Cloud Computing (Bulut Bilişim) Dağıtım Modelleri
  1. Anasayfa
  2. Cloud Computing

Cloud Computing (Bulut Bilişim) Dağıtım Modelleri

Public Cloud;

En yaygın bulut modeli genel buluttur. Genel bulut modelinde, genel ağ üzerinden erişilebilen paylaşılan altyapıyı kullanırsınız. Uygulamanızın kullandığı ağ, depolama ve sanal makineler bir bulut sağlayıcısı tarafından sağlanır ve genel bulutun tüm tüketicileri arasında paylaşılır. Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud ve Alibaba Cloud genel buluta verilebilecek en güzel birer örnektir.

Genel bulut modeli, buluta geçişi kolay ve hızlı hale getirmesi açısından faydalıdır. Bulut sağlayıcısı zaten altyapıya sahip olduğundan ve sizin için yapılandırılmış olduğundan, tek yapmanız gereken istediğiniz bulut hizmetinin türüne karar vermek ve çalışmaya başlamaktır. Ayrıca, bulut sağlayıcının önceden sağlanmış ve gerektiğinde kullanımınıza hazır kaynaklara sahip olması nedeniyle, hızlı ve verimli bir şekilde ölçeklendirme olanağından da yararlanırsınız.

Daha önce tartıştığımız gibi, genel bulut modelinin bir başka avantajı da, yalnızca kullandığınız kaynaklar için ödeme yaptığınız için maliyetleri daha verimli bir şekilde kontrol edebilmenizdir. Daha fazla VM’ye ölçeklendirmeniz gerekiyorsa, bulut sağlayıcısı bunları hazır bulundurur ve sizi bekler. Kendiniz bir kaynak havuzu sürdürmek zorunda değilsiniz. Bunun yerine, bulut sağlayıcısının yatırım yaptığı kaynaklardan yararlanırsınız.

Genel bulutun esnekliği ve rahatlığı çekici olsa da, bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor. Her şeyden önce, genel bulutu kullanırken altyapının denetiminden biraz vazgeçmiş olursunuz. Ne kadar kontrol, bulut piramidinde nereye indiğinize bağlıdır, ancak ne olursa olsun, bulut sağlayıcı altyapınızın bir kısmını kontrol edecektir.

Genel bulutta çalışmayla ilgili güvenlik endişeleri de olabilir. Genel bulutta yer alan ağ, genel İnternet’tir ve İnternet bağlantısı olan herkes tarafından kullanılabilir. Bu, uygulamanıza ve verilerinize yetkisiz erişimi önlemek için güvenlik önlemleri almanız gerekeceği anlamına gelir. Bulut sağlayıcıları bunu anlar ve sizi korumaya yardımcı olmak için güvenlik önlemi sağlarlar, ancak bu önlemler güvenlik gereksinimlerinizi karşılamayabilir.

Genel bulutun diğer bir dezavantajı, sizi bulut sağlayıcısı tarafından tanımlanan belirli yapılandırmaya kilitlemesidir. Örneğin, büyük miktarda disk depolama alanına ihtiyaç duyan bir uygulamanız olduğunu, ancak bunu çalıştırmak için yalnızca tek bir CPU sistemine ihtiyacınız olduğunu varsayalım. Bulut sağlayıcısı, disk alanı gereksinimlerinizi karşılamak için yüksek güçlü, çok CPU’lu bir VM’ye kadar ölçeklendirmenizi gerektirebilir ve böylece maliyetlerinizi gereksiz yere artırır.

Private Cloud;

Özel bulut modeli, tek bir şirkete ayrılmış özel bir ortamda bulutun birçok çekici avantajını (kolay ölçeklendirme ve esneklik gibi şeyler) sağlar. Özel bir bulut, şirket içi bir ortamda barındırılabilir, ancak üçüncü taraf bir barındırma sağlayıcısında da barındırılabilir.

Şirketlerin özel bir bulutu seçmesinin ana nedenlerinden ikisi şunlardır: gizlilik ve mevzuatla ilgili endişeler. Genel buluttan farklı olarak, özel bulutlar yalnızca tek bir kuruluş tarafından erişilebilen özel bir ağ üzerinde çalışır. Bankalar ve tıbbi sağlayıcılar gibi işletmeler, belirli verilere İnternet’ten erişilememesini gerektiren düzenlemelere sahip olabilir ve bu durumlarda özel bulut iyi bir seçim olabilir. Özel bulutların bir diğer yaygın tüketicisi ise yolcu gemisi endüstrisidir. Yolcu gemileri, İnternet erişiminin bulunmadığı uzak bölgelerde çalışır, ancak yine de karmaşık gemi sistemlerinin günlük operasyonları için bulutun avantajlarından yararlanmak isterler.

Özel bulutun bazı dezavantajları vardır. Özel bulutunuzu şirket içinde barındırıyorsanız, muhtemelen BT’ye bulut dışı bir ortamda yapacağınız kadar harcama yapacaksınız. Bulutunuz için donanım ve sanallaştırılmış sistemler için ödeme yapmanız gerekecek ve bulutunuz için yazılım ve altyapıyı yönetebilecek BT personeline ihtiyacınız olacak.

BT maliyetlerinden kaçınmak, şirketlerin özel bulutlar için bir üçüncü taraf barındırma sağlayıcısı kullanmayı seçmelerinin başlıca nedenlerinden biridir, ancak bu seçimin bazı dezavantajları da vardır. Örneğin, özel bulutunuzun yönetimini bir üçüncü tarafa devrettiğinizde, verilerinizin güvenliği gibi önemli hususların kontrolünü kaybedersiniz. Üçüncü taraf sağlayıcılarla çalışırken tam şeffaflık elde etmek genellikle imkansızdır ve özel bulut ağınızdaki verilerin istediğiniz şekilde güvende kalacağını her zaman garanti edemezsiniz.

Hybrid Cloud;

Tahmin edebileceğiniz gibi hibrit bulutlar, genel ve özel bulutların bir karışımıdır. Hibrit bulut ortamında, genel bulut içinde çalışan bir uygulamanız olabilir, ancak bu uygulama şirket içinde güvenli bir şekilde depolanan verilere erişebilir. Ayrıca, uygulamanızın ve kaynaklarının çoğunun özel bir bulutta bulunduğu ancak genel bulutta bulunan hizmetleri veya altyapıyı kullanmak istediğiniz bir senaryonuz olabilir. Gerçekten de, hibrit bir model için uygun olan çeşitli senaryolar neredeyse sonsuzdur.

Hibrit bulut modelleri genellikle bir şirketin buluta ilk girişidir. Birçok şirketin buluta taşınması pahalı olan eski şirket içi sistemleri vardır, ancak bulutun bazı avantajlarından yararlanmak isteyebilirsiniz. Böyle bir senaryoda, bir şirket belirli bir sistemin yalnızca bir kısmını buluta taşıyabilir ve eski sistemi daha sonraki bir zamana kadar şirket içinde bırakabilir.

Hibrit bulut modelini benimseyen tüm şirketler, eski sistemler nedeniyle bunu yapmıyor. Bazı durumlarda, bir şirket altyapısının veya verilerinin bir kısmı üzerinde tam kontrol sağlamak isteyebilir. Genel bulut varlıklarını oluşturmaya paralel olarak şirket içi altyapı oluşturmaya karar verebilirler.

Şirketler hibrit bir model benimsediğinde, genellikle özel, şirket içi ağı genel bulut ağına bağlama yeteneğine ihtiyaç duyarlar. Bulut sağlayıcıları bunu mümkün kılmak için birçok teknoloji sunar. Microsoft Azure’da Sanal Ağlar, Karma Bağlantılar ve Service Bus bu tür teknolojilere yalnızca birkaç örnektir.

Public ve Private Cloud’un birleşiminden ortaya çıkan bulut teknolojisidir.

Community Cloud;

Topluluk bulutu adı verilen dördüncü bir bulut modeline referanslar görebilirsiniz. Topluluk bulutu, özel buluta benzer, ancak kaynakların tek bir şirkete tahsis edilmesi yerine, bir şirketler veya bireyler topluluğuna adanmıştır. birlikte yönetin. Örneğin hastaneler, Sağlık Sigortasını yönetmek için özel olarak tasarlanmış bir topluluk bulutu kullanabilir. 1996 tarihli Taşınabilirlik ve Hesap Verebilirlik Yasası (HIPAA) ve diğer sağlık düzenlemeleri. Finansal kurumlar da ortak olabilir. ilgili düzenlemeleri ve politikaları uygulayan topluluk bulutu bankalar ve finansal ticaret. Ticari bir amaç gütmeyen servislerde kullanılır.

Goverment Cloud;

  • Sadece kamu kuruluşları için o ülke ve eyalete özel olarak yapılmış cloud servisidir. Günümüzde sadece Azure’da uygulanıyor. Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde bulunmaktadır.

Multi Cloud

  • Hibrit bulut ve çoklu bulut arasındaki temel fark, çoklu bulut bilişimi ve depolama cihazlarının tek bir mimaride kullanılmasıdır. Gövdeye bazı anahtar kelimeler eklemeye odaklanmak.