) destekler. HA, vRealize Operations Manager Master Node için bir kopya oluşturur ve Analytics Cluster da bir node kaybına karşı korur. Biz bu yapılandırma ekranında bu özellikleri kullanmadan yapılandırma işlemine devam ediyor olacağız.

vROPS HA’yı etkinleştirmek istiyorsanız, vROPS’un il yapılandırma adımında HA modunu etkinleştirilmesini önermem. Sonuç olarak Bu modül, yalnızca Compute için HA sağlamanın en fazla kapsam dahilinde olduğunu kabul eder.  Bu nedenle, zaman içinde meydana gelen Veri Merkezi Sıkışmasını (Datacenter Crush) sağlamak için Sürekli Erişilebilirliği (CA) olanak tanıyan kullanılabilirliği genişletebilir.

Nodes” adımında, herhangi bir düğüm eklemede devam edebilirsiniz.

Ready to Configure” adımında, yapılandırma işlemini başlatmak için “Finish” butonuna basılır.

Yapılan bu adımlardan sonra vROPS Administration sayfası açık ve vROPS cluster oluşturulmaya başlayacaktır.

Bu sayfada aktifleşecek olan “Start vRealize Operations Manager” butonu ile vROPS başlattırılır.

Confirm First Application Startup” uyarı penceresinde “Yes” butonu ile vROPS uygulaması başlatılması için onay verilir.

Bu işlem sonrasında vROPS cluster yapısının çevrimiçi duruma gelmesi için 10-15 dakika beklemeniz gerekebilir.

Artık bundan sonra, vROPS kurulumunuzu tamamlamaya ve vRealize Operations Manager yapılandırmasını başlatabilirsiniz.

Bu işlem için internet tarayıcınız üzerinden https://192.168.100.30/ui yada https://vkk-vrops01.kadirkozan.local/ui adreslerine gidiniz.

Welcome” adımında; yapılandırma işlemine başlamak için “Next” butonuna basınız.

Accept EULA” adımında lisans sözleşmesine onaylamak için “I accept the terms of this aggrement” kutucuğu seçilir ve ardından “Next” butonuna basılır.

Enter Product License Key” adımında lisans anahtarınızı girebilir yada deneme sürümü ile yapılandırma işlemine devam edebilirsiniz.

Customer Experience Improvement Program” adımında, VMware Müşteri Deneyimi Geliştirme Programına katılıp/katılmayacağınızı seçip bir sonraki yapılandırma ekranına geçiş için “Next” butonuna basınsız.

Ready to Complete” adımında yapılandırma adımını tamamlamak için “Finish” butonuna basılır.

Yapılandırma işlemleri tamamlandıktan sonra vROPS uygulamasının ana sayfası açılacaktır.