SQL Server’da Veritabanı Dosya Konumları Nasıl Görüntülenir?
 1. Anasayfa
 2. Microsoft SQL Server

SQL Server’da Veritabanı Dosya Konumları Nasıl Görüntülenir?

Microsoft SQL Server Management Studio’yu (SSMS) başlatınız ve SQL Server’a bağlanınız.

Bağlantıdan sonra, “New Query”ye tıklayın ve aşağıdaki komut dosyasını sorgu alanına yapıştırınız.

SELECT 
  mdf.database_id, 
  mdf.name, 
  mdf.physical_name as data_file, 
  ldf.physical_name as log_file, 
  db_size = CAST((mdf.size * 8.0)/1024 AS DECIMAL(8,2)), 
  log_size = CAST((ldf.size * 8.0 / 1024) AS DECIMAL(8,2))
FROM (SELECT * FROM sys.master_files WHERE type_desc = 'ROWS' ) mdf
JOIN (SELECT * FROM sys.master_files WHERE type_desc = 'LOG' ) ldf
ON mdf.database_id = ldf.database_id

Execute’e tıklayın (veya F5 tuşuna basınız).

Sorgu yürütme sonuçlarında sunucu veritabanı dosyalarının listesini verecektir.

Download Query File