Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019 Sürümlerinde “HMACProvider.GetCertificates:protectionCertificates” ve “Unable to connect to OWA/ECP “protectionCertificates.Length
 1. Anasayfa
 2. Microsoft Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019 Sürümlerinde “HMACProvider.GetCertificates:protectionCertificates” ve “Unable to connect to OWA/ECP “protectionCertificates.Length<1" hatalarının giderilmesi

Microsoft Exchange Server çalıştıran bir sunucuya yüklenen güvenlik güncelleştirmesi yükledikten sonra, (özellikle de KB5004778) Outlook Web Access (OWA) ve Exchange Control Panel (ECP) ve her iki uygulama da sunucuda çalışmayı durdururuyor. Bu hatalar, güvenlik güncelleştirmesi User Access Control’un (UAC) etkinleştirildiği ancak yükseltilmiş izinler kullanılmadan bir sunucuya manuel olarak yüklendiyse oluşmaktadır.

OAuth sertifikasının (Microsoft Exchange Server Auth Certificate) süresi dolduğunda tetikleniyor gibi görünüyor, ama Microsoft tam olarak bunu özetleyen bir makale yayınladı, OWA/ECP‘nin OAuth sertifikanızın süresi dolduğunda çalışmayı durduruyor. Bu sorunu çözmek için aşağıdakileri gerçekleştiriniz.

Bu hata’ya ait event log içeriği;

Event code: 3005 
Event message: An unhandled exception has occurred. 
Event time: 1/28/2022 11:46:24 PM 
Event time (UTC): 1/28/2022 8:46:24 PM 
Event ID: b42d65709d0b406a9fa9a7dfc06ee71b 
Event sequence: 7 
Event occurrence: 6 
Event detail code: 0 
 
Application information: 
  Application domain: /LM/W3SVC/1/ROOT/owa-1-132878760844657710 
  Trust level: Full 
  Application Virtual Path: /owa 
  Application Path: E:\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\owa\ 
  Machine name: EXC01 
 
Process information: 
  Process ID: 644 
  Process name: w3wp.exe 
  Account name: NT AUTHORITY\SYSTEM 
 
Exception information: 
  Exception type: ExAssertException 
  Exception message: ASSERT: HMACProvider.GetCertificates:protectionCertificates.Length<1
  at Microsoft.Exchange.Diagnostics.ExAssert.AssertInternal(String formatString, Object[] parameters)
  at Microsoft.Exchange.Diagnostics.ExAssert.RetailAssert[T1,T2](Boolean condition, String formatString, T1 parameter1, T2 parameter2)
  at Microsoft.Exchange.Clients.Common.HmacProvider.GetCertificates()
  at Microsoft.Exchange.Clients.Common.HmacProvider.GetHmacProvider()
  at Microsoft.Exchange.Clients.Common.HmacProvider.ComputeHmac(Byte[][] messageArrays)
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.FbaModule.SetCadataCookies(HttpApplication httpApplication)
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.FbaFormPostProxyRequestHandler.HandleFbaFormPost(BackEndServer backEndServer)
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.FbaFormPostProxyRequestHandler.ShouldContinueProxy()
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyRequestHandler.BeginProxyRequestOrRecalculate()
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyRequestHandler.InternalOnCalculateTargetBackEndCompleted(TargetCalculationCallbackBeacon beacon)
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyRequestHandler.<>c__DisplayClass280_0.<OnCalculateTargetBackEndCompleted>b__0()
  at Microsoft.Exchange.Common.IL.ILUtil.DoTryFilterCatch(Action tryDelegate, Func`2 filterDelegate, Action`1 catchDelegate)
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyRequestHandler.CallThreadEntranceMethod(Action method)

 
 
Request information: 
  Request URL: https://localhost:443/OWA/auth.owa 
  Request path: /OWA/auth.owa 
  User host address: ::1 
  User: KADIRKOZAN\HealthMailboxbd49d4d 
  Is authenticated: True 
  Authentication Type: Basic 
  Thread account name: NT AUTHORITY\SYSTEM 
 
Thread information: 
  Thread ID: 39 
  Thread account name: NT AUTHORITY\SYSTEM 
  Is impersonating: False 
  Stack trace:  at Microsoft.Exchange.Diagnostics.ExAssert.AssertInternal(String formatString, Object[] parameters)
  at Microsoft.Exchange.Diagnostics.ExAssert.RetailAssert[T1,T2](Boolean condition, String formatString, T1 parameter1, T2 parameter2)
  at Microsoft.Exchange.Clients.Common.HmacProvider.GetCertificates()
  at Microsoft.Exchange.Clients.Common.HmacProvider.GetHmacProvider()
  at Microsoft.Exchange.Clients.Common.HmacProvider.ComputeHmac(Byte[][] messageArrays)
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.FbaModule.SetCadataCookies(HttpApplication httpApplication)
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.FbaFormPostProxyRequestHandler.HandleFbaFormPost(BackEndServer backEndServer)
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.FbaFormPostProxyRequestHandler.ShouldContinueProxy()
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyRequestHandler.BeginProxyRequestOrRecalculate()
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyRequestHandler.InternalOnCalculateTargetBackEndCompleted(TargetCalculationCallbackBeacon beacon)
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyRequestHandler.<>c__DisplayClass280_0.<OnCalculateTargetBackEndCompleted>b__0()
  at Microsoft.Exchange.Common.IL.ILUtil.DoTryFilterCatch(Action tryDelegate, Func`2 filterDelegate, Action`1 catchDelegate)
  at Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyRequestHandler.CallThreadEntranceMethod(Action method)
 
 
Custom event details: 

Exchange Management Shell aracını run-as-administrator yetkisi ile çalıştırınız.

 • Aşağıdaki komutu çalıştırın. (kadirkozan.com.tr’yi SMTP etki alanınızla değiştiriniz)
New-ExchangeCertificate -KeySize 2048 -PrivateKeyExportable $true -SubjectName "cn=Microsoft Exchange Server Auth Certificate" -FriendlyName "Microsoft Exchange Server Auth Certificate" -DomainName "kadirkozan.com.tr"
New-ExchangeCertificate -KeySize 2048 -PrivateKeyExportable $true -SubjectName “cn=Microsoft Exchange Server Auth Certificate” -FriendlyName “Microsoft Exchange Server Auth Certificate” -DomainName @() 
 • Bu komutun çıktısındaki “thumbprint” bilgisini mutlaka not ediniz, bir sonraki komut için buna ihtiyacınız olacak. Şimdi diğer komutları çalıştırınız.
Set-AuthConfig -NewCertificateThumbprint "Thumbprint" -NewCertificateEffectiveDate (Get-Date)
Set-AuthConfig -PublishCertificate
Set-AuthConfig -ClearPreviousCertificate
 • OWA/ECP’ye erişim sorunu,
 • Ortamınızda Load Balance var ise; oturum açmaya çalışırken ana OWA sayfasına geri dönüyorsunuz.
 • Birden fazla Exchange sunucunuz varsa, her birinde aşağıdaki komutları çalıştırmanız gerekir, ancak önce yeni Exchange Auth Certificate bu sunuculara kopyalanmasını beklemeniz gerekecektir.
Restart-Service MSExchangeServiceHost
Restart-WebAppPool MSExchangeOWAAppPool
Restart-WebAppPool MSExchangeECPAppPool
 • Bunun çoğaltılması birkaç saat sürebilir (Microsoft durumundan bir saatten fazla), ancak sonra her şey yeniden çalışmaya başlar. Her sunucunun yeni Auth yapılandırmasından haberdar olduğunu doğrulamak istiyorsanız, “Get-AuthConfig” çalıştırabilir ve thumbprint ile geçerlilik tarihinin yeni sertifikanızla ve ilk “Set-AuthConfig” komutunu yürüttüğünüz zamanla eşleştiğini doğrulayabilirsiniz. Bir Hybrid Exchange ortamınız varsa, bu değişiklikleri Azure Active Directory’de güncellemeniz gerekecektir.
Get-ExchangeCertificate -thumbprint "Thumbprint" | New-ExchangeCertificate
 • Bu yapıldıktan sonra, IIS’yi açarak, “Exchange Back End” sitesine göz atarak, “Binding“ı seçerek ve yeni sertifikayı kullanmak için HTTPS bağlamasını düzenleyerek Exchange Server’ınızdaki sertifika bağlamasını değiştirin. Eski sertifika ile aynı ada sahip olacaktır, bu nedenle sertifikanızın özelliklerini görmek için “View”e tıkladığınızdan emin olun ve sertifikanın yeni süresinin dolmasına dikkat edin.

Not : Bu işlemleri yaptıktan sonra mutlaka en az 3 saat bekleyiniz. Yapılan bu değişikliğin ECP ve OWA tarafında etkin olması zaman alacaktır.