Exchange Server Servislerinin Durdurulması (stop), Başlatılması (start) ve Yeniden Başlatılması (restart)
  1. Anasayfa
  2. Microsoft Exchange Server

Exchange Server Servislerinin Durdurulması (stop), Başlatılması (start) ve Yeniden Başlatılması (restart)

Merhabalar, bazı Exchange Server servislerinin yeniden başlatmanız gerekir. Exchange Server’in işletim sisteminin yeniden başlatma seçeneğiniz vardır fakat yeniden başlatmak daha fazla zaman ve çaba gerektirir, ardından Exchange hizmetlerini yeniden başlatmak gerekir. Windows Servisleri services.msc aracılığıyla yeniden başlatmak mümkündür. Servisleri PowerShell aracılığıyla yeniden başlatmak kadar hızlı değildir.

Bu makalemde, Exchange Server servislerinin PowerShell aracılığıyla nasıl yeniden başlatacağına değindim.

Windows Server işletim sistemi üzerindeki Exchange Server’a ait servislerin listesini oluşturunuz. Bu işlem için Exchange Management Shell’i yönetici olarak çalıştırınız ve aşağıdaki komutu çalıştırınız. Sunucudaki tüm Exchange servislerinin bir listesini oluşturacaktır. Bu listede çalışan ve durdurulmuş servisler de olabilir.

Get-Service | Where {$_.DisplayName -Like "*Exchange*"} | Where {$_.DisplayName -NotLike "*Hyper-V*"} | Format-Table DisplayName, Name, Status

Microsoft Exchange Server’a ait bütün servislerin durdurulması için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz.

$services = Get-Service | ? { $_.name -like "MSExchange*" -and $_.Status -eq "Running"} foreach ($service in $services) {Stop-Service $service.name -Force}

Durdurulan Exchange Server servislerinin başlatılması için;

$services = get-wmiobject win32_service | ? {$_.name -like "MSExchange*" -and $_.StartMode -eq "Auto"} foreach ($service in $services) {Start-Service $service.name -Force}

Açık olan (çalışan) Exchange Server servislerin yeniden başlatılması için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. Bu komut çalışmayan (stoped) durumdaki servisleri yeniden başlatmayacaktır.

$services = Get-Service | ? { $_.name -like "MSExchange*" -and $_.Status -eq "Running"};foreach ($service in $services) {Restart-Service $service.name -Force}

Sunucu üzerindeki Exchange servislerinin başlangıç türü otomatik olanların yeniden başlatılması için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz. Bu komutun kullanılması ile; Exchange servislerinin şu anda otomatik başlangıç tipi ile durdurulmuşsa, komutu çalıştırdıktan sonra servis başlayacaktır.

$services = get-wmiobject win32_service | ? {$_.name -like "MSExchange*" -and $_.StartMode -eq "Auto"};foreach ($service in $services) {Restart-Service $service.name -Force}