Oracle Enterprise Linux’a CentOS Extras Repo Eklenmesi
  1. Anasayfa
  2. Linux

Oracle Enterprise Linux’a CentOS Extras Repo Eklenmesi

Oracle Enterprise Linux’da Docker Community Edition gibi bir paket kurmak istiyorsanız, Oracle Linux 7 ve sonrası sürümden itibaren CentOS’ta yerleşik olan ve EPEL gibi sonradan eklenmeyen CentOS Extras Repo eklemeniz gerekir.

CentOS GPG Key indirilmesi

# Get OS Release number OS_RELEASE=$(rpm -q –qf “%{VERSION}” $(rpm -q –whatprovides redhat-release)) OS_RELEASE_MAJOR=$(echo $OS_RELEASE | cut -d. -f1) # Download the GPG key and save locally curl -s https://www.centos.org/keys/RPM-GPG-KEY-CentOS-$OS_RELEASE_MAJOR | sudo tee /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-$OS_RELEASE_MAJOR

repo dosyasının oluşturulması

# Get OS Release number OS_RELEASE=$(rpm -q –qf “%{VERSION}” $(rpm -q –whatprovides redhat-release)) OS_RELEASE_MAJOR=$(echo $OS_RELEASE | cut -d. -f1) # Create the repo file cat << EOF | sudo tee /etc/yum.repos.d/centos-extras.repo #additional packages that may be useful [extras] name=CentOS-$OS_RELEASE_MAJOR - Extras mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$OS_RELEASE_MAJOR&arch=\$basearch&repo=extras #baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$OS_RELEASE_MAJOR/extras/\$basearch/ enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-$OS_RELEASE_MAJOR priority=1 EOF

repo cache oluşturulması

sudo yum -q makecache -y –disablerepo=’*’ –enablerepo=’extras’

Repository ekleme işlemi tamamlandıktan sonra tekrardan eksik olan ve bulunamayan paketleri sistem üzerine ekleyebilirsiniz.