Exchange Server 2019 CU 8 kurulumu sonrası Event id 1003, 1309 ve 4999 hatalarının giderilmesi

Merhabalar bu makalemde Exchange Server 2019 CU 8 güncellemeden sonra karşılaşmış olduğum Event id 1003, 1309 and 4999 hatasının giderilmesine değiniyor olacağım.

Exchange Server 2019 CU 8 güncellemesi sonrasında her şey yolunda görünüyor (posta akışı ve istemci erişimi) ancak işletim sistemi Event Loglarında birkaç yeni Event olduğunu fark ettim Yapmış olduğum health check ve konfigürasyon kontrolleri ve birçok test çalıştırıyorum ve her şey çalışıyor gibi görünüyor ama ilk defa denk geldiğim Event ID 1003, 1309 ve 4999 hataları ile karşılaştım.

Event ID 1003 Log İçeriği;

[Mapi] An internal server error occurred. The unhandled exception was: Microsoft.Exchange.Collections.TimeoutCache.DuplicateKeyException: Cannot add a duplicate key. Use Insert instead
  at Microsoft.Exchange.Security.Authentication.FederatedAuthService.CacheReader.AddEntry(String userKey, Int32 userPolicy, ConfigWrapper config)
  at Microsoft.Exchange.Security.Authentication.FederatedAuthService.BasicAuthPolicyRepo.GetUserPolicy(String userKey, Int32 traceId, Int32& userPolicy, HttpApplication httpApplication, IRecipientSession recipientSession, IConfigurationSession configSession, ConfigWrapper config)
  at Microsoft.Exchange.Security.Authentication.FederatedAuthService.BasicAuthPolicyEvaluator.IsBasicAuthAllowed(String userKey, String protocolName, Int32 traceId, HttpApplication httpApplication, IRecipientSession recipientSession, IConfigurationSession configSession, ConfigWrapper config)
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyModule.IsLegacyAuthAllowed(HttpApplication httpApplication)
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyModule.OnPostAuthenticateInternal(HttpApplication httpApplication)
  at Microsoft.Exchange.Common.IL.ILUtil.DoTryFilterCatch(Action tryDelegate, Func`2 filterDelegate, Action`1 catchDelegate)

Event ID 1009 Log İçeriği;

Event code: 3005 
Event message: An unhandled exception has occurred. 
Event time: 2/11/2021 2:48:32 PM 
Event time (UTC): 2/11/2021 11:48:32 AM 
Event ID: 8255e01d6c69427a880fc0c3a866f8ea 
Event sequence: 265 
Event occurrence: 262 
Event detail code: 0 
 
Application information: 
  Application domain: /LM/W3SVC/1/ROOT/mapi-1-132574406974635191 
  Trust level: Full 
  Application Virtual Path: /mapi 
  Application Path: E:\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\mapi\ 
  Machine name: VKK-EXC02 
 
Process information: 
  Process ID: 3468 
  Process name: w3wp.exe 
  Account name: NT AUTHORITY\SYSTEM 
 
Exception information: 
  Exception type: DuplicateKeyException 
  Exception message: Cannot add a duplicate key. Use Insert instead
  at Microsoft.Exchange.Security.Authentication.FederatedAuthService.CacheReader.AddEntry(String userKey, Int32 userPolicy, ConfigWrapper config)
  at Microsoft.Exchange.Security.Authentication.FederatedAuthService.BasicAuthPolicyRepo.GetUserPolicy(String userKey, Int32 traceId, Int32& userPolicy, HttpApplication httpApplication, IRecipientSession recipientSession, IConfigurationSession configSession, ConfigWrapper config)
  at Microsoft.Exchange.Security.Authentication.FederatedAuthService.BasicAuthPolicyEvaluator.IsBasicAuthAllowed(String userKey, String protocolName, Int32 traceId, HttpApplication httpApplication, IRecipientSession recipientSession, IConfigurationSession configSession, ConfigWrapper config)
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyModule.IsLegacyAuthAllowed(HttpApplication httpApplication)
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyModule.OnPostAuthenticateInternal(HttpApplication httpApplication)
  at Microsoft.Exchange.Common.IL.ILUtil.DoTryFilterCatch(Action tryDelegate, Func`2 filterDelegate, Action`1 catchDelegate)
  at System.Web.HttpApplication.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
  at System.Web.HttpApplication.ExecuteStepImpl(IExecutionStep step)
  at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)

 
 
Request information: 
  Request URL: https://mail.kadirkozan.com:443/mapi/nspi/?MailboxId=47fb7aeb-1a6b-41a4-bf2e-764c424779fc@kadirkozan.com 
  Request path: /mapi/nspi/ 
  User host address: 192.168.3.192 
  User: VKK\kadir.kozan
  Is authenticated: True 
  Authentication Type: Negotiate 
  Thread account name: NT AUTHORITY\SYSTEM 
 
Thread information: 
  Thread ID: 58 
  Thread account name: NT AUTHORITY\SYSTEM 
  Is impersonating: False 
  Stack trace:  at Microsoft.Exchange.Security.Authentication.FederatedAuthService.CacheReader.AddEntry(String userKey, Int32 userPolicy, ConfigWrapper config)
  at Microsoft.Exchange.Security.Authentication.FederatedAuthService.BasicAuthPolicyRepo.GetUserPolicy(String userKey, Int32 traceId, Int32& userPolicy, HttpApplication httpApplication, IRecipientSession recipientSession, IConfigurationSession configSession, ConfigWrapper config)
  at Microsoft.Exchange.Security.Authentication.FederatedAuthService.BasicAuthPolicyEvaluator.IsBasicAuthAllowed(String userKey, String protocolName, Int32 traceId, HttpApplication httpApplication, IRecipientSession recipientSession, IConfigurationSession configSession, ConfigWrapper config)
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyModule.IsLegacyAuthAllowed(HttpApplication httpApplication)
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyModule.OnPostAuthenticateInternal(HttpApplication httpApplication)
  at Microsoft.Exchange.Common.IL.ILUtil.DoTryFilterCatch(Action tryDelegate, Func`2 filterDelegate, Action`1 catchDelegate)
  at System.Web.HttpApplication.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
  at System.Web.HttpApplication.ExecuteStepImpl(IExecutionStep step)
  at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
 
 
Custom event details: 

Event id : 4999

Watson report about to be sent for process id: 6868, with parameters: E12IIS, c-RTL-AMD64, 15.02.0792.005, w3wp#MSExchangeOWAAppPool, M.E.C.Owa2.Server, M.E.C.O.S.C.OwaMapiNotificationManager.SubscribeToSuiteNotification, System.NotSupportedException, 80d2-dumptidset, 15.02.0792.005.
ErrorReportingEnabled: True 

Yularıdakı bölümünde açıklanan DuplicateKeyException hatasını alırken kullanıcılardan Outlook için kimlik bilgileri istenebilir. CU8’de yapılan değişikliği geri almak için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz:

Set-OrganizationConfig -DefaultAuthenticationPolicy $null