Bu makalemde vROPS kurulumu ve yapılandırması sonrasında, vROPS’un vSphere infra’nızda performans ve sağlık analizinlerini izlemek için eklenmesi işlemini yapıyor olacağız. Önceki makalelerimde vROPS VA uygulamasının kurulumu ve vROPS’nin ilk yapılandırma işlemlerini incelemiştik.

VMware vSphere platformu, vROPS’nin bir veya daha fazla vCenter Server Instance bağlanmasına olanak tanır. Bu, veri toplamak için vROPS kurulumunu yapılandırırken hemen sonra bu yapılandırma vROPS için başlangıç noktası olarak kabul edebilirsiniz. vROPS, vCenter Server Instance bağlandıktan sonra, 5 dakikalık varsayılan aralıklar ile bu instance’lardaki verileri ve ölçümleri toplar, toplanan verileri analiz eder ve eylemleri çalıştırır.

vSphere Solution temelde vROPS’ta vCenter Server Adapter ve vCenter Python Actions Adapter olmak üzere iki adaptör’e sahiptir. vCenter Server Adapter, vCenter Server ile entegre olmak ve izleme ve envantere erişmek için kullanılırken, vCenter Python Actions Adapter; vROPS’tan yönetilen vCenter Server örneklerinde eylemler gerçekleştirmenize veya nesneleri değiştirmenize olanak tanır. vCenter Python Action Adapter, vCenter Server Adapter ile yakın çalışırlar.

vSphere platformu, vROPS ile birlikte kurulur ve varsayılan olarak etkinleştirilir. Ancak, vSphere çözümü, vCenter Server adaptörünün vROPS’yi vCenter Server örneklerine bağlayacak şekilde yapılandırılmasını gerektirir. Bağlantı için, kimlik bilgilerinin vROPS’ta yapılandırılması gerekiyor. vROPS Administration sayfasından önceden kimlik bilgileri ekleyebilir veya vSphere yapılandırırken de ekleyebiliriz. Bu makalemde, vSphere çözümü için cloud Account yapılandırma işlemini adım adım açıklıyor olacağım.

vROPS Appliance’de admin (Local Users) hesabı oturum açınız.

vROPS karşılama ekranından sırasıyla; “Administration” -> “Solutions” -> “Cloud Accounts” adresine gidiniz.

Cloud Accounts” bölümünde yeni bir cloud hesabı oluşturulması için “Add Account” butona basınız.

Açılan “Account Types” ekranında “vCenter”hesap türünü seçiniz.

Add Cloud Account” sayfasının “Cloud Account Information” bölümüne; eklenecek olan vCenter Server isim, açıklama bilgisi tanımlanır ve orta kısımda yer alan seçeneklerden “vCenter” seçilir. “Connect vCenter” bölümünde tanımlanacak olan vCenter Server sunucu adı yada IP adres bilgisi tanımlanır. Örnek yapılandırma ekranı aşağıdaki gibidir.

Bu ekranda yer alan “Credential” bölümündeki artı “ + “ butonu ile eklenecek olan vCenter Server için kimlik bilgileri (kullanıcı adı, domain adı ve parola) ve hesap açıklama bilgileri tanımlandıktan sonra “OK” butonuna basılır.

vCenter bağlantısı için hesap oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra “Credential” kısmından seçilir.

Collector /Group” bölümünde isteğe bağlı olarak collector grubu seçebilirsiniz.

vCenter Server için kimlik bilgilerini ekledikten sonra. Yapılandırmanın test edilmesi için “Validate Connection” butonuna basınız.

Bağlantı bilgisinin kontrol edilmesi için “Review and Accept Certificate” ekranında sertifikayı incelemenizi ve kabul etmenizi isteyecektir. Bağlanmak üzere kimlik bilgilerini kullanmak için “Accept” butonuna tıklayınız.

Test connection successful” şeklinde bir mesaj alacaksınız. Bu ekranı kapatmak için “OK” butonuna basınız.

Advanced Settings” bölümünde herhangi bir parametreyi değiştirmek isterseniz bu bölümü kullanabilirsiniz. Bu hesabını yönetmek için belirli toplayıcılar atamak, nesne keşfini ve değişiklik olaylarını yönetmekle ilgili seçenekler sunar.

Auto DiscoveryBulut hesabının ilk yapılandırmasının ardından, izlenen sisteme eklenen yeni nesnelerin keşfedilip bulunmayacağını ve vRealize Operations Cloud’a eklenip eklenmediğini belirler.   Değer “true” ise, vRealize Operations Cloud, ilk konfigürasyondan sonra izlenen sisteme eklenen yeni nesneler hakkındaki bilgileri toplar. Örneğin, daha fazla ana bilgisayar ve sanal makine eklerseniz, bu nesneler bir sonraki toplama döngüsü sırasında eklenir. Bu varsayılan değerdir.   Değer “false” vRealize Operations Cloud, bulut hesabını yapılandırdığınızda yalnızca hedef sistemde bulunan nesneleri izler.
Process Change Events Bulut hesabının vCenter Server örneğinde oluşturulan olayları toplamak ve işlemek için bir olay toplayıcı kullanıp kullanmadığını belirler.   Değer “true” ise, olay toplayıcı olayları toplar ve vCenter Server’dan yayınlar. Bu varsayılan değerdir.   Değer “false” ise, olay toplayıcı olayları toplamaz ve yayınlamaz.
Enable Collecting vSphere Distributed Switch   Enable Collecting Virtual Machine Folder   Enable Collecting vSphere Distributed Port Groupfalse” olarak ayarlandığında, ilgili kategorinin toplanmasını atlayarak toplanan veri kümesini azaltır.
Exclude Virtual Machines from Capacity Calculationstrue” olarak ayarlandığında, ilgili kategorinin toplanmasını atlayarak toplanan veri kümesini azaltır.
Maximum Number Of Virtual Machines CollectedSanal makine koleksiyonlarının sayısını sınırlandırarak toplanan veri kümesini azaltır. Sanal makinelerdeki verileri çıkarmak ve vRealize Operations Cloud’un yalnızca ana bilgisayar verilerini toplamasını sağlamak için değeri sıfır ( 0 ) olarak ayarlayın.
Provide data to vSphere Predictive DRSvSphere Predictive DRS, cluster iş yükündeki öngörülebilir kalıpları barındırmak için proaktif olarak bir vCenter Server kümesini dengeler. vRealize Operations Cloud, bir vCenter Sunucusunda çalışan sanal makineleri izler, daha uzun vadeli geçmiş verileri analiz eder ve Tahmine Dayalı DRS’ye kaynak kullanımının tahmin edilebilir kalıpları hakkında tahmin verileri sağlar. Bu öngörülebilir modellere dayanarak, Predictive DRS, sanal makineler arasındaki kaynak kullanımını dengelemek için hareket eder.   Tahmine dayalı DRS, vRealize Operations Cloud tarafından izlenen vCenter Server Instance tarafından yönetilen Hesaplama Kümeleri için de etkinleştirilmelidir. Hesaplama Kümesi bazında Tahmine Dayalı DRS’yi etkinleştirmeyle ilgili ayrıntılar için vSphere Kaynak Yönetimi Kılavuzu’na bakın.   True olarak ayarlandığında, vRealize Operations Cloud’u tahmine dayalı veri sağlayıcısı olarak belirler ve tahmine dayalı verileri vCenter Server’a gönderir. Aynı anda bir vCenter Server yalnızca tek bir etkin Predictive DRS veri sağlayıcısını kaydedebilirsiniz.
Enable ActionsBu seçeneğin etkinleştirilmesi, vCenter ile ilgili eylemlerin tetiklenmesine yardımcı olur.
Cloud TypevRealize Operations Cloud’da kullanılan vCenter tipini tanımlama yeteneği sağlar. Varsayılan olarak, bulut türü Private Cloud olarak ayarlanmıştır.
vCenter IDvCenter Server örneğiyle ilişkili küresel olarak benzersiz bir tanımlayıcı.
Disable collecting Guest File Systems with names containingVirgülle ayrılmış dizeler listesi sağlayın. Bu dizeler herhangi bir konuk dosya sistemi bağlama noktası adında bulunursa, bu konuk dosya sistemi toplanmayacaktır.
Collection Interval (Minutes)vCenter Server ile veri toplanması arasındaki aralık süresi.
Dynamic ThresholdingBu ayar varsayılan olarak etkindir.

 “Define Monitoring Goals” ile vRealize Operations Cloud’un ortamınızdaki nesneler hakkındaki bilgileri analiz etmek ve görüntülemek için kullandığı varsayılan izleme politikasını ayarlamak için kullanabilirsiniz.

Which objects do you want to be alerted on in your environment?Uyarıları alan nesnelerin türü belirlenir. vRealize Operations Cloud, sanal makineler, sadece sanal makineler veya tümü dışındaki tüm altyapı nesnelerinde uyarıları seçilebilir.
Which types of alerts do you want to enable?vRealize Operations Cloud’u nesnelerinizde Sağlık, Risk ve Verimlilik uyarılarını tetiklemesi için etkinleştirebilirsiniz.
Enable vSphere Security Configuration Guide AlertsGüvenlik Yapılandırma Kılavuzları (Security Configuration Guide), müşteriler için VMware vSphere’in güvenli bir şekilde nasıl çalıştırılacağına dair kuralcı bir kılavuz sağlar. Bu seçeneğin etkinleştirilmesi, ortamınızı vSphere Güvenlik Yapılandırma Kılavuzu’na (Security Configuration Guide) göre otomatik olarak değerlendirir.

Operation Actions” alanındak kutucuk seçilir ve yapılan bu değişiklikleri eklemek için “Add” butonuna basılır.

Hesap ekleme işlemi tamamlandıktan sonra; “Cloud Accounts” bölümünde oluşturduğumuz hesabın durumunun “Warning” durumundan “online” duruma geçmesi için kısa bir süre bekleyebilirsiniz.

vCenter’ınızın başarıyla eklendiğini ve şimdi veri alma durumunda olduğunu görebilirsiniz. Her beş dakikada bir standart bir toplama döngüsü başlamaktadır. Ortamınızın büyüklüğü ve veri transfer hızına bağlı olarak tüm verileri almak biraz zaman alacaktır.