vCenter Server Appliance (VCSA) 7.0 Update Planner’daki “Unexpected error occurred while fetching the updates” hatasının giderilmesi
  1. Anasayfa
  2. VMware vCenter

vCenter Server Appliance (VCSA) 7.0 Update Planner’daki “Unexpected error occurred while fetching the updates” hatasının giderilmesi

Bu sorunu gidermek için yapılacak olan işlemlerde öncesinde vCenter Server’a SSH erişiminizin olması gerekiyor. SSH erişiminiz etkin değilse; https://vCenter-Server-FQDN-address:5480 adresinden vCenter Server Management arayüzüne giriş yapınız. Bu alana administrator@vsphere.local yada vCenter Server kurulum sırasında tanımladığınız root hesabı ve parola bilgileri ile oturum açınız.

Açılan vCenter Server Management arayüzünden; Access -> Access Settings adresine gidiniz.

Access Settings alanında yer alan “SSH Login” ayar seçeneğini “Enabled” olacak şekilde değiştiriniz.

SSH client uygulaması ile vCenter Server’a varsayılan port (TCP 22) ile bağlanınız.

Varsayılan olarak BASH kabuğu etkin değilir. Bu nedenle BASH kabugunu etkinleştirmek için aşağıdaki komutu çalıştırınız.

shell

BASH kabuğu için shell komutu çalıştırıldığında aşağıdaki gibi komut satırınız değişecektir.

root @ vcsa [~] #

Ardından, bu soruna neden olan “software_update_state.conf” dosyasini siliniz, bu işlem için aşağıdaki komutu çalıştmanız yeterli olacaktır.

rm /etc/applmgmt/appliance/software_update_state.conf

Dosya silme işlemi tamamlandıktan sonra upgrade işlemini tekradan deneyebilirsiniz.