Primary Site sunucusu; merkezden bütün client sistemlerin yönetildiği yapılarda kullanılmaktadır. Özelliklede site’lard birden çok istemci makinesi olup da bunlarda ayrı yönetim sunucusu bulundurmayan kurumlar için uygundur.

Ortamızda CAS yapılandırma var ise Primary Site Server bu CAS yapısının altında çalışır. İsteğe bağlı olarak da CAS’dan da bağımsız olacak da çalışmaktadır.

SCCM 2019 Primary Site Server kurulumunu başlatmak için kurulum medyasının kök dizininde bulunan “splash.exe” uygulaması çalıştırılır.

Kurulum sihirbazının ana sayfasında birçok bağlantı göreceksiniz. Bu bağlantılar ile SCCM 2019 güncellemelerine, detaylı bilgilerin bulunduğu web sayfalarına erişebilirsiniz. Bu ekranda “Install” butonu ile SCCM/MECM kurulum sihirbazının başlatabilirsiniz.

Before You Begin” sayfasında kurulum için ön gereksinimler için bir bilgi ekranı gelmektedir.  Bu ekranda kurulum sihirbazına devam etmek için “Next” butonu seçilir.   

Available Setup Options” ekranında nasıl bir kurulum yapılacağına karar verilir. Burada yer alan seçenekler;

  • Install a Configuration Manager primary site; Primary Site kurulumu için bu seçeneği seçmemiz gerekiyor. Bu seçeneğin altında yer alan “Use typical installation options for a stand-alone primary site” kutucuğu seçilmesi durumunda; SCCM kurulum sihirbazı tipik bir kurulum yapılmaktadır.
  • Install a Configuration manager central administration site; Central Administration Site kurulumu için bu seçenek ile kurulum yapılmaktadır.
  • Upgrade this Configuration Manager; Yapımızda SCCM yada RTM sürümü var ise bu üründen SCCM/MECM 2019 sürümüne yükseltilmesi için bu seçenek kullanılır.
  • Recovery a site; Bozulan bir site’in onarılmasında kullanılır.
  • Perform site maintanence or reset this site; Kurulu olan site’in bakımını yapıp yeniden başlatmasını sağlar.
  • Uninstall this Configuration manager site; var olan bir bölgenin kaldırılması için kullanılır.

Biz bu çalışmamızda tipik olmayan “Primary Site Server” kurulumu yapacağımız için “Install a Configuration Manager primary site” seçeneği ile kurulum işlemine devam edeceğiz.

Product Key” adımında lisans anahtarının ve Yazılım Güvencesi (Software Assurance) sonlanma süresini tanımlamak için “Install the licensed edition of this product” seçilir. Lisans anahtarına sahip değil ve 180 gün süresice denemek istiyorsanız “Install the evalution edition of this product” seçeneği seçilip kurulum işlemine devam etmek için “Next” butonu seçilir.

Product Licence Terms” adımında, lisans sözleşmesi onaylanır. SCCM/MECM ‘de farklı olarak bir de ön gereksinim lisanları da gelmektedir. Bunun sebebi sistemin SQLExpress ve SQL Native Client yazılımlarına ihtiyaç halinde uzaktan kurulması ve bu durumda size tekrardan lisans sormasına gerek kalmamasıdır.

Prerequisite Download” adımında kurulum sırasında bazı önemli dosyaları internetten çekmek isteyecektir. Bunun sebebi de bu yöntem ile kurulumda güncel dosyaların kullanılabilmesidir. Bu aşamada iki seçenek sunulmaktadır. “Download required files” seçeneğinde tanımlanan dizine internetten en güncel sürümlerinin indirir. “Use proviosly downloaded files” seçeneği ise; daha önceden birinci yöntem ile çektiğiniz dosyalar var ise bu bölümde gösterilir. Biz bu adımda güncel sürümlerin internetten indirip kurulum işlemine devam etmek için “Download required files” seçeneği ile kurulum işlemine devam ediyoruz.

Yaklaşık olarak 1.2 GB veri kısa süre içerisinde indirilecektir.

Server Language Selection” adımında sunucunun dil seçimini yapıyoruz. İsteğe bağlı olarak Türkçe dilini de seçebilirsiniz.  

Client Language Selection” adımında istemciler için dil seçimi yapılmaktadır. İsteğe bağlı olarak Türkçe dilini de ekleyebilirsiniz. Bu adımda “Enable all language for mobile device client” ile mobil cihaz istemcisi için tüm dillerin seçimi etkinleştirilir.

Site and Installation Settings” adımında; SCCM/MECM bölge kodu hiyerarşimiz içerisinde kurulumunu yapacağımız bölgeyi ifade eden toplamda 3 haneli bir koddur. Bu kod benzersiz olmalıdır. Site Code için kullandığınız kod için kullandığımız kodu Primary ve Secondary Site için kullanmayınız. Bu kodlar sayesinde istemci makineler hangi SCCM site sunucusundan hizmet alacaklarını bilirler ve ayrımı bu kod üzerinden yaparlar. Kod sistemi belirtildiği üzer 3 haneden oluşacaktır. Harf ve sayı kullanabilirsiniz. Kod bir kez tanımlandıktan sonra kesinlikle değiştirilemez. Kod sistemi belirlendikten sonra sıra site isminin tanımlanmasına. Bu isimde hangi site ne tür bir kurulum yaptığımıza göre isimlendirebilirsiniz. Kurum yada şirketinizin ismini yazabilirsiniz. Kod sistemindeki sınırlama bu kısımda yoktur.

Bu adımda ekranın sol alt kısmında yer alan “Install the Configuration Manager console” seçeneği ile SCCM/MECM için konsole kurulup/kurulmayacağı’da belirlenmektedir.

Primary Site Installation” adımında; kurulacak olan Primary Site Server için var olan bir hiyerarşinin (CAS) içerisinde mi kurulacağına, yoksa tamamen bağımsız (stand-alone) bir Primary Site Server mı kurulacağına karar verilmesi gerekmektedir. Bu adımda yer alan “Join the primary site to an existing hierarchy” seçeneği; Primary Site yapının CAS alt yapısı altında oluşturulmasını sağlar. Bu kısımda yer alan boş alana CAS sunucunun FQDN bilgisi tanımlanır. CAS ile Primary Server farklı ağlarda yer alması durumunda; bu iki sunucu arasındaki port erişimleri açık olmalıdır. “Install the primary site as a stand-alone site” seçeneği ise; tamamen bağımsız Primary Site Server kurulumu yapar. Biz bu kurulumda sadece Primary Site Server kuracağımız için “Install the primary site as a stand-alone site” seçeneği ile kurulum işlemine devam ediyoruz.

Database Information” adımında veritabanı bilgilerini gireceğimiz yerdir. Bu alanda SQL Server’in FQDN ismini yazmamız gerekecektir. SCCM uygulaması başka sunucu üzerindeki SQL veritabanında kullanılabilir. Bu durumda SQL veritabanı barındıran diğer sunucunun FQDN ismi bu alana yazılır. “Database Name” kısmında ise SQL sunucu üzerinde SCCM 2019 yazılımı için oluşturulacak veritabanı ismidir. Kendimiz bu ismi değiştirebiliriz. Değiştirmezsek varsayılan olarak CM (Configuration Manager) + Site Name düzeni ile veri tabanı oluşturulacaktır.

Bu ekranın alt kısmında yer alan “Service Broker Port” adımında ise site sunucusu arasında veri replikasyonu kullanılacak port ayarı yer almaktadır. SCCM 2019 sunucusu SQL Server Service Broker’i kullanarak site’daki SQL sunucuları arasında veri replikasyonu nu yapar. Bu işlem içinde varsayılan olarak 4022 portunu kullanır.

Database information” adımının ikinci adımında SQL Server Database ve Log dizinlerinin Varsayılan SQL Server üzerindeki dizinlerinden farklı bir alana oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.

SMS Provide Settings” adımında, SMS Provider olarak kurulacak olan bu sunucuyu seçebilirsiniz.

Client Computer Communication Settings” adımında; SCCM ile client sistemler arasındaki bağlantını güvenli HTTPS protokolü üzerinden mi, yoksa daha güvensiz olan HTTP protokolü üzerinde mi yapılacağı belirlenir. Bu adımda yer alan

  • “All site System roles accept only HTTPS communication from clients” seçeneği; Tüm site sistemlerinin sadece HTTPS üzerinden iletişimin kabul edileceğini belirtiyor.
  • Configure the communication method on each site system role” seçeneği; bağlantı metodu ayarlarının her site’daki roller üzerinden ayarlanacağını belirler. Eğer bu seçenek ile kurulum işlemine devam edilirse ve bir konfigürasyon yapılmaz ise; tüm client sistemler HTTP protokolü kullanarak Primary Site Server’a bağlanırlar. “Client will use HTTPS when they have a valid PKI certificate and HTTPS-enabled site roles are available” kutucu seçilmesi durumunda; istemcilerin sadece uygun PKI sertifikası var ise ve HTTPS bağlantı yapılandırılması sitede yapılmış ise HTTPS üzerinden bağlanacağını gösterir.

“Site System Roles” adımında; Primary Site Server üzerinde “Management Point” ve “Distributon point” kurulup/kurulmayacağı belirlenir. Bu iki seçeneğinde kurulmasını tavsiye ederim.  

Diagnostic and Usage Data” adımında “Next” butonu ile kurulum sihirbazının bir sonraki adımına geçilir.

Service Connection Point” adımında Microsoft bulut hizmetlerine bağlanılması için bu role kurulmalıdır. Microsoft Intune aboneliği için ve Configuration Manager kurulumunuzu ileride güncelleyebilmek ve hizmet vermek için kullanılır. Kurulması Cloud Entegrasyonu ve sürüm güncelleme işlemlerinde zorunlu olarak istenmektedir. Bu adımda “Yes, let’s get connected (recommended)” seçeneği seçilir.

Setting Summary” adımında bu son aşamaya kadar yapılan düzenlemeleri kontrol edeceğiniz özet bir ekran sunulmaktadır. Kurulum işlemine devam etmek için “Next” butonuna basılır.

Prerequisite Check” adımında; SCCM 2019 kurulum sihirbazı kurulum için gerekli ön gereksinimleri test ediyor. Biz birçok ön gereksinimi tamamlamıştık. Eğer tamamlamadığımız yada eksik olarak yapılandırdığımız bir ayar var ise bu ekranda size bilgi olarak verilecektir. “Warning” olarak gösterilen durumlar uyarı niteliğindedir. “Failed” olan uyarılar olması durumunda kurulum işlemine devam edilemez. Gerekli uyarıları okuduktan sonra “Begin Install” seçeneği ile kurulumu başlatabiliriz.

Installation” adımında kurulum için gerekli olan roller, paketler ve ek uygulamalar kurulacaktır. Kurulum işleminin tamamlanması için 30- 60 dk beklenir.

Kurulum işlemi başarılı tamamlandığında kurulum sihirbazını kapatmak için “Close” butonuna basılır.