15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://kadirkozan.com.tr 300 0

ValueError: Cannot merge VIBs Mellanox_bootbank_net-mst Sorunun giderilmesi

HP Proliant DL380 G8 sunucu üzerinde yüklü olan VMware ESXi 5.5 Update 1 işletim sisteminden VMware ESXi 5.5 Update 2 sürümüne yükseltme işlemi sırasında alınan “ValueError: Cannot merge VIBs Mellanox_bootbank_net-mst_2.0.0.0-1OEM.550.0.0.472560, Mellanox_bootbank_net-mst_2.0.0.0-1OEM.550.0.0.472560 with unequal payloads attributes ([net-mst: 8.250 KB], [net-mst: 8.242 KB])” hatasının giderilmesini inceliyor olacağız.  

Sunucu üzerinde bulunan “Mellanox” üreticisine ait ağ  ve infinibant kartlarında VMware ESXi 5.5 sürüm yükseltilmesinde sürücü hatasından dolayı aşağıdaki hata ile karşılaşmanıza neden olur.

Bu sorunu gidermek için sırasıyla aşağdaki işlemleri yapmanız gerekecektir.

 • SSH ile ESXi sunucusuna bağlanınız.
 • ESXi üzerindeki bütün VIB dosyalarını listeleyeniz. Bu işlem için esxcli software vib list komutunu kullanabilirsiniz.
 • VIB listesi çok uzun ve karmaşık gelmesi durumunda içerisinde net adı geçen VIB dosyaları listelenir. Bu işlem için esxcli software vib list | grep net komutunu kullanabilirsiniz.
 • ESXi hostu üzerindeki ağ kartlarını listeyiniz. Bu işlem için esxcli network nic list komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut sunucu üzerindeki aktif ve pasif ağ kartlarını listeleyecektir.

Not: Mellanox’a ait ağ kartlarını listemek için lspci | grep Mellanox komutunu kullanabilirsiniz.

 • net-mst VIB dosyalarını kaldırmak için esxcli software vib remove -n net-mst komutunu çalıştırıldıktan aşağıdaki onayı almalısınız.

Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be effective.

VIBs Removed: Mellanox_bootbank_net-mst_2.0.0.0-1OEM.550.0.0.472560

 • Sunucunuzu yeniden başlatınız.
 • ESXi upgrade öncesinde Mellanox tarafından yayınlanan en güncel firmware uygulamasını yükleyiniz.
 • HP Custom ESXi kurulum medyası ile Upgrade işleminin yeniden başlatınız ve ESXi 5.5 Update 2 sürümü için yükseltme işleminin başlatabilirsiniz.
 • ESXi kurulumu tamamlandıktan sonra Mellanox sitesinde yayınlanan en güncel driver’ın kurulumu yapılır. Bu işlem için Mellanox resmi web sitesinden indirilen driver VMware ESXi sunucuna WinSCP uygulaması yardımıyla kopyalanır. Driver kopyalama işlemi tamamlandıktan sonra aşağıdaki komut ile kurulum işlemi başlatılır.
# esxcli software vib install -d /tmp/MLNX-OFED-ESX-1.9.10.0-10EM-550.0.0.1331820.zip
Installation Result
Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be effective.
Reboot Required: true
VIBs Installed: Mellanox_bootbank_net-ib-addr_1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820, Mellanox_bootbank_net-ib-cm_1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820, Mellanox_bootbank_net-ib-core_1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820, Mellanox_bootbank_net-ib-mad_1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820, Mellanox_bootbank_net-ib-sa_1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820, Mellanox_bootbank_net-ib-umad_1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820, Mellanox_bootbank_net-mlx4-core_1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820, Mellanox_bootbank_net-mlx4-en_1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820, Mellanox_bootbank_net-mlx4-ib_1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820, Mellanox_bootbank_net-rdma-cm_1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820, Mellanox_bootbank_scsi-ib-iser_1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820
VIBs Removed:
VIBs Skipped:
#
 • Driver kurulum işlemi tamamlandıktan sonra ESXi sunucu yeniden başlatılır.
 • ESXi sunucu açıldıktan sonra sürücü modullerinin yüklendiğinden emin olunur. Bu işlem için esxcli software vib list | grep Mellanox komutunu kullanabilirsiniz.
~ # esxcli software vib list | grep Mellanox
net-ib-addr               1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820     Mellanox PartnerSupported 2015-03-13
net-ib-cm                 1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820     Mellanox PartnerSupported 2015-03-13
net-ib-core                1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820     Mellanox PartnerSupported 2015-03-13
net-ib-mad                1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820     Mellanox PartnerSupported 2015-03-13
net-ib-sa                  1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820     Mellanox PartnerSupported 2015-03-13
net-ib-umad              1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820     Mellanox PartnerSupported 2015-03-13
net-mlx4-core             1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820     Mellanox PartnerSupported 2015-03-13
net-mlx4-en               1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820     Mellanox PartnerSupported 2015-03-13
net-mlx4-ib               1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820     Mellanox PartnerSupported 2015-03-13
net-rdma-cm              1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820     Mellanox PartnerSupported 2015-03-13
scsi-ib-iser                1.9.10.0-1OEM.550.0.0.1331820     Mellanox PartnerSupported 2015-03-13
# esxcli system module list | grep mlx4
mlx4_core                true         true
mlx4_en                 true         true
mlx4_ib                  true        true

~ # esxcli system module list | grep ib_
ib_core                  true         true
ib_mad                   true         true
ib_sa                     true         true
ib_umad                  true         true
ib_cm                    true         true
ib_addr                   true         true
ib_iser                    true         true

Sunucu yeniden başlatıldıktan sonra sürücülerin yükleneceğinden emin olunur bu işlem için aşağıdaki komutları çalıştırınız.

esxcli system module set -e true -m mlx4_en
esxcli system module set -e true -m mlx4_core
esxcli system module set -e true -m mlx4_ib

Virtual Switch uplink bağlantısını doğrulayınız. vSwich standard switch modundayken Mellanox ağ kartlarının switch uplink switch olarak kullanıldığından emin olunuz. esxcli network vswitch standard list komutu ile uplink portu olarak kullanılan ağ kartınını belirleyiniz. Bu komut çıktısında uplink portu olarak vmnic1 kullanılmaktadır.

# esxcli network vswitch standard list

vSwitch0
Name: vSwitch0
Class: etherswitch
Num Ports: 3072
Used Ports: 4
Configured Ports: 128
MTU: 1500
CDP Status: listen
Beacon Enabled: false
Beacon Interval: 1
Beacon Threshold: 3
Beacon Required By:
Uplinks: vmnic1
Portgroups: VM Network, Management Network

esxcli network nic list komutu ile vmnic1 ağ kartının Mellanox üreticisine ait olup-olmadığı kontrol edilir.

# esxcli network nic list

Name          PCI Device     Driver          Link            Speed         Duplex         MAC Address                     MTU           Description

————       ————-      ——- —- —– —— —————– —- —————————————————

vmnic0         0000:002:00.0 mlx4_en        Up             40000          Full            00:02:c9:a0:9a:10                  1500           Mellanox Technologies MT27500 Family [ConnectX-3]

vmnic1         0000:005:00.0 e1000e         Up             1000           Full            00:25:90:4f:ea:fa                  1500           Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection

vmnic1         000002 0000:002:00.0 mlx4_en Down        0               Half            00:02:c9:a0:9a:11                  1500           Mellanox Technologies MT27500 Family [ConnectX-3]

vmnic2         0000:006:00.0 e1000e         Down          0               Half            00:25:90:4f:ea:fb                  1500           Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection

#

Çalışan sürücüleri yeniden başlatak için aşağıdaki komutu çalıştırınız.

# /opt/mellanox/bin/openibd.sh restart
/etc/init.d/sfcbd-watchdog stop

vmkload_mod -u mlx4_ib

Module mlx4_ib successfully unloaded

vmkload_mod -u ib_iser

Module ib_iser successfully unloaded

vmkload_mod -u rdma_cm

Module rdma_cm successfully unloaded

vmkload_mod -u ib_addr

Module ib_addr successfully unloaded

vmkload_mod -u ib_cm

Module ib_cm successfully unloaded

vmkload_mod -u ib_umad

Module ib_umad successfully unloaded

vmkload_mod -u ib_sa

Module ib_sa successfully unloaded

vmkload_mod -u ib_mad

Module ib_mad successfully unloaded

vmkload_mod -u ib_core

Module ib_core successfully unloaded

vmkload_mod -u mlx4_en

Module mlx4_en successfully unloaded

vmkload_mod -u mlx4_core

Module mlx4_core successfully unloaded

vmkload_mod mlx4_core

Module mlx4_core loaded successfully

vmkload_mod mlx4_en

Module mlx4_en loaded successfully

vmkload_mod ib_core

Module ib_core loaded successfully

vmkload_mod ib_mad

Module ib_mad loaded successfully

vmkload_mod ib_sa

Module ib_sa loaded successfully

vmkload_mod ib_umad

Module ib_umad loaded successfully

vmkload_mod ib_cm

Module ib_cm loaded successfully

vmkload_mod ib_addr

Module ib_addr loaded successfully

vmkload_mod rdma_cm

Module rdma_cm loaded successfully

vmkload_mod ib_iser

Module ib_iser loaded successfully

vmkload_mod mlx4_ib

Module mlx4_ib loaded successfully

/etc/init.d/sfcbd-watchdog start

#
Paylaş:
Kategori:HPE
ÖNCEKİ YAZI
HPE Proliant Gen9 ve Gen10’da Patch ESXi650-201707205-UG Guncelleme Sonrası PSOD ve Ag Kesinti Sorunun Giderilmesi
SONRAKİ GÖNDERİ
HP iLO-4 Firmware Güncellemesi