Komut Satırı Kullanılarak Windows Server işletim sisteminde TLS 1.2 ve TLS 1.3’ü Etkinleştirilmesi
  1. Anasayfa
  2. Windows Client

Komut Satırı Kullanılarak Windows Server işletim sisteminde TLS 1.2 ve TLS 1.3’ü Etkinleştirilmesi

CMD uygulamasını kullanarak Windows Server işletim sisteminde TLS 1.2 ve TLS 1.2’yi etkinleştirmek için aşağıdaki komutları çalıştırmanız yeterli olacaktır.

TLS 1.2 Etkinleştirilmesi için;

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client" /v DisabledByDefault /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client" /v Enabled /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server" /v DisabledByDefault /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server" /v Enabled /t REG_DWORD /d 1 /f

TLS 1.3 Etkinleştirilmesi için;

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\HTTP\Parameters" /v EnableHttp3 /t REG_DWORD /d 1 /f