Exchange Server 2019 Event id 1309 MAPI Hatasının giderilmesi
 1. Anasayfa
 2. Microsoft Exchange Server

Exchange Server 2019 Event id 1309 MAPI Hatasının giderilmesi

Merhabalar, bu makalemde Microsoft Exchange Server 2019 veya Exchange Server 2013’ü başarıyla yüklediniz. Yükleme işlemi başarısız olmuş veya bir aşamada kesintiye uğramış ve ardından devam etmiş ve sonunda başarıyla tamamlanmış olabilir. Ancak Exchange Control Panel ‘da (ECP) veya Outlook Web App’e (OWA) erişmeye çalıştığınızda aşağıdaki hata ile karşılaşılması durumunda yapılması gerekenlere değineceğim.

Bu hataya ilişkin durumun event log içeriği aşağıdaki gibidir.

Ayrıca, işletim sistemi Application Log’larında aşağıdaki olay ile kaydedilebilir;

Event code: 3005 
Event message: An unhandled exception has occurred. 
Event time: 2/11/2021 2:48:32 PM 
Event time (UTC): 2/11/2021 11:48:32 AM 
Event ID: 8255e01d6c69427a880fc0c3a866f8ea 
Event sequence: 265 
Event occurrence: 262 
Event detail code: 0 
 
Application information: 
  Application domain: /LM/W3SVC/1/ROOT/mapi-1-132574406974635191 
  Trust level: Full 
  Application Virtual Path: /mapi 
  Application Path: E:\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\mapi\ 
  Machine name: VKK-EXC02 
 
Process information: 
  Process ID: 3468 
  Process name: w3wp.exe 
  Account name: NT AUTHORITY\SYSTEM 
 
Exception information: 
  Exception type: DuplicateKeyException 
  Exception message: Cannot add a duplicate key. Use Insert instead
  at Microsoft.Exchange.Security.Authentication.FederatedAuthService.CacheReader.AddEntry(String userKey, Int32 userPolicy, ConfigWrapper config)
  at Microsoft.Exchange.Security.Authentication.FederatedAuthService.BasicAuthPolicyRepo.GetUserPolicy(String userKey, Int32 traceId, Int32& userPolicy, HttpApplication httpApplication, IRecipientSession recipientSession, IConfigurationSession configSession, ConfigWrapper config)
  at Microsoft.Exchange.Security.Authentication.FederatedAuthService.BasicAuthPolicyEvaluator.IsBasicAuthAllowed(String userKey, String protocolName, Int32 traceId, HttpApplication httpApplication, IRecipientSession recipientSession, IConfigurationSession configSession, ConfigWrapper config)
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyModule.IsLegacyAuthAllowed(HttpApplication httpApplication)
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyModule.OnPostAuthenticateInternal(HttpApplication httpApplication)
  at Microsoft.Exchange.Common.IL.ILUtil.DoTryFilterCatch(Action tryDelegate, Func`2 filterDelegate, Action`1 catchDelegate)
  at System.Web.HttpApplication.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
  at System.Web.HttpApplication.ExecuteStepImpl(IExecutionStep step)
  at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)

 
 
Request information: 
  Request URL: https://mail.kadirkozan.com:443/mapi/nspi/?MailboxId=47fb7aeb-1a6b-41a4-bf2e-764c424779fc@kadirkozan.com 
  Request path: /mapi/nspi/ 
  User host address: 192.168.100.192 
  User: VKK\kadir.kozan
  Is authenticated: True 
  Authentication Type: Negotiate 
  Thread account name: NT AUTHORITY\SYSTEM 
 
Thread information: 
  Thread ID: 58 
  Thread account name: NT AUTHORITY\SYSTEM 
  Is impersonating: False 
  Stack trace:  at Microsoft.Exchange.Security.Authentication.FederatedAuthService.CacheReader.AddEntry(String userKey, Int32 userPolicy, ConfigWrapper config)
  at Microsoft.Exchange.Security.Authentication.FederatedAuthService.BasicAuthPolicyRepo.GetUserPolicy(String userKey, Int32 traceId, Int32& userPolicy, HttpApplication httpApplication, IRecipientSession recipientSession, IConfigurationSession configSession, ConfigWrapper config)
  at Microsoft.Exchange.Security.Authentication.FederatedAuthService.BasicAuthPolicyEvaluator.IsBasicAuthAllowed(String userKey, String protocolName, Int32 traceId, HttpApplication httpApplication, IRecipientSession recipientSession, IConfigurationSession configSession, ConfigWrapper config)
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyModule.IsLegacyAuthAllowed(HttpApplication httpApplication)
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyModule.OnPostAuthenticateInternal(HttpApplication httpApplication)
  at Microsoft.Exchange.Common.IL.ILUtil.DoTryFilterCatch(Action tryDelegate, Func`2 filterDelegate, Action`1 catchDelegate)
  at System.Web.HttpApplication.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
  at System.Web.HttpApplication.ExecuteStepImpl(IExecutionStep step)
  at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
 
 
Custom event details: 

Bu sorun, SharedWebConfig.config dosyası aşağıdaki konumlardan birinde eksik ile oluşmaktadır.

Bu sorunu gidermek için şu adımların yapılması gerekecektir;

Sorunla karşılaşan sunucuda, dosyanın eksik olduğu konumu belirleyin.

Eksik dosyayı oluşturunuz. Bu işlem için önce; Geçerli dizini Exchange yükleme yolu altındaki bin klasörüyle değiştirmek için cd% ExchangeInstallPath% \ bin komutunu çalıştırınız.

Eksik olan dosyayı oluşturmak için DependentAssemblyGenerator.exe aracını kullanınız. Eksik olan dosya C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\ClientAccess‘te dizininde ise aşağıdaki örnek komutu çalıştırınız.

DependentAssemblyGenerator.exe -exchangePath "%ExchangeInstallPath%\bin" -exchangePath "%ExchangeInstallPath%\ClientAccess" -configFile "%ExchangeInstallPath%\ClientAccess\SharedWebConfig.config"

Bu işlemden sonra IISRSET yada işletim sisteminizi yeniden başlatınız.