Exchange Server’da Arbitration Mailbox’ların Taşınması
  1. Anasayfa
  2. Microsoft Exchange Server

Exchange Server’da Arbitration Mailbox’ların Taşınması

Merhabalar, bu makalemde Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019’da bulunan arbitration posta kutularının başka bir veri tabanına taşınmasını açıklıyor olacağım.

Arbitration posta kutuları, farklı türde sistem verilerini depolamak ve mesajlaşma onayı iş akışını yönetmek için kullanılan sistem posta kutularıdır.

Exchange Server’daki arbitration posta kutusu, Exchange Server ortamında ortaya çıkan sorunların çözümü için oluşturulan bir özel posta kutusudur. Bu posta kutusu Exchange Server ortamında meydana gelen çeşitli hataların, uyuşmazlıkların ve sorunların çözümü için kullanılmaktadır.

Exchange Server’da, birçok görevin ve hizmetin, otomatik olarak çalışan bir sistem tarafından gerçekleştirilir. Örneğin, posta gönderenin gönderdiği bir e-posta, Exchange Server tarafından alınır ve alıcının posta kutusuna teslim edilir. Ancak, bir hata meydana gelirse veya teslimat işlemi başarısız olursa, Exchange Server’ın bir hizmet hesabı olan “Arbitration Mailbox” bu hatayı ele almak için devreye girer.

Arbitration posta kutusu, Exchange Server’da birçok farklı senaryoda kullanılır. Örneğin, bozuk bir veritabanı veya hatalı bir arşivleme işlemi gibi hatalar, bu posta kutusu tarafından ele alınabilir. Ayrıca, Exchange Server’da meydana gelen güvenlik ihlalleri de bu posta kutusu tarafından ele alınabilir.

Exchange Server’daki arbitration posta kutusu, sistem yöneticilerinin Exchange Server ortamındaki sorunları çözmelerine yardımcı olur ve Exchange Server ortamının güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Not : Yapınıza mevcut Exchange Server sürümünden daha yüksek bir Exchange Server sürümü yüklediniz. Yapınız içerisindeki en güncel Exchange Server sürümüne arbitration mailboxlarının taşımanızı mutlaka öneririm. Aynı Exchange Server sürümünü yüklerseniz, arbitration posta kutularını taşımak zorunda değilsiniz.

Exchange Server’daki arbitration posta kutusu, farklı bir veritabanına taşınabilir. Bu durum özellikle mevcut veritabanında bir sorun olduğunda veya bir veritabanının performansı düştüğünde yararlı olabilir. Ayrıca yapınızda sürüm güncellemesi (migration) ile farklı bir veritabanına taşıma işlemi veritabanı yönetimi ve optimizasyonu için de yararlı olacaktır.

Exchange Server’da Arbitration posta kutusunu farklı bir veritabanına taşımak için aşağıdaki adımları yapmak gerekcektir.

  • Exchange Management Shell’i yöneticici olarak çalıştırınız.
  • “Set-ADServerSettings” cmdlet’ini “-ViewEntireForest” parametresini de ekleyerek çalıştırınız. Bu komut çıktısında tüm forst nesneleri görüntülemeniz sağlanacaktır.
Set-ADServerSettings -ViewEntireForest $true

Arbitration posta kutularını almak için “-Arbitration” parametresini de içeren Get-Mailbox komutun çalıştırınız.

Arbitration posta kutularının listesinin görüntülemek için “-Arbitration” parametresini de içeren Get-Mailbox komutu çalıştırılır.

Get-Mailbox -Arbitration | Format-Table Name, ServerName, Database, AdminDisplayVersion

Arbitration posta kutularını taşımaya başlamadan önce posta kutusu veritabanının isimlerinin kontrol edilmesi gerekecektir. Ayrıca posta kutusu veritabanının bağlı olup olmadığını kontrol etmek de önemldir. Aksi takdirde Arbitration posta kutularını bu posta kutusu veritabanına taşımak imkansız olacaktır.Get-MailboxDatabase komutu çalıştırınız. “-IncludePreExchange” parametresi ile Exchange Server sürümünüz ve önceki Exchange sürümleri hakkında bilgi verecektir.

Yapınızda Exchange Server 2010 ve Exchange Server 2016 çalışıyor ise, Exchange Server 2016’dan Get-MailBoxDatabase cmdlet’ini çalıştırırsanız size sadece Exchange Server 2016’da çalışan veritabanlarını gösterecektir. Eğer “-IncludePreExchange” paramteresini de kullanırsanız size Exchange Server 2010 posta kutusu veritabanlarını da listeleyecektir.
Get-MailboxDatabase -IncludePreExchange -Status | Sort Name | Format-Table Name, Server, Mounted, AdminDisplayVersion

Arbitration posta kutularını farklı posta kutusu veritabanlarına ayırmak zorunda değilsiniz. Ama bunun yerine Arbitration posta kutularını tek bir posta kutusu veritabanına taşımanızı öneririm.

Arbitration posta kutularını taşımak, posta kutularını başka bir veritabanına taşımakla aynıdır. Aradaki fark sadece “-Arbitration” parametresini kullanmaktır.

Aşağıdaki komut ile Arbitration posta kutularını farklı bir veri tabanına taşıyabilirsiniz.

Get-Mailbox -Arbitration | New-MoveRequest -TargetDatabase "EXC-DB0X"

Arbitration posta kutuları taşıma taleplerinin ilerleme durumunu kontrol etmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Get-MoveRequest | Get-MoveRequestStatistics

Arbitration posta kutularının hedef veritabanına başarıyla taşınıp/ taşınmadığını aşağıdaki komut ile doğrulayınız.

Get-Mailbox -Arbitration | Format-Table Name, ServerName, Database, AdminDisplayVersion

Taşıma işlemi tamamlandıktan sonra bu listeyi temizlemek için, tamamlanan taşıma isteklerini kaldırınız.
Get-MoveRequest -MoveStatus Completed | Remove-MoveRequest -Confirm:$False