Exchange Server 2019 CU8’den CU9 Güncellemesinde Configuring Prerequisites adımında %85’deki Takılma Sorunun Giderilmesi
 1. Anasayfa
 2. Microsoft Exchange Server

Exchange Server 2019 CU8’den CU9 Güncellemesinde Configuring Prerequisites adımında %85’deki Takılma Sorunun Giderilmesi

Merhabalar, bu makalemde Exchange Server 2019 CU8 ‘den CU9 güncellemesine geçiş sırasındaki ön gereksinimlerin kontrol edildiği Configuration Prerequest adımındaki %85’lık orandaki takılma sorunun giderilmesine değiniyor olağım,

Bu takılma durumunun hangi aşamadan olduğunu kontrol etmek için; bu adımdaki ekranda herhangi bir işlem yapmadan bekleyiniz. Zaman aşımı tamamlandıktan sonra aşağıdaki bu hata ekranda görüntülenecek ve exchange server kurulum loglarına eklenecktir.

Zaman aşımı tamamlandıktan sonra bu ekranda alınacak olan uyarı mesajını ve içeriği aşağıdaki gibidir.

Error:
The following error was generated when "$error.Clear(); 
     $keyPath = "HKLM:\Software\Microsoft\WebManagement\Server";
     if (!(Get-Item $keyPath -ErrorAction SilentlyContinue))
     {
      New-Item $keyPath -Force
     }
     Set-ItemProperty -path $keyPath -name "EnableRemoteManagement" -value 0x1 -Type DWORD -Force;

     if (Get-Service WMSVC* | ?{$_.Name -eq 'WMSVC'})
     {
      Set-Service WMSVC -StartupType Automatic
      Stop-SetupService -ServiceName WMSVC;
      Start-SetupService -ServiceName WMSVC
     }
    " was run: "Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.ServiceDidNotReachStatusException: Service 'WMSVC' failed to reach status 'Running' on this server.
  at Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.ThrowError(Exception exception, ErrorCategory errorCategory, Object target, String helpUrl)
  at Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.WriteError(Exception exception, ErrorCategory category, Object target)
  at Microsoft.Exchange.Management.Tasks.ManageSetupService.WaitForServiceStatus(ServiceController serviceController, ServiceControllerStatus status, Unlimited`1 maximumWaitTime, Boolean ignoreFailures, Boolean sendWatsonReportForHungService)
  at Microsoft.Exchange.Management.Tasks.ManageSetupService.StartService(ServiceController serviceController, Boolean ignoreServiceStartTimeout, Boolean failIfServiceNotInstalled, Unlimited`1 maximumWaitTime, String[] serviceParameters)
  at Microsoft.Exchange.Management.Tasks.ManageSetupService.StartService(String serviceName, Boolean ignoreServiceStartTimeout, Boolean failIfServiceNotInstalled, Unlimited`1 maximumWaitTime, String[] serviceParameters)
  at Microsoft.Exchange.Management.Tasks.StartSetupService.InternalProcessRecord()
  at Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.<ProcessRecord>b__91_1()
  at Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.InvokeRetryableFunc(String funcName, Action func, Boolean terminatePipelineIfFailed)".

Bu hatanın tespit edileceği diğer bir yöntemde; Exchange Server kurulum log dosyasında log içeriğinin kontrol edilmesi olacaktır.

[04/14/2021 18:41:33.0975] [2] Service Control Manager reports no process ID for service WMSVC.
[04/14/2021 18:41:33.0986] [2] Unable to get the process ID for service WMSVC because another similar process 0 was found
[04/14/2021 18:41:33.0992] [2] [ERROR] Service 'WMSVC' failed to reach status 'Running' on this server.
[04/14/2021 18:41:34.0009] [2] [ERROR] Service 'WMSVC' failed to reach status 'Running' on this server.
[04/14/2021 18:41:34.0020] [2] Ending processing Start-SetupService
[04/14/2021 18:41:34.0025] [1] The following 1 error(s) occurred during task execution:
[04/14/2021 18:41:34.0025] [1] 0. ErrorRecord: Service 'WMSVC' failed to reach status 'Running' on this server.
[04/14/2021 18:41:34.0026] [1] 0. ErrorRecord: Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.ServiceDidNotReachStatusException: Service 'WMSVC' failed to reach status 'Running' on this server.

Ayrıca Windows işletim sisteminin Application event loglarını kontrol ettiğiniz Event ID 1007 ile karşılaşacağınız WMSVC uygulamasının kulanmış olduğu ssl sertifikasına ulaşılamaz yada sertifika süresinin dolmasından dolayı bu servisi başlatamamaktadır.

IISWMSVC_STARTUP_UNABLE_TO_READ_CERTIFICATE

Unable to read the certificate with thumbprint '360b19358340a96f86677b20e086973a7afc0344'. Please make sure the SSL certificate exists and that is correctly configured in the Management Service page.

Process:WMSvc
User=NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE

Bu sorunun en yaygın nedeni, WMSVC sertifikasının sunucudaki sertifika deposundan silinmiş olmasıdır. Kimi zaman admin tarafından yapılan bir hata yada Exchange Server CU ve Security Update lerinin başarısız olarak güncellemesi sonucu bu sertifika yeniden oluşturulabilir. Bu sorunu gidermek için IIS de VMSVC için yeni bir sertifika oluşturulabilir.

Bu işlem için; IIS Manager uygulamasını açınız. Sunucu adını seçiniz ve ardından Server Certificates‘i seçiniz.

Action bölmesinde “Create Self-Signed Certificate” ‘e tıklayınız.

Sertifikayı “WMSVC” olarak adlandırınız ve kendinden imzalı sertifikanın oluşturulmasını tamamlayın.

Sertifika oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra IIS’de “Management Service” ‘i çalıştırınız.

Az önce oluşturduğunuz self-signed certificate seçin ve değişikliği uygulayınız.

Sertifika ekleme işlemi tamamlandıktan sonra “Management Service” başlatınız.

Exchange kurulumunu yeniden başlatın ve bu adımı geçip başarıyla kurulumu tamamlayacaktır.