Bu makalemde, CentOS 8 veya RHEL 8 Linux sisteminde ağ hizmetlerini (Network Manager) başlatılması (start)/ durdurulması (stop) ve yeniden (restart) başlatmanıza yardımcı olacaktır komutları paylaşacağım.

Network Servisinin yeniden başlatılması için mevcut iki yöntem vardır. 1. yöntemde; “systemctl” aracını, 2. yöntemde ise; nmcli aracını kullanacağınız.

  1. Yöntem (systemctl)

CentOS / RHEL 8 Linux sisteminizde ağ hizmetini başlatmak / durdurmak için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

$ sudo systemctl start NetworkManager.service
$ sudo systemctl stop NetworkManager.service

CentOS / RHEL 8 Linux sisteminizde ağ hizmetini yeniden başlatmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

$ sudo systemctl restart NetworkManager.service

2. Yöntem (nmcli aracı kullanımı)

Nmcli aracı; CentOS / RHEL 8 Linux sisteminde NetworkManager’ı yönetmek için komut satırında size yardımcı olacak programdır. Bu yardımcı programı, CentOS 8 veya RHEL 8 sisteminizdeki ağ hizmetini durdurmak / başlatmak için kullanabilirsiniz.

Not : Uzaktan bağlı sistemler için nmcli ağını kapatmaya çalıştırmayın. Bu, makinedeki NetworkManager ağ bağlantılarını devre dışı bırakır ve bağlantınızı kaybedersiniz.

Aşağıdaki komut ile; CentOS 8 veya RHEL 8 Linux sistemindeki ağ bağlantıları devre dışı bırakacak ve tekrardan etkinleştirilecektir.

$ sudo nmcli networking off
$ sudo nmcli networking on