1. Anasayfa
  2. VMware Horizon

VMware Horizon Connection Server Yapılandırma Bilgilerinin Dış ortama aktarılması (vdmexport)


VMware Horizon Connection Server LDAP deposunun içeriğini dışa ortama aktararak konfigürasyon verilerini yedekleyebilirsiniz. Web sitemde yer alan “VMware Horizon Connection Server Yedeklemesi” makalemde yedekleme işleminin otomatik olarak yapılmasına değinmiştim. Şimdi de Horizon Connection Server üzerindeki LDAP yapılandırma verilerini şifreli LDIF dosyasına şeklinde dış ortama aktarmak için “vdmexport” komutunun kullanımına değiniyor olcağım.

Verilerin düz bir metin LDIF dosyasına aktarmak için vdmexport -v parametresini yada verileri parolalar ve diğer hassas verilerin kaldırılarak düz metin olarak dışa ortama aktarmak için vdmexport -c seçeneğini de kullanabilirsiniz.

vdmexport komutunu herhangi bir Connection Server üzerinde çalıştırabilirsiniz. Yapınızdan birden fazla Replica Connection Server varsa, verileri yalnızca bir sunucudan dış ortama aktarmanız yeterki olacaktır. Replica Connection Server’lar tüm örnekler aynı yapılandırma verilerini içermektedir.

Not: vdmexport.exe komutu sadece Connection Server üzerindeki LDAP verilerini yedekler. Bu komut View Composer veritabanı bilgilerini yedeklemez.

Not : Bir Connection Server LDAP yapılandırmasını sisteme geri yüklemek için “vdmexport -c” parametresi ile alınan yedekleme verilerini kullanmayınız. “-C” parametresi ile alınan yedeklerde; yapılandırma verilerinde şifreler ve diğer kritik bilgiler yer almaz.

vdmexport kurumu ile yedekleme işlemini başlatmak için Microsoft komut satırından bu aracın bulunduğu “C:\Program Files\VMware\VMware View\Server\tools\bin” dizine gidiniz.

Komut istemine vdmexport komutunu yazın ve çıktıyı bir dosyaya yeniden yönlendirmek için “>” kullanılır. Varsayılan olarak, dışa aktarılan veriler şifrelenir. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir;

vdmexport.exe > C:\Backup\ConnectionLDAPExport.LDF

Çıktı dosyası adını “-f” parametresi ile tanımlama yapabiliriz. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir;

vdmexport.exe -f C:\Backup\ConnectionLDAPExport.LDF

Verileri “-v” parametresi kullanarak düz metin biçiminde dışa aktarabilirsiniz. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir;

vdmexport.exe -f C:\Backup\ConnectionLDAPExport.LDF -v

Verileri “-c” parametresi kullanarak şifreleri ve hassas verileri kaldırılmış düz metin biçiminde dışa aktarabilirsiniz. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir;

vdmexport.exe -f C:\Backup\ConnectionLDAPExport.LDF -c