1. Anasayfa
 2. 3th Party / Tools

Coreinfo (SYSINTERNALS)


Yeni bir sunucu satın aldığınızda, işlemcinin ihtiyacınız olan özellikleri destekleyip/desteklemediği konusunda oldukça iyi bir fikre sahip olabilirsiniz. Sunucuyu sanallaştırma hostu olarak kullanmayı planlıyorsanız, muhtemelen AMD-V veya Intel VT-x uzantılarını destekleyen bir sunucu satın alacaksınız. Ancak, bir sunucuyu yeniden konumlandırırken, sistemde hangi işlemcinin tam olarak olduğunu her zaman bilemeyebilirsiniz ve bunun kolay bir şekilde öğrenilmesine rağmen, yine de bu sistemde bulunan kesin özellikleri keşfetmeniz gerekir.

CoreInfo’yu, NUMA mimarisine sahip bilgisayarlarda paralel algoritmalar için karşılaştırmalar ve performans testleri çalıştırmadan önce temel donanım hakkında bilgi toplamak için genellikle yararlı buluyorum. En son sürümlerde eklenen ek bilgiler, paralel kod çalıştırdığınız donanım hakkında bilmeniz gerekenlerin çoğunu sağlar. Basit bir komut satırı yardımcı programı olduğundan, gerekli bilgileri toplamak ve sonuçları bir metin dosyasına kaydetmek için istediğiniz parametre ile kolayca çalıştırabilirsiniz.

Microsoft’un SysInternals birimi, (Mark Russinovich) işlemci tanımlama için mükemmel bir yardımcı programa sahiptir ve işlemcinizin donanım tabanlı sanallaştırma uzantılarını destekleyip / desteklemediğini söylemekten çok daha fazlasını yapar. Coreinfo, her bir mantıksal işlemciye atanan önbelleklerin yanı sıra, mantıksal işlemciler ile fiziksel işlemci, NUMA düğümü ve üzerinde bulundukları soket arasındaki eşlemeyi gösteren bir komut satırı yardımcı programıdır. İşlemciniz için bu bilgileri elde etmek için Windows’un GetLogicalProcessorInformation işlevini kullanır ve ekrana yazdırır.

Kurulum paketi indirme adresi : https://download.sysinternals.com/files/Coreinfo.zip

Coredump komutu parametreleri

ParametreAçıklaması
-cişlemci çekirdekleri hakkında bilgi dökümü
-fişlemci çekirdeği özellikleri hakkında temel bilgilerin dökümü
-gGrupların bilgi dökümü
-lişlemci cache bellek hakkında bilgi dökümü
-nNUMA hakkında bilgilendirme
-sSoketler ile ilgi bilgi dökümü.
-mNUMA erişimi maliyeti hakkında bilgi dökümü
-vSanallaştırma desteği ile ilgili özelliklerin dökümü

Aşağıdaki satırlar, bir Intel Xeon Gold 6130  CPU’da CoreInfo -f çalıştırmanın sonuçlarına bir örnek vermektedir.

Intel(R) Xeon(R) Gold 6130 CPU @ 2.10GHz
Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 4, GenuineIntel
Microcode signature: 0200005E
HTT    	*	Hyperthreading enabled
HYPERVISOR	-	Hypervisor is present
VMX    	*	Supports Intel hardware-assisted virtualization
SVM    	-	Supports AMD hardware-assisted virtualization
X64    	*	Supports 64-bit mode

SMX    	*	Supports Intel trusted execution
SKINIT  	-	Supports AMD SKINIT

NX    	*	Supports no-execute page protection
SMEP   	*	Supports Supervisor Mode Execution Prevention
SMAP   	*	Supports Supervisor Mode Access Prevention
PAGE1GB  	*	Supports 1 GB large pages
PAE    	*	Supports > 32-bit physical addresses
PAT    	*	Supports Page Attribute Table
PSE    	*	Supports 4 MB pages
PSE36   	*	Supports > 32-bit address 4 MB pages
PGE    	*	Supports global bit in page tables
SS    	*	Supports bus snooping for cache operations
VME    	*	Supports Virtual-8086 mode
RDWRFSGSBASE	*	Supports direct GS/FS base access

FPU    	*	Implements i387 floating point instructions
MMX    	*	Supports MMX instruction set
MMXEXT  	-	Implements AMD MMX extensions
3DNOW   	-	Supports 3DNow! instructions
3DNOWEXT 	-	Supports 3DNow! extension instructions
SSE    	*	Supports Streaming SIMD Extensions
SSE2   	*	Supports Streaming SIMD Extensions 2
SSE3   	*	Supports Streaming SIMD Extensions 3
SSSE3   	*	Supports Supplemental SIMD Extensions 3
SSE4a   	-	Supports Streaming SIMDR Extensions 4a
SSE4.1  	*	Supports Streaming SIMD Extensions 4.1
SSE4.2  	*	Supports Streaming SIMD Extensions 4.2

AES    	*	Supports AES extensions
AVX    	*	Supports AVX instruction extensions
FMA    	*	Supports FMA extensions using YMM state
MSR    	*	Implements RDMSR/WRMSR instructions
MTRR   	*	Supports Memory Type Range Registers
XSAVE   	*	Supports XSAVE/XRSTOR instructions
OSXSAVE  	*	Supports XSETBV/XGETBV instructions
RDRAND  	*	Supports RDRAND instruction
RDSEED  	*	Supports RDSEED instruction

CMOV   	*	Supports CMOVcc instruction
CLFSH   	*	Supports CLFLUSH instruction
CX8    	*	Supports compare and exchange 8-byte instructions
CX16   	*	Supports CMPXCHG16B instruction
BMI1   	*	Supports bit manipulation extensions 1
BMI2   	*	Supports bit manipulation extensions 2
ADX    	*	Supports ADCX/ADOX instructions
DCA    	*	Supports prefetch from memory-mapped device
F16C   	*	Supports half-precision instruction
FXSR   	*	Supports FXSAVE/FXSTOR instructions
FFXSR   	-	Supports optimized FXSAVE/FSRSTOR instruction
MONITOR  	-	Supports MONITOR and MWAIT instructions
MOVBE   	*	Supports MOVBE instruction
ERMSB   	*	Supports Enhanced REP MOVSB/STOSB
PCLMULDQ 	*	Supports PCLMULDQ instruction
POPCNT  	*	Supports POPCNT instruction
LZCNT   	*	Supports LZCNT instruction
SEP    	*	Supports fast system call instructions
LAHF-SAHF 	*	Supports LAHF/SAHF instructions in 64-bit mode
HLE    	*	Supports Hardware Lock Elision instructions
RTM    	*	Supports Restricted Transactional Memory instructions

DE    	*	Supports I/O breakpoints including CR4.DE
DTES64  	*	Can write history of 64-bit branch addresses
DS    	*	Implements memory-resident debug buffer
DS-CPL  	*	Supports Debug Store feature with CPL
PCID   	*	Supports PCIDs and settable CR4.PCIDE
INVPCID  	*	Supports INVPCID instruction
PDCM   	*	Supports Performance Capabilities MSR
RDTSCP  	*	Supports RDTSCP instruction
TSC    	*	Supports RDTSC instruction
TSC-DEADLINE	*	Local APIC supports one-shot deadline timer
TSC-INVARIANT	*	TSC runs at constant rate
xTPR   	*	Supports disabling task priority messages

EIST   	*	Supports Enhanced Intel Speedstep
ACPI   	*	Implements MSR for power management
TM    	*	Implements thermal monitor circuitry
TM2    	*	Implements Thermal Monitor 2 control
APIC   	*	Implements software-accessible local APIC
x2APIC  	*	Supports x2APIC

CNXT-ID  	-	L1 data cache mode adaptive or BIOS

MCE    	*	Supports Machine Check, INT18 and CR4.MCE
MCA    	*	Implements Machine Check Architecture
PBE    	*	Supports use of FERR#/PBE# pin

PSN    	-	Implements 96-bit processor serial number

PREFETCHW 	*	Supports PREFETCHW instruction

Maximum implemented CPUID leaves: 00000016 (Basic), 80000008 (Extended).
Maximum implemented address width: 48 bits (virtual), 46 bits (physical).

Processor signature: 00050654

İlk sütun komut kümesi kısa adını, ikinci sütun CPU’nun bu komut kümesini desteklediğini göstermek için bir yıldız işareti (*) gösterir ve üçüncü sütun komut kümesi için net bir açıklama sağlar. Elbette, birçok modern Intel CPU, satırların çoğunda yıldız işaretleri gösterecektir.