15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 http://kadirkozan.com.tr 300 0

Windows Server 2019 İsletim Sisteminde SMB 1 ve SMB2 Ayarlarının Kontrol Edilmesi, Kaldırılması ve Aktifleştirilmesi

SMBv1 Disable

Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName smb1protocol
Set-ItemProperty -Path

“HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters” SMB1 -Type DWORD -Value 0 -Force

SMBv1 Control

Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName smb1protocol

Get-Item HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters | ForEach-Object {Get-ItemProperty $_.pspath}

SMBv1 Enable

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName smb1protocol
Set-ItemProperty -Path

“HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters” SMB1 -Type DWORD -Value 1 -Force

SMBv2 Disable

Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB2Protocol $false
Set-ItemProperty -Path

“HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters” SMB2 -Type DWORD -Value 0 -Force

SMBv2 Control

Get-SmbServerConfiguration | Select EnableSMB2Protocol

Get-ItemProperty HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters | ForEach-Object {Get-ItemProperty $_.pspath}

SMBv2 Enable

Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB2Protocol $true

Set-ItemProperty -Path “HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters” SMB2 -Type DWORD -Value 1 -Force

Paylaş:
Kategori:Windows Server
ÖNCEKİ YAZI
Windows Failover Clustering Event id 1090 Hatasının Giderilmesi
SONRAKİ GÖNDERİ
Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019 Sürümlerinde “HMACProvider.GetCertificates:protectionCertificates” ve “Unable to connect to OWA/ECP “protectionCertificates.Length<1" hatalarının giderilmesi