Veeam Backup and Replication’da Yedekleme Planlarının Powershell ile Takip Edilmesi
 1. Anasayfa
 2. Veeam

Veeam Backup and Replication’da Yedekleme Planlarının Powershell ile Takip Edilmesi

Veeam Backup and Replication uygulaması ile alınen yedekleme görevlerinde (backup job plan) yedeklemesi yapılan sanal makinelerin, yedekleme planlalarının çalışma bilgileri (başlama, repository bilgileri) ve yedekleme planlarının çalışma periyodlarını kontrol edeceğiniz powershell script içeriği aşağıdaki gibidir.

Add-PSSnapin VeeamPSSnapin
 mkdir C:\VBR-Reports
 Get-VBRJob | Select-Object `
 -Property Name,IsScheduleEnabled,LatestRunLocal,TargetDir,@{
 n='ScheduleType';
 e= {
 $Val = $_.ScheduleOptions
 switch ($val)
 {
  {$_.OptionsMonthly.Enabled -eq $True} {"Monthly"} 
  {$_.OptionsDaily.Enabled -eq $True} {"Daily"} 

 }
 }
 }, @{
 n='VMs';
 e={
  
  ($_ | Get-VBRJobObject).Name -join ","
 }
 } | Export-Csv -Path C:\VBR-Reports\Vmjobs.csv -NoTypeInformation